Ασφάλιση Πυρός για κατοικίες και επιχειρήσεις

30 Ιούλ
Ασφάλιση Πυρός για κατοικίες και επιχειρήσεις

Ασφάλιση Πυρός για κατοικίες και επιχειρήσεις

Δυστυχώς δε μπορούμε να αποφύγουμε μια καταστροφική κατάσταση, ωστόσο μπορούμε να αποφύγουμε τις οικονομικές συνέπειες μιας καταστροφικής κατάστασης. Τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί όλο και περισσότερα περιστατικά που έχουν αποδειχθεί καταστροφικά για την ανθρώπινη περιουσία. Τα περιστατικά αυτά οφείλονται σε έντονα φυσικά φαινόμενα (πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα) ή στην ανάμειξη του ανθρώπινου παράγοντα (αμέλεια ή πρόθεση). Κάθε πυρκαγιά αποτελεί εν δυνάμει κίνδυνο τόσο για το φυσικό περιβάλλον όσο και για την ανθρώπινη περιουσία και ασφάλεια. Με την ασφάλιση πυρός για κατοικίες και επιχειρήσεις ο οικονομικός κίνδυνος μπορεί να μετριαστεί.

Σύμφωνα με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) έχουν καταγραφεί στατιστικά στοιχεία περιστατικών που έχουν ζημιώσει πολλαπλές περιουσίες. Η φωτιά στο Μάτι προκάλεσε συνολικά 835 ζημιές με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση της τάξης των 34,5 εκατ. €. Στη σεισμική ακολουθία στην Θεσσαλία δηλώθηκαν ζημιές σε ακίνητα όλων των κατηγοριών (κατοικίες, εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία) με συνολική ασφαλισμένη αξία 458 εκατ. €. Το περιστατικό των έντονων χιονοπτώσεων “Μήδεια” όπου αναφέρονται 2.027 ζημιές, το ύψος των οποίων εκτιμήθηκε συνολικά σε 5,5 εκατ. €. Από αυτές, 1.014 ζημιές αφορούσαν τις ασφαλίσεις περιουσίας με την εκτίμηση των αποζημιώσεων να φθάνει τα 3,9 εκατ. €. Επίσης, από τα ακραία καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις – πλημμύρες) που επικράτησαν στην Κρήτη, 260 ζημιές αφορούσαν τις ασφαλίσεις περιουσίας. Η εκτίμηση των αποζημιώσεων που διεξήχθη άγγιζε τα 20,75 εκατ. €. Κατανοούμε, έτσι, πόσο σημαντική  είναι η ασφάλιση πυρός για κατοικίες και επιχειρήσεις.

Γι’ αυτό το λόγο, είναι πολύ σημαντικό να προλαμβάνουμε έναν κίνδυνο και να λαμβάνουμε μέτρα προστασίας. Ένα από τα μέτρα πρόληψης μιας πιθανής καταστροφής της περιουσίας μας, είναι αυτό της ασφάλισης. Μέσα από ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο πυρός, εξασφαλίζετε την αποζημίωση σας για ζημιές από φυσικές και μη καταστροφές. Έτσι, με την ασφάλιση πυρός για κατοικίες και επιχειρήσεις, ο ασφαλιζόμενος θα αποζημιωθεί για τυχόν οικονομικές απώλειες κατόπιν ζημιάς που μπορεί να προκληθεί στην περιουσία του.  

Γιατί είναι απαραίτητη η Ασφάλιση Πυρός;

Η ασφάλιση πυρός είναι απαραίτητη καθώς προστατεύει κατοικίες και επιχειρήσεις από απρόσμενα περιστατικά όπως πυρκαγιάς κλπ. κινδύνων. Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο πυρός μπορεί να παρέχει ολοκληρωμένη προστασία έναντι τυχόν ζημιών που θα προκληθούν στην ασφαλιζόμενη περιουσία. Επίσης, μπορεί να περιλαμβάνει καλύψεις για ζημιές που θα προκληθούν και στο περιεχόμενο της ασφαλιζόμενης περιουσίας (έπιπλα, μηχανήματα, εμπορεύματα). Η ασφάλιση πυρός παρέχει αποζημίωση σε κατασκευαστική αξία ενός κτιρίου και συνήθως σε αξία καινούργιου, όσον αφορά το περιεχόμενο. Αποζημιώνει τον ασφαλισμένο, φέρνοντάς τον στην αρχική του οικονομική κατάσταση, πριν την έλευση της ζημιάς που υπέστη.

Ενδεικτικές καλύψεις στην ασφάλιση πυρός:

Η ασφάλιση πυρός μπορεί επίσης να παρέχει καλύψεις από:

 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Πτώση κεραυνού
 • Καπνό
 • Βραχυκύκλωμα
 • Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Κακόβουλες πράξεις
 • Πλημμύρα – θύελλα – καταιγίδα
 • Χιόνι – χαλάζι – παγετός
 • Θραύση σωληνώσεων
 • Πτώση αεροσκαφών & αντικειμένων εξ αυτών
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Ζημιές κλεφτών στην οικοδομή
 • Κλοπή περιεχομένου
 • Θραύση καθρεπτών, κρυστάλλων θυρών και/ ή παραθύρων και φωτεινών επιγραφών
 • Αστική Ευθύνη του ασφαλισμένου για υλικές ζημιές σε ιδιοκτησίες τρίτων, από μετάδοση πυρκαγιάς
 • Αποκομιδή συντριμμάτων, κατεδάφισης, συνέπεια επέλευσης ενός εκ των καλυπτόμενων κινδύνων
 • Έξοδα αποτροπής & περιορισμού της ζημιάς
 • Πτώση δένδρων ή μερών αυτών, ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων
 • Προστασία σε περίπτωση υπασφάλισης
 • Προσωπική και οικογενειακή αστική ευθύνη
 • Αξία αντικατάστασης με καινούργιο
 • Σεισμό
 • Απώλεια χρημάτων (μετρητών) συνέπεια ληστείας με άσκηση ή απειλή άσκησης βίας

Πόσο κοστίζει η ασφάλιση πυρός?

Το κόστος ασφάλισης μιας κατοικίας ή μιας επιχείρησης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως:

 • Το έτος κατασκευής του κτιρίου
 • Την κατασκευαστική αξία ή την αξία βελτιώσεων του κτιρίου
 • Την αξία περιεχομένου ή εμπορεύματος
 • Τα τετραγωνικά μέτρα
 • Τον γεωγραφικό τόπο
 • Το ιστορικό ζημιών
 • Τα μέτρα προστασίας κ.α

Για να ζητήσετε πρόταση ασφάλισης της δικής σας κατοικίας ή επιχείρησης επικοινωνήστε μαζί μας.