Ομαδικές Ασφαλίσεις

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Οι ομαδικές ασφαλίσεις διακρίνονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες, εκείνα της ομαδικής συνταξιοδότησης (αποταμιευτικά προγράμματα) και εκείνα της ομαδικής ασφάλισης ζωής και υγείας (προγράμματα προστασίας).

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχώς αυξανόμενες αδυναμίες που αντιμετωπίζει η Κοινωνική Ασφάλιση ώστε να ανταπεξέλθει επαρκώς τόσο σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη, όσο και σε συνταξιοδότηση, οι ομαδικές ασφαλίσεις καλούνται να καλύψουν σημαντικά κενά που δημιουργούνται στους ασφαλισμένους, με αποτέλεσμα οι εργοδότες και εργαζόμενοι να έχουν περισσότερα κίνητρα να κατευθύνονται προς αυτήν την κατεύθυνση.

Επίσης, οι ομαδικές ασφαλίσεις συνεισφέρουν τόσο στην ενδυνάμωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όσο και στην εμψύχωση των εργαζόμενων, των οποίων η καθημερινότητα καταλαμβάνεται από αβεβαιότητα και ανασφάλεια.

Με τις ομαδικές ασφαλίσεις ζωής και υγείας, μια επιχείρηση μπορεί να καλύψει όλους τους εργαζομένους της, ανεξαρτήτως κατάστασης της υγείας τους (αν υπάρχει δηλαδή ιστορικό υγείας) και ανεξαρτήτως επαγγέλματος, καθηκόντων, ηλικίας ή φύλου. Έτσι, μια επιχείρηση που παρέχει ομαδική ασφάλιση στους εργαζομένους της, εκτός από ίδια οικονομικά οφέλη που έχει, δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον της για τους εργαζομένους της, καθώς δημιουργεί ένα επιπλέον κίνητρο για εργασία και αφοσίωση.

Οι ομαδικές ασφαλίσεις συμπληρώνουν τον κρατικό φορέα ασφάλισης όπου καλείται ο εργοδότης να καταβάλει εισφορές για τους εργαζομένους του (ΙΚΑ κλπ), καθώς αναβαθμίζει τις παροχές υγείας για όλους τους εργαζομένους τόσο σε πρωτοβάθμια περίθαλψη, όσο και σε δευτεροβάθμια περίθαλψη, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε ιδιωτικά νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα.

Η επιχείρηση, μέσω της ομαδικής ασφάλισης έχει τη δυνατότητα να παρέχει σε όλους τους εργαζόμενους καλύψεις, οι οποίες φτιάχνονται ακριβώς σύμφωνα με τις ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότες της επιχείρησης (tailor made).

Τα θετικά από τις ομαδικές ασφαλίσεις:

 • H ομαδική ασφάλιση του προσωπικού μιας επιχείρησης συνεπάγεται με την εξασφάλιση της κινητήριας δύναμης της επιχείρησης
 • Ενδυναμώνει την αφοσίωση και την αποδοτικότητα των εργαζομένων
 • Δυνατότητα ασφάλισης όλων των εργαζομένων, ακόμη και χωρίς έλεγχο της υγείας τους, μέχρι και το 70ο έτος της ηλικίας τους
 • Χαμηλό κόστος ασφαλίστρων ανά εργαζόμενο
 • Φοροαπαλλαγή για τον εργοδότη, μιας και ένα ομαδικό συμβόλαιο εκπίπτει σαν έξοδο της επιχείρησης (με τις ισχύουσες διατάξεις)
 • Δυνατότητα διαφοροποίησης παροχών, ανάλογα τη βαθμίδα των εργαζομένων
 • Δυνατότητα ασφάλισης και των μελών της οικογένειας του εργαζομένου, ως καλυπτόμενα μέλη με πολύ χαμηλό κόστος
 • Οικονομική ενίσχυση της οικογένειας του εργαζόμενου σε περίπτωση πρόωρου θανάτου του, διάγνωση σοβαρής ασθένειας ή πάθησης ή μόνιμης ανικανότητας
 • Καλύψεις που παρέχονται μέσω ενός ομαδικού συμβολαίου δεν παρέχονται σε ένα ατομικό
 • Οι εργαζόμενοι μπορούν να κάνουν επέκταση του ομαδικού συμβολαίου υγείας, ατομικά, με πολύ χαμηλό κόστος εξοικονομώντας χρήματα από τα ετήσια οικογενειακά έξοδα τους
 • Οι επιχειρήσεις όταν προσφέρουν ομαδική ασφάλιση στους εργαζόμενους, εξασφαλίζουν πλεονεκτήματα έναντι άλλων επιχειρήσεων ανταγωνισμού
 • Κίνητρο συνεργασίας για τους εργαζομένους με την επιχείρηση καθώς ενισχύει την προσέλευση και διατήρηση ικανών στελεχών
 • Υπάρχει ευελιξία όσον αφορά τις παροχές – καλύψεις,  όπου προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης
 • Συνεισφέρει στη μείωση των εξόδων της επιχείρησης
 • Καλύτερη σχέση εργαζομένων και εργοδοτών
 • Ως επιπλέον παροχή δεν ενσωματώνεται στο μισθό των εργαζομένων και ως εκ τούτου μπορεί να διακοπεί χωρίς συνέπειες προς την εταιρεία
 • Δημιουργεί αυξημένο κύρος για την επιχείρηση βελτιώνοντας τη δημόσια εικόνα της
 • Δυνατότητα ασφάλισης επιχειρηματία με σημαντικά χαμηλότερο κόστος σε σχέση με ένα ατομικό συμβόλαιο
 • Μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο σε μεγάλες επιχειρήσεις, όσο και σε μεσαίες και μικρές (κάτω των 10 ατόμων)
 • Ουσιαστική παροχή για τους εργαζομένους – αντίστοιχου ύψους αύξηση στο μισθό, αφού ο εργαζόμενος δεν έχει παρακράτηση και δεν φορολογείται
 • Αναβαθμίζεται το κοινωνικό ταμείο ασφάλισης
 • Προσφέρει αίσθημα σιγουριάς και ασφάλειας

