Ασφάλιση Υγείας Αλλοδαπών

05 Οκτ
immigrants health insurance

Ασφάλιση Υγείας Αλλοδαπών

Σύμφωνα με τον μεταναστευτικό νόμο 4251/2014, για να λάβουν άδεια παραμονής οι πολίτες τρίτων χωρών (αλλοδαποί), θα πρέπει να έχουν βεβαίωση ασφάλισης ή ασφαλιστήριο, το οποίο θα πρέπει να παρέχει τις εξής καλύψεις:

  • Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα από ασθένεια ή ατύχημα, με όριο τουλάχιστον 1.500 ευρώ, με συμμετοχή του ασφαλισμένου 20% (max). Καλύπτουν δαπάνες για εξωνοσοκομειακές εξετάσεις, ιατρικές επισκέψεις κι φάρμακα από ασθένεια ή ατύχημα.
  • Κάλυψη Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από ατύχημα με όριο τουλάχιστον 15.000 ευρώ, με συμμετοχή του ασφαλισμένου 20% (max). Δίνεται το παραπάνω ποσό σε περίπτωση αναπηρίας άνω του 67% λόγω ατυχήματος.
  • Νοσοκομειακή Περίθαλψη με όριο τουλάχιστον 10.000 ευρώ, με συμμετοχή του ασφαλισμένου 20% (max). Καλύπτει έξοδα νοσηλείας σε Δημόσιο Νοσοκομείο.

Το Πρόγραμμα Ασφάλισης Αλλοδαπών – Immigrants Health απευθύνεται σε πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να πάρουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα, όπως είδαμε παραπάνω είναι απαραίτητο βάσει νόμου. Μπορούν να ασφαλιστούν άτομα από 3 μηνών μέχρι 75 χρονών. Σε αλλοδαπούς που δεν έχουν ασφάλιση και επιθυμούν να έχουν νοσοκομειακή κάλυψη. Επίσης, το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορούν να το έχουν και ανασφάλιστοι που επιθυμούν να έχουν κάλυψη στα δημόσια νοσοκομεία, ακόμα και αν δεν είναι αλλοδαποί.

Το Πρόγραμμα Ασφάλισης Αλλοδαπών από την Interasco προσφέρει την οικονομικότερη λύση και συνδυάζει την πλήρη κάλυψη των ασφαλισμένων με την απλή και γρήγορη διαδικασία ασφάλισής τους. Ο παρακάτω πίνακας της Ασφαλιστικής Εταιρείας Interasco δείχνει τα ετήσια ασφάλιστρα για τις καλύψεις που προαναφέραμε, όσον αφορά το Πρόγραμμα Ασφάλισης Αλλοδαπών, βάσει την ηλικία του ασφαλισμένου.

Ηλικία Ετήσιο Ασφάλιστρο
3 μηνών – 39 ετών 75 ευρώ
40 – 59 ετών 92 ευρώ
60 – 65 ετών 98 ευρώ
66 – 75 ετών 135 ευρώ

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας