Ασφάλεια Οικίας

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Για πολλούς το να αποκτήσουν ένα σπίτι, να δημιουργήσουν και να στεγάσουν την οικογένεια τους και τα υπάρχοντα τους είναι όνειρο ζωής.
Είτε κάποιος αγοράσει μια κατοικία με ίδια κεφάλαια, είτε με δάνειο, είναι απαραίτητο να προστατέψει την περιουσία του από πιθανούς κινδύνους με την Ασφάλεια οικίας. Η οικία, μπορεί να είναι είτε κύρια είτε εξοχική.

Στη Delta Insurance Consultants, μπορούμε να προτείνουμε το κατάλληλο ασφαλιστήριο συμβόλαιο για  την κατοικία σας και το περιεχόμενο της, ανάλογα με τις ανάγκες σας και την οικονομική σας δυνατότητα. Αν επιθυμείτε, μπορείτε απλώς να καλύψετε τις ανάγκες του δανείου σας, είτε να έχετε πλήρη κάλυψη της περιουσίας σας από πιθανούς κινδύνους.

Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να εκδώσουμε συμβόλαιο ασφάλισης κατοικίας σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, ακόμη και αυθημερόν.

Ενδεικτικές καλύψεις που προσφέρονται με την ασφάλεια οικίας:

 • Πυρκαγιά – Κεραυνός
 • Πυρκαγιά από δάσος/ συστάδες δένδρων/ θάμνων
 • Ζημιές από καπνό
 • Ζημιές από έκρηξη
 • Έξοδα προσωρινής διαμονής σε ξενοδοχείο (κατόπιν καλυπτόμενου κινδύνου)
 • Ζημιές από βραχυκύκλωμα
 • Στάσεις – Απεργίες – Οχλαγωγίες – Κακόβουλες πράξεις – Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Κλοπή/ διάρρηξη μέ ή χωρίς αναρρίχηση / με αντικλείδι
 • Κάλυψη κοσμημάτων – έργων τέχνης
 • Κάλυψη κατανομαζόμενων αντικειμένων αξίας
 • Ληστεία
 • Ζημιές από κλοπή
 • Αποζημίωση σε αξία καινούριου
 • Ζημιές απο έκρηξη λέβητα/ θερμοσίφωνα/ φιαλών υγραερίου/ εγκαταστάσεων & συσκευών φωταερίου
 • Απώλεια ενοικίου (για ιδιοκτήτες)
 • Έξοδα μετακόμισης/ μεταστέγασης περιεχομένου (κατόπιν επέλευσης καλυπτόμενου κινδύνου)
 • Έξοδα προσωρινής φύλαξης περιεχομένου (κατόπιν καλυπτόμενου κινδύνου)
 • Κάλυψη υπαίθριων εγκαταστάσεων
 • Κάλυψη αντικειμένων στο ύπαιθρο
 • Πλημμύρα – Καταιγίδα – Θύελλα
 • Χιόνι – Χαλάζι – Παγετός
 • Αποκομιδή ερειπείων – Έξοδα κατεδάφισης
 • Πτώση αεροσκάφους/ ζημίες απο πτώση τμημάτων αεροσκάφους
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Θράυση τζαμιών & καθρεπτών
 • Θραύση θυρών & παραθύρων
 • Αστική Ευθύνη προς τρίτους απο μετάδωση πυρκαγιάς/ διαρροή ύδατος
 • Έξοδα άντλησης υδάτων
 • Θραύση – διάρρηξη – υπερχείληση σωληνώσεων/ δεξαμενών
 • Πτώση δένδρων/ κλαδιών δένδρων/ ηλεκτρικών – τηλεφωνικών στήλων
 • Σεισμός κτιρίου/ περιεχομένου
 • Έξοδα αποτροπής/ περιορισμού ζημιάς
 • Όρος πρόνοιας
 • Κάλυψη περιεχομένου εντός αποθήκης
 • Τεχνική βοήθεια
 • Έξοδα αρχιτεκτώνων/ μηχανικών
 • Θραύση ειδών υγιεινής
 • Κάλυψη ηλεκτρικών/ ηλεκτρονικών ειδών
 • Κατολίσθηση/ καθίζηση

Πόσο κοστίζει η ασφάλιση κύριας και εξοχικής κατοικίας?

Το κόστος για την ασφάλιση κατοικίας διαφέρει από εταιρεία σε εταιρία όπως και οι καλύψεις που παρέχονται στην ασφάλιση.  Τα ασφάλιστρα κυρίως υπολογίζονται βάσει του κεφαλαίου προς ασφάλιση (της κατασκευαστικής αξίας του κτιρίου ή το κεφάλαιο δανεισμού) και βάσει των επιθυμητών καλύψεων.

 • Ενδεικτικά ασφάλιστρα πλήρους κάλυψης κύριας οικίας, κτιρίου αξίας 100.000€ και περιεχομένου 50.000€ (με κάλυψη σεισμού) για κατοικία 100 m2, στην Αττική, ξεκινούν από 162 €/ έτος. (αφορά τιμολόγηση με πρόγραμμα Interasco Προστασία Στέγης 1)
 • Ενδεικτικά ασφάλιστρα κάλυψης κύριας κατοικίας η οποία έχει τραπεζικό δάνειο και οι ιδιοκτήτες επιθυμούν την οικονομικότερη ασφάλισή της, με τις βασικές καλύψεις που απαιτεί η τράπεζα, για 80m2 και κεφάλαιο 80.000€, ξεκινούν από 88€/ έτος. (αφορά τιμολόγηση με πρόγραμμα Groupama Maison 73)

Μπορεί κάποιος να ασφαλίσει μόνο το περιεχόμενο της κατοικίας του?

Δεν είναι απαραίτητο να ασφαλιστεί και το κτίριο για να καλύπτεται και το περιεχόμενο μιας κατοικίας. Συνεπώς, αν κάποιος επιθυμεί μόνο την ασφάλιση του περιεχομένου, μπορεί να λάβει μόνο αυτήν την κάλυψη.

Μπορεί κάποιος να ασφαλίσει εξοχική κατοικία?

Υπάρχει η δυνατότητα να ασφαλιστεί και η εξοχική κατοικία εκτός από την κύρια. Ενδεικτικά, το κόστος ασφάλισης κτιρίου και περιεχομένου μιας εξοχικής κατοικίας περίπου 70 m2 (κτίριο αξίας 70.000€ & περιεχόμενο 30.000€ αξία), ξεκινά από 90€/ έτος (αφορά τιμολόγηση μέσω Interamerican)

Για να ζητήσετε πρόταση ασφάλισης της δικής σας κατοικίας πατήστε εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Για τους πιο απαιτητικούς ιδιοκτήτες πολυτελών κατοικιών, για συλλέκτες σπάνιων συλλογών και αντικειμένων αξίας,  που επιθυμούν να έχουν πλήρη κάλυψη της κατοικίας τους χωρίς συμβιβασμούς, στη Delta Insurance Consultants, έχουμε δημιουργήσει για εσάς την Premium κατηγορία καλύψεων για την κατοικίας σας, μέσα από τη συνεργασία μας με μεγάλες και αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η κατηγορία αυτή αφορά ασφάλιση κατοικίας κατά παντός κινδύνου και απευθύνεται κυρίως σε κατοικίες που η κατασκευαστική τους αξία ξεπερνά τις 500.000€.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ PREMIUM ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Πέραν από τις βασικές καλύψεις όπως: πυρκαγιά – πλημμύρα – έκρηξη – κεραυνός – καπνός – τρομοκρατικές ενέργειες – φυσικά φαινόμενα – σεισμό κτιρίου και περιεχομένου, μπορεί κάποιος ιδιοκτήτης να καλύψει και τα κάτωθι:

 • Κάλυψη τυχαίας ζημιάς
 • Δυνατότητα προ-ασφαλιστικού ελέγχου της κατοικίας για
  τα ακριβή κεφάλαια ασφάλισης
 