Έχετε ενυπόθηκο δάνειο? Μάθετε πώς μπορείτε να πληρώνετε λιγότερα ασφάλιστρα για το δάνειό σας.

24 Απρ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ

Έχετε ενυπόθηκο δάνειο? Μάθετε πώς μπορείτε να πληρώνετε λιγότερα ασφάλιστρα για το δάνειό σας.

Η απόκτηση κατοικίας αποτέλεσε τις τελευταίες δεκαετίες βασικό τομέα επένδυσης και στόχο ζωής για τον Έλληνα πολίτη, κάτι που επιτεύχθηκε με εργασία και αποταμίευση. Γι’ αυτό, άλλωστε, και τα ποσοστά της ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα φθάνουν στο 75% – 80%. Ωστόσο, η απόκτηση κατοικίας δεν ταυτίστηκε και με την ασφαλιστική της προστασία, αρχικά λόγω της ελλιπούς ενημέρωσης γύρω από τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας, και στη συνέχεια λόγω της οικονομικής ύφεσης και της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών.

Σήμερα στην Ελλάδα το ποσοστό των ασφαλισμένων κατοικιών είναι κάτω από 20% στο σύνολο και το ποσοστό αυτό, λόγω της υποχρεωτικής ασφάλισης δανειοδοτημένων κατοικιών από τις τράπεζες. Πολλοί είναι εκείνοι που έχουν αγοράσει την κατοικία τους μέσω δανείου από κάποια τράπεζα, με αποτέλεσμα εκτός της δόσης να πρέπει να καταβάλουν και χρήματα για την ασφάλιση του κεφαλαίου που έχουν δανειστεί, ή/και να διατηρούν συμβόλαιο προστασίας δανείου (ασφάλεια ζωής). Συνήθως, οι τράπεζες ζητούν να ασφαλιστεί μόνο το ύψος του δανείου που έχουν εκδώσει, με ελάχιστες καλύψεις και χωρίς το ασφαλισμένο κεφάλαιο να ανταποκρίνεται στην αξία της κατοικίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρή υπασφάλιση. Ο πιστωτικός οργανισμός που εκδίδει ένα δάνειο, έχει τη δυνατότητα να προτείνει και την ασφάλισή του, δεν είναι υποχρεωτικό όμως ότι θα αναλάβει και την ασφάλιση του δανείου, βάση απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος.

Για όσους επιθυμούν να έχουν τις απολύτως απαραίτητες καλύψεις για το δάνειο της κατοικίας τους, σε συνεργασία με μεγάλες και αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες, έχουμε σχεδιάσει προγράμματα ασφάλισης υποθηκευμένης κατοικίας. Ενώ έχουμε τη δυνατότητα να προτείνουμε και προγράμματα πλήρους ασφάλισης κατοικίας, για εκείνους που επιθυμούν να καλύψουν και το περιεχόμενο της κατοικίας τους από πιθανούς κινδύνους πέρα από τις βασικές καλύψεις που ζητά η τράπεζα, με ελάχιστο επιπλέον κόστος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση κατοικίας πατήστε εδώ.

Επίσης, ειδικά για δανειολήπτες μπορούμε να προσφέρουμε και την κάλυψη προστασίας δανείου, η οποία κάθε έτος μειώνεται ανάλογα με το ύψος του δανείου που έχει λάβει ο ασφαλισμένος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση δανειολειπτών πατήστε εδώ