Με την ομαδική ασφάλιση υγείας, οι καλύψεις που παρέχονται είναι σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Ενδεικτικά, οι καλύψεις που παρέχονται συνήθως μέσω της ομαδικής ασφάλισης είναι:

 • Aσφάλιση ζωής (πρόωρη απώλεια ζωής λόγω ατυχήματος/ ασθένειας)
 • Μόνιμη ολική ανικανότητα/ Μόνιμη μερική ανικανότητα
 • Νοσοκομειακή περίθαλψη από ασθένεια/ ατύχημα
 • Έξοδα Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) – ΜΑΦ
 • Κάλυψη ημερήσιας νοσηλείας/ χειρουργικής επέμβασης
 • Κάλυψη εξόδων νοσηλείας σε θέση έως και Α’ (μονόκλινο δωμάτιο)
 • Δυνατότητα κάλυψης εντός και εκτός Ελλάδος
 • Νοσοκομειακό/ χειρουργικό επίδομα
 • Κάλυψη ιατρικών αμοιβών/ αποκλειστικής
 • Ασφάλιση πρόσκαιρης ανικανότητας για εργασία από ατύχημα ή ασθένεια (απώλεια εισοδήματος)
 • Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες από ατύχημα (εντός/ εκτός νοσοκομείου)
 • Επίδομα μητρότητας (φυσιολογικός τοκετός/ καισαρική/ αποβολή)
 • Επιδόματα σοβαρών ασθενειών & παθήσεων
 • Εξωνοσοκομειακές καλύψεις – Διαγνωστικές εξετάσεις
 • Επισκέψεις σε ιδιωτικούς ιατρούς (επιλογή του ασφαλισμένου)
 • Check up
 • Φάρμακα/ εμβολιασμοί
 • Κάλυψη φυσιοθεραπειών
 • Κάλυψη εξόδων επείγουσας μεταφοράς με κάθε μέσο
 • Έκτακτα και επείγοντα περιστατικά 24/7
 • Οφθαλμολογικές παροχές
 • Οδοντιατρικές παροχές
 • Κάλυψη προϋπάρχουσων παθήσεων (κατά περίπτωση)
 • Ταξιδιωτική ασφάλιση
 • Επιπλέων καλύψεις σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης

Για την έκδοση προσφοράς ομαδικής ασφάλισης σε ομάδα ατόμων που δεν έχει εν ισχύ ομαδική ασφάλιση χρειάζεται: εντολή ανάθεσης (έντυπο με το οποίο μας αναθέτετε την έρευνα ασφαλιστικού προγράμματος σύμφωνα με τις ανάγκες σας), αρχείο excel στο οποίο να αναφέρεται το πλήθος των προς ασφάλιση ατόμων – ηλικίες – φύλλο – εργασιακά καθήκοντα – καλυπτόμενα μέλη και έντυπο με τις επιθυμητές καλύψεις του ομαδικού συμβολαίου. Για ομάδες ατόμων που έχουν εν ισχύ ομαδική ασφάλιση και αναζητούν διαφορετικές καλύψεις ή ανταγωνιστικότερη ομαδική ασφάλιση, θα χρειαστεί επίσης και έντυπο με αποζημιώσεις που έχουν καταβληθεί. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα ασφάλισης μέσω προτιμολογημένων ομαδικών συμβολαίων.

Εφόσον υπάρχει αποδοχή της πρότασης ομαδικής ασφάλισης, τότε συμπληρώνονται αιτήσεις από όλους τους εργαζομένους ή μέλη του ομαδικού συμβολαίου προκειμένου να ενταχθούν στο ομαδικό συμβόλαιο, καταβάλλεται το αντίστοιχο ασφάλιστρο που έχει συμφωνηθεί και ξεκινά η κάλυψη.

Συνήθως ομαδική ασφάλιση γίνεται σε ομάδες ατόμων από 10 και πάνω. Παρ όλα αυτά, στη Delta Insurance Consultants, έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε ομαδική ασφάλιση μέσω αξιόπιστων ασφαλιστικών εταιρειών και σε ομάδες ατόμων αποτελούμενες λιγότερο από 10 άτομα, ακόμη και χωρίς έλεγχο ιατρικού ιστορικού.

Οι ηλικίες που καλύπτονται συνήθως μέσω της ομαδικής ασφάλισης είναι μικρότερη των 65 (ηλικία εισόδου στο ομαδικό) με μέγιστη τα 70 έτη (ηλικία εξόδου από το ομαδικό) για τους κυρίως ασφαλιζόμενους (εργαζόμενους) και τα καλυπτόμενα μέλη (συζύγους). Για τα τέκνα ως καλυπτόμενα μέλη, συνήθως από 30 ημερών μέχρι την ηλικία των 18 ετών ή 28 αν σπουδάζουν.

Ένα άλλο σημαντικό κίνητρο ομαδικής ασφάλισης, είναι αυτό της φοροαπαλλαγής. Λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη φορολόγηση των ομαδικών συμβολαίων (ζωής/υγείας), ο εργοδότης φοροαπαλλάσσεται (λαμβάνεται ως έξοδο) μέχρι και 1.500€ ανά εργαζόμενο κατ’ έτος.

Υπάρχει η δυνατότητα, αν ο εργοδότης επιθυμεί, να παρέχονται διαφορετικές καλύψεις με ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Για παράδειγμα, τα ανώτατα στελέχη να έχουν διαφορετικές καλύψεις από τα υπόλοιπα στελέχη ή τους εργαζομένους. Έτσι, επιτυγχάνεται και ένας τρόπος επιβράβευσης και δημιουργίας κινήτρου στους εργαζομένους, για καλύτερη απόδοση στην εργασία τους και στόχους ώστε να φτάσουν σε ανώτερες βαθμίδες εντός της εταιρείας.

Κλάδοι που επιλέγουν συνήθως κάλυψη ομαδικής ασφάλισης:

 • Ομαδική ασφάλιση συνεταιρισμών
 • Ομαδική ασφάλιση εργαζομένων
 • Ομαδική ασφάλιση εταιρειών διαχείρησης ανθρώπινου δυναμικού
 • Ομαδική ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων
 • Ομαδική ασφάλιση ναυτιλιακών εταιρειών
 • Ομαδική ασφάλιση ναυπηγείων
 • Ομαδική ασφάλιση αεροπoρικών εταιρειών
 • Ομαδική ασφάλιση εταιρειών πληροφορικής
 • Ομαδική ασφάλιση συμβουλευτικών εταιρειών
 • Ομαδική ασφάλιση φαρμακευτικών εταιρειών
 • Ομαδική ασφάλιση βιομηχανιών
 • Ομαδική ασφάλιση ξενοδοχοϋπάλληλων
 • Ομαδική ασφάλιση τουριστικών γραφείων/ πρακτορείων
 • Ομαδική ασφάλιση οδηγών
 • Ομαδική ασφάλιση ιατρών
 • Ομαδική ασφάλιση δικηγόρων
 • Ομαδική ασφάλιση μαθητών/ καθηγητών/ φροντιστηρίων
 • Ομαδική ασφάλιση κυνηγητικών συλλόγων
 • Ομαδική ασφάλιση συλλόγων κάθε είδους
 • Ομαδική ασφάλιση αθλητικών ομάδων
 • Ομαδική ασφάλιση σωματείων
 • Ομαδική ασφάλιση ηθοποιών/ καλλιτεχνών
 • Ομαδική ασφάλιση δημοσιογράφων
 • Ομαδική ασφάλιση εκδοτικών οίκων
 • Ομαδική ασφάλιση ραδιοτηλεοπτικών μέσων ενημέρωσης
 • Ομαδική ασφάλιση εταιρειών ενέργειας
 • Ομαδική ασφάλιση εταιρειών τηλεπικοινωνίας
 • Ομαδική ασφάλιση εταιρειών παροχής υπηρεσιών
 • Ομαδική ασφάλιση εταιρειών logistics
 • Ομαδική ασφάλιση εταιρειών μεταφορών
 • Ομαδική ασφάλιση εταιρειών πετρελαιοειδών
 • Ομαδική ασφάλιση εταιρειών τροφίμων
 • Ομαδική ασφάλιση σε εταιρείες εμπορείου (λιανικής/ χονδρικής)
 • Ομαδική ασφάλιση ινστιτούτων ομορφιάς

Οι καλύψεις που παρέχονται μέσω ενός ατομικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου, δεν παρέχονται μέσω ενός ομαδικού και αντίστροφα. Ο καλύτερος συνδυασμός είναι ομαδική ασφάλιση με ατομική. Υπάρχουν πολλές ασφαλιστικές εταιρείες που παρέχουν ατομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής/υγείας τα οποία συνεργάζονται άριστα με ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια. Με αυτόν τον τρόπο, ο ασφαλισμένος, εξασφαλίζει με πολύ χαμηλό κόστος την πλήρη ασφάλισή του και της οικογένειας του, με λιγότερο από τα μισά χρήματα που θα έδινε σε ασφάλιστρα χωρίς το συνδυασμό ατομικού – ομαδικού συμβολαίου. Για περισσότερα πατήστε εδώ

Στη Delta Insurance Consultants, μέσω των διεθνών ασφαλιστικών εταιρειών που έχουμε εξασφαλίσει τη συνεργασία μας, μπορούμε να παρέχουμε ομαδική ασφάλιση είτε σε εταιρείες οι οποίες έχουν γραφεία και σε άλλες χώρες εκτός Ελλάδας, είτε σε εταιρείες οι οποίες έχουν έδρα μόνο εκτός Ελλάδας και επιθυμούν διεθνή κάλυψη του προσωπικού τους. Ενδεικτικές εταιρείες:

 • Ομαδικές ασφαλίσεις Bupa Global
 • Ομαδικές ασφαλίσεις Cigna
 • Aetna ομαδικές ασφαλίσεις
 • Axa Global ομαδικές ασφαλίσεις

Λόγω του ότι η ομαδική ασφάλιση φτιάχνεται σύμφωνα με τις ανάγκες σας, το κόστος ασφάλισης εξαρτάται από τις καλύψεις – παροχές, πλήθος ατόμων, την ασφαλιστική εταιρεία κλπ. Παρ’ όλα αυτά, ενδεικτικά μπορούμε να πούμε ότι το κόστος ασφάλισης ανά εργαζόμενο μπορεί να ξεκινά από 25€/ μήνα.

Για εσάς που επιθυμείτε να παρέχετε ομαδική ασφάλιση στο προσωπικό της επιχείρησής σας, ή επιθυμείτε να ενταχθείτε (ατομικά) σε κάποιο ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, έχουμε τη δυνατότητα να σας προτείνουμε έτοιμες λύσεις ομαδικής ασφάλισης, ανάλογα τις καλύψεις που επιθυμείτε.

Ένα άλλο είδος ομαδικής ασφάλισης, είναι εκείνο της ομαδικής συνταξιοδότησης (αποταμίευσης). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Στη Delta Insurance Consultants έχουμε εξασφαλίσει συνεργασία με τις περισσότερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα & εξωτερικό. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να παρέχουμε την κατάλληλη ομαδική ασφάλιση για το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρηση σας, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Εφόσον έχουμε συνεργασία με την δική σας επιχείρηση, παρέχουμε 24/7 εξυπηρέτηση τόσο σε εσάς όσο και στο προσωπικό της επιχείρησης σας, προκειμένου να παρέχουμε προσωπικά και ατομικά στον κάθε εργαζόμενο ενημέρωση σχετικά με τις καλύψεις που έχει μέσω τις ομαδικής ασφάλισης – πώς μπορεί να τις χρησιμοποιήσει σε κάθε περίπτωση ή να τις συνδυάσει με υπάρχουσες ατομικές. Επίσης παρέχουμε συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση είτε με φυσική παρουσία είτε απομακρυσμένα, σχετικά με τις ομαδικές καλύψεις που έχετε επιλέξει για την επιχείρησή σας και τη χρήση τους, ώστε να ελαχιστοποιούμε και να διευκολύνουμε τα στελέχη στη διαχείριση του ασφαλιστήριου συμβολαίου. Επιπρόσθετα, παρέχουμε ενημέρωση και μελέτη ασφάλισης για οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό κλάδο επιθυμείτε εσείς ή οι εργαζόμενοι σας και φυσικά, υποστήριξη 24/7 σε έκτακτα περιστατικά και περιπτώσεις που θα χρειαστεί αποζημίωση.

Στην περίπτωση που ήδη υπάρχει ομαδικό συμβόλαιο στην επιχείρηση σας, έχουμε τη δυνατότητα να μελετήσουμε τις καλύψεις που σας παρέχονται και να σας προτείνουμε κάποιο ανταγωνιστικότερο ομαδικό συμβόλαιο.