Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο κλάδος αστικής ευθύνης είναι ένας πολύ διευρυμένος κλάδος, ειδικά όσον αφορά την αστική ευθύνη προς τρίτους, που μπορεί να προκύψει κατά τη  διαδικασία άσκησης του επαγγέλματος.
Γενικότερα, ο κλάδος αστικής ευθύνης καλύπτει απαιτήσεις τρίτων για οικονομικές ζημιές (υλικές ζημιές – σωματικές βλάβες) που μπορεί να υποστούν από αμέλεια – πράξεις – παραλείψεις του ασφαλισμένου. Ο κλάδος αστικής ευθύνης χωρίζεται σε πολλές υποπεριπτώσεις:

Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

Με την ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης, καλύπτονται υλικές ζημιές – σωματικές βλάβες – οικονομικές απώλειες τρίτων από λάθη – παραλείψεις – σφάλματα, που θα συμβούν κατά την άσκηση του επαγγέλματος. Οι πιο συνηθισμένες κατηγορίες που χρειάζονται την ασφάλιση της επαγγελματικής τους ευθύνης είναι:

 • Ιατροί
 • Δικηγόροι
 • Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι
 • Αρχιτέκτονες
 • Πολιτικοί μηχανικοί
 • Μηχανικοί
 • Φαρμακοποιοί
 • Κ.Τ.Ε.Ο
 • Λογιστές
 • Φοροτεχνικοί
 • Ορκωτοί λογιστές
 • Κομμωτήρια – Κέντρα αισθητικής
 • Τεχνικοί
 • Τεχνικοί δικτύων

Ασφάλιση Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης

Με την ασφάλιση της εργοδοτικής αστικής ευθύνης, καλύπτεται η εκ του νόμου αστική ευθύνη του εργοδότη προς τους εργαζομένους του για απαιτήσεις που εγείρονται από σωματικές βλάβες/ θάνατο που μπορεί να υποστούν κατά τη διάρκεια ασκήσεως των καθηκόντων τους, καθώς και χρηματικής αποζημίωσης για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη. (Άρθρα 657, 658 – 932 του Αστικού Κώδικα).

Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης

 • Αστική Ευθύνη Γραφείων
 • Αστική Ευθύνη Ιατρείων
 • Αστική Ευθύνη Διαχειριστών πολυκατοικίας
 • Αστική Ευθύνη λειτουργία/ συντήρηση ανελκυστήρων
 • Αστική Ευθύνη Αθλητικών κέντρων – γυμναστηρίων
 • Αστική Ευθύνη Διοργανωτών
 • Αστική Ευθύνη Εκθετών
 • Αστική Ευθύνη Φαρμακείων
 • Αστική Ευθύνη Ξενοδοχείων
 • Αστική Ευθύνη Χώρων εστίασης
 • Αστική Ευθύνη Πρατηρίων καυσίμων
 • Αστική Ευθύνη Συνεργείων αυτοκινήτων
 • Αστική Ευθύνη Σταθμών αυτοκινήτων
 • Αστική Ευθύνη Κοινόχρηστων χώρων
 • Αστική Ευθύνη Πολυκαταστημάτων

Ασφάλιση Ευθύνης Προϊόντος

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου προς τους καταναλωτές για σωματικές βλάβες – υλικές ζημιές – θάνατο που μπορεί να υποστούν από την κατανάλωση ή χρήση του ελαττωματικού προϊόντος που τους διέθεσε.

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης στελεχών διοικητικού συμβουλίου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση στελεχών διοικητικού συμβουλίου: Πατήστε εδώ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.