Ασφάλιση Μεταφορών

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ασφαλής μεταφορά εμπορευμάτων αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά για να λειτουργεί αποτελεσματικά μία επιχείρηση. Όπως ήδη γνωρίζουμε, μεγάλη οικονομική δύναμη κατά τους αιώνες αποτελούσε ο κλάδος του εμπορίου. Στον κόσμο της παγκοσμιοποίησης στον οποίο ζούμε και δραστηριοποιούμαστε, υπάρχουν αρκετοί αστάθμητοι παράγοντες που μπορούν να καθυστερήσουν ή ακόμα και να ακυρώσουν μία μεταφορά προκαλώντας ζημία σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων, από τον παραγωγό έως τον αγοραστή και όλους τους ενδιάμεσους φορείς. Η Ασφάλιση Μεταφορών προστατεύει τα εμπορεύματα κατά την μεταφορά τους είτε είναι χερσαία, θαλάσσια, αεροπορική ή ένας συνδυασμός των παραπάνω τρόπων. Ακόμα, καλύπτει τα εμπορεύματα κατά την διάρκεια φόρτωσης και εκφόρτωσης στο μέσο μεταφοράς τους.

Η Ασφάλιση Μεταφορών καλύπτει τα εμπορεύματα από ζημιές ή απώλειες. Επίσης μπορεί να καλύψει φορτία χύδην υγρά ή στερεά, εξειδικευμένα ή γενικά φορτία. Επιπλέον, μπορούν να ασφαλιστούν φορτία όπως:

 • Έργα τέχνης
 • Οικοσκευές
 • Βιομηχανικά προϊόντα
 • Πρώτες ύλες
 • Καύσιμα
 • Μηχανήματα
 • Κειμήλια
 • Κοσμήματα
 • Αγροτικά προϊόντα
 • Τρόφιμα
 • Φάρμακα
 • Κεραμικά
 • Οχήματα κλπ μεταφορικά μέσα

Με την Ασφάλιση μεταφορών καλύπτουμε πιθανούς κινδύνους που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του εμπορεύματος. Η μεταφορά μπορεί να είναι είτε εντός της Ελλάδος, είτε σε εμπορεύματα που εισάγονται ή εξάγονται από τη χώρα. Γίνεται με κάθε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο (αυτοκίνητο – πλοίο – αεροπλάνο – τραίνο κλπ). Οι όροι  ασφάλισης μεταφορών, διέπονται από το Αγγλικό Δίκαιο και τις Ρήτρες Institute Cargo Clauses και οι παρεχόμενες καλύψεις τους περιγράφονται συνοπτικά στις πιο κάτω κατηγορίες:

Καλύψεις που παρέχονται στην ασφάλιση μεταφορών:

Α. Κάλυψη με Ρήτρα Α (Institute Cargo Clause A – All risks) (κατά παντός κινδύνου). Με την οποία καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι ζημιών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, με εξαίρεση γεγονότα που πάγια εξαιρούνται από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ενδεικτικά μπορεί να αναφερθεί ως παράδειγμα η δόλια διεκδίκηση αποζημίωσης, η μόλυνση από ραδιενεργά υλικά, κλπ.

Β. Κάλυψη με Ρήτρα B (Institute Cargo Clause B – αφορά κατονομαζόμενους κινδύνους). Με την οποία καλύπτονται βασικοί κίνδυνοι, λιγότεροι της Ρήτρας Α.

Γ. Κάλυψη με Ρήτρα C (Institute Cargo Clause C – αφορά κατονομαζόμενους κινδύνους). Με την οποία καλύπτονται βασικοί κίνδυνοι, δηλαδή ο πελάτης θα αποζημιωθεί εάν και εφόσον συμβούν συγκεκριμένα γεγονότα. Τα γεγονότα έχουν να κάνουν αποκλειστικά και μόνο με συγκεκριμένους κινδύνους όπως ενδεικτικά:

 1. Χερσαίες Μεταφορές: πυρκαγιά, πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή, εκτροπή από την πορεία (εκτροχιασμό ή εκτροπή από το οδόστρωμα) κλπ. σχετικούς κινδύνους ατυχήματος (γεγονός τυχαίο, ανεξάρτητο από τη θέληση κάποιου, με άμεση συνέπεια τις υλικές ζημίες των ασφαλισμένων αντικειμένων).
 2. Θαλάσσιες Μεταφορές: πυρκαγιά, προσάραξη, βύθιση, σύγκρουση, συμμετοχή σε γενική αβαρία κλπ. σχετικούς κινδύνους που προέρχονται από ατύχημα (γεγονός τυχαίο, ανεξάρτητο από τη θέληση κάποιου, με άμεση συνέπεια τις υλικές ζημίες των ασφαλισμένων αντικειμένων).

institute cargo clauses

Από τις προαναφερόμενες ρήτρες οι συνήθως χρησιμοποιούμενες είναι η Ρήτρα A & C. Επιπλέον, οι ρήτρες αυτές μπορούν να διευρυνθούν με επιμέρους ασφαλιστικές καλύψεις όπως για παράδειγμα: κινδύνων πολέμου, απεργιών, κακόβουλων ενεργειών, κάλυψη label cover κλπ, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Τέλος, υπάρχει δυνατότητα να ασφαλιστεί ένα φορτίο για μια μεμονωμένη μεταφορά από ένα σημείο σε ένα άλλο ή εναλλακτικά για εκείνους που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν φορτίο για περισσότερες από μια φορά υπάρχει η δυνατότητα να ασφαλιστούν με συμβόλαια τύπου Open ή Βlock Policy.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.

Όσον αφορά τους οδηγούς οχημάτων που μεταφέρουν φορτία, εντός και εκτός Ελλάδας, πολλές φορές οι εργοδότες τους προσφέρουν παροχές ζωής και υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.