Θαλάσσιες Ασφαλίσεις

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΟΙΩΝ

Μέσα από τη συνεργασία μας με διεθνείς, αξιόπιστες και εξειδικευμένες ασφαλιστικές εταιρίες στο χώρο ασφάλισης πλοίων, στην Delta Insurance Consultants μπορούμε να παρέχουμε πλήρεις καλύψεις για θαλάσσιες ασφαλίσεις όπως μηχανικές βλάβες – βλάβες άξονα – ζημιές προπέλας & μηχανολογικού εξοπλισμού (Hull & Machinery) για κάθε είδος πλοίου:

 • Tankers
 • Gas Carriers
 • Containers
 • Bulk Carriers
 • Ρυμουλκά πλοία
 • Επιβατηγά πλοία
 • Κρουαζιερόπλοια
 • General Cargo Vessels
 • LNG
 • LPG
 • Ψυγεία πλοία

Επίσης, συνεργαζόμενοι με τους περισσότερους αλληλασφαλιστικούς οργανισμούς (Protection & Indemnity Clubs) για την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης Πλοιοκτήτη προς τρίτους, διεκδικούμε για τους πελάτες μας ανταγωνιστικότερα ασφάλιστρα διατηρώντας ή αναβαθμίζοντας τις καλύψεις που ήδη έχουν απ τον οργανισμό με τον οποίο ήδη συνεργάζονται, παρέχοντας τους καλύψεις όπως:

 • Ευθύνη πλοιοκτήτη/ Ναυλωτή
 • Περιβαλλοντική Ευθύνη – Ρύπανση
 • Πρόσκρουση
 • Ζημίες/ απώλεια φορτίου
 • Ζημιές σε προβλήτες και άλλα σταθερά ή πλωτά μέσα
 • Καραντίνα
 • Ζημιές σε περιουσία ασφαλισμένου πλοίου
 • Ανταρσία του πληρώματος
 • Επαναπατρισμός του πληρώματος και αντικατάσταση
 • Ευθύνη ναυαγίου
 • Έξοδα ρυμούλκησης/ διάσωσης
 • Συνεισφορά ειδικής αβαρίας (G.A Contribution)
 • Κινδύνους πολέμου
 • K&R
 • FD&D

Για περισσότερες πληροφορίες για θαλάσσιες ασφαλίσεις επικοινωνήστε μαζί μας.

Δείτε εδώ το εύρος καλύψεων που παρέχουμε σε ναυτιλιακές εταιρείες.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ

Είναι γεγονός ότι ένα απ τα πιο νευραλγικά και ευαίσθητα σημεία μιας ναυτιλιακής εταιρίας είναι το πλήρωμα που ταξιδεύει με τα πλοία της, κάτι που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του εργατικού δυναμικού μιας ναυτιλιακής εταιρίας.
Σε αντίθεση με μια ομαδική ασφάλιση που προσφέρεται προαιρετικά στο προσωπικό του γραφείου μιας ναυτιλιακής επιχείρησης, στην περίπτωση των πληρωμάτων ο πλοιοκτήτης έχει Αστική Ευθύνη ως προς αυτό.

Το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιο κοινωνικό ταμείο που να καλύπτει τους ναυτικούς όσο εκείνοι είναι εν πλω, υποχρεώνει τον πλοιοκτήτη να αναλαμβάνει έξοδα που μπορεί να προκύψουν από κάποιο ατύχημα, ασθένεια ή απώλεια ζωής σε κάποιο μέλος του πληρώματος.

Για το λόγο αυτό έχουν δημιουργηθεί ασφαλιστικές καλύψεις για πληρώματα που συμπληρώνουν τις καλύψεις του P&I Club, από το 1ο ευρώ ως την απαλλαγή του Club (Below the deductible insurance) του είτε μέχρι κάποιου συμφωνημένου ποσού.

Ενδεικτικές καλύψεις που παρέχονται σε μέλη πληρώματος

 • Απώλειαζωής από ατύχημα/ ασθένεια
 • Μόνιμημερική/ ολική ανικανότητα
 • Νοσοκομειακήπερίθαλψη
 • Έξω – νοσοκομειακή περίθαλψη
 • Επαναπατρισμός
 • Κάλυψη εξόδων αντικατάστασης
 • Μεταφορά σορού
 • Έξοδα θανόντος
 • Μισθός ατυχήματος/ ασθένειας

Στην Delta Insurance Consultants, μέσα από τη διευρυμένη συνεργασία μας με ασφαλιστικές εταιρίες που παρέχουν καλύψεις σε πληρώματα, μπορούμε να βρούμε για εσάς το κατάλληλο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Δείτε εδώ το εύρος καλύψεων που παρέχουμε σε ναυτιλιακές εταιρείες.

Yacht Insurance

Τίποτα δε συγκρίνεται με μια βόλτα στη θάλασσα ή διακοπές παρέα με τους δικούς μας ανθρώπους με σκάφος.

Για τους λάτρεις της θάλασσας και του yachting, μπορούμε να παρέχουμε την κατάλληλη ασφάλιση για το σκάφος σας, σε συνεργασία με κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρίες της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού, ώστε να καλύψουμε όλο το φάσμα των ιδιαίτερων απαιτήσεων που μπορεί να έχουν οι πελάτες μας, ανεξάρτητα από το μέγεθος και το είδος του σκάφους που διαθέτουν.

Σύμφωνα με τον νόμο 4256 ΦΕΚ 92/14-4-2014, η Ασφάλιση Σκάφους είναι υποχρεωτική όσον αφορά την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης και την πρόκληση Θαλάσσιας Ρύπανσης.

Ενδεικτικές καλύψεις σκαφών 

 • Αστική ευθύνη προς τρίτους για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες
 • Θαλάσσια ρύπανση
 • Κάλυψη Hull & Machinery
 • Κάλυψη P&I
 • Μεγάλα όρια ασφάλισης σκαφών
 • Κάλυψη ίδιων ζημιών του σκάφους
 • Δυνατότητα ασφάλισης & αποζημίωσης σε συμφωνημένες αξίες (agreed value), ακόμη και χωρίς να
  λαμβάνεται υπόψη πιθανή μείωση της αξίας του σκάφους ή παλαιότητα
 • Δυνατότητα ασφάλισης & αποζημίωσης σε τρέχουσα εμπορική αξία (market value)
 • Κάλυψη περιεχομένου, έργων τέχνης, προσωπικών αντικειμένων εντός του σκάφους
 • Κάλυψη προσωπικών αντικειμένων επιβαινόντων ή/και του πληρώματος
 • Ολική / μερική κλοπή
 • Κάλυψη μηχανικών βλαβών (ακόμη και σε σκάφη μεγαλύτερα της 10ετίας)
 • Δυνατότητα ασφάλισης του σκάφους κατά τον παροπλισμό του
 • Δυνατότητα κάλυψη κόστους ενοικίασης υποκατάστατου σκάφους σε περίπτωση ζημιάς
 • Πλήρης κάλυψη νεοαποκτηθέντων σκαφών ή/ και βοηθητικών σκαφών
  του ασφαλισμένου
 • Δυνατότητα για παγκόσμια κάλυψη πλεύσης
 • Κάλυψη από ανασφάλιστα σκάφη
 • Κάλυψη κατά τη μεταφορά
 • Έξοδα για έρευνα & διάσωση
 • Έκτακτη ιατρική βοήθεια ασφαλισμένου & επιβαινόντων
 • Κάλυψη ευθύνης πλωτών του σκάφους
 • Κάλυψη θαλάσσιων σπορ
 • Νομικά έξοδα

Στην Delta Insurance Consultants, μέσα από τη συνεργασία μας με αξιόπιστες και εξειδικευμένες ασφαλιστικές εταιρίες στο χώρο των σκαφών και πλοίων για θαλάσσιες ασφαλίσεις, παρέχουμε κάλυψη σε κάθε είδος σκάφους (Yacht, Mega Yacht κλπ) είτε αυτό προορίζεται για ιδιωτική είτε για επαγγελματική χρήση. Σας δίνουμε την δυνατότητα να επιλέξετε το κατάλληλο ασφαλιστήριο πρόγραμμα για εσάς και το σκάφος σας, καλύπτοντας από τις βασικές – υποχρεωτικές ανάγκες σας μέχρι και τις πιο σύγχρονες εξειδικευμένες ασφαλιστικές ανάγκες.

Δείτε εδώ το εύρος καλύψεων που παρέχουμε σε ναυτιλιακές εταιρείες.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ

Σε κάθε ναυπηγείο, αναλόγως τις εγκαταστάσεις του, μπορεί να φιλοξενηθεί μεγάλος αριθμός πλοίων και σκαφών προκειμένου αυτά είτε να επισκευαστούν, να συντηρηθούν, είτε να κατασκευαστούν. Επίσης, η κινητήριος δύναμη κάθε ναυπηγείου είναι το ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου κάθε έργο να έρθει εις πέρας. Εκτός απ τα μέτρα ασφαλείας που καλείται να πάρει ένα ναυπηγείο, απαραίτητη είναι και η ασφάλιση του είτε για τις ίδιες εγκαταστάσεις είτε για ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους.

Καλύψεις που παρέχονται:

 • Απώλεια/ ζημιά του πλοίου
 • Ζημιά/ απώλεια του φορτίου
 • Απώλεια/ ζημιά της μηχανής ή του εξοπλισμού του πλοίου
 • Απομάκρυνση ναυαγίου
 • Απώλεια ή ζημία σε περιουσία τρίτων
 • Εγκατάσταση/ εξοπλισμός/ μηχανών
 • Ασφάλιση εγκαταστάσεων ναυπηγείου
 • Αστική Ευθύνη προς τρίτους για ζημιές/ σωματικές βλάβες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Δείτε εδώ το εύρος καλύψεων που παρέχουμε σε ναυτιλιακές εταιρείες.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΩΝ

Η χώρα μας λόγω της μεγάλης ακτογραμμής που διαθέτει για λόγω της γεωγραφικής της θέσης στη Μεσόγειο, την καθιστά ιδανικό τόπο για  διέλευση εκατοντάδων εμπορικών πλοίων καθημερινά καθώς επίσης οι παράγοντες αυτοί συμβάλουν στην αύξηση του τουρισμού και τη μεταφορά των επισκεπτών με επιβατηγά πλοία – κρουαζιερόπλοια αλλά και ιδιωτικά σκάφη.

Κάθε οργανισμός διαχείρισης λιμένος ή μαρίνας, προκειμένου να γίνει πιο ανταγωνιστικός  προσφέρει υπηρεσίες προς τους χρήστες, εκτελεί έργα ώστε να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση αλλά επίσης οφείλει να παίρνει και μέτρα ως προς την ασφάλεια. Μέσα στα μέτρα ασφαλείας αλλά και κάτι που προσθέτει πλεονέκτημα, έρχεται να προστεθεί η ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης . Επίσης, ο κάθε οργανισμός διαχείρισης, ασφαλίζοντας τη μαρίνα ή το λιμάνι, εξασφαλίζει και τον ισολογισμό του, διότι ασφαλίζεται έναντι ενός πιθανού κινδύνου τον οποίο διαφορετικά θα καλούνταν να καλύψει με ίδια κεφάλαια.

Καλύψεις που παρέχονται

 • Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου εγκαταστάσεων λιμένος και μαρίνας (όπως κάλυψη εγκαταστάσεων από φυσικά φαινόμενα – απώλεια κερδών κα)
 • Ασφάλιση κινδύνου κατασκευής λιμενικών έργων
 • Κάλυψη Αστικής Ευθύνης λειτουργίας λιμένος/ μαρίνας προς τρίτους (Ρύπανση – σωματικές βλάβες – υλικές ζημιές – τυχαία γεγονότα – απώλεια κερδών)
 • Απομάκρυνση ναυαγίου
 • Μεταφορά προϊόντων
 • Γενική Αστική Ευθύνη

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Δείτε εδώ το εύρος καλύψεων που παρέχουμε σε ναυτιλιακές εταιρείες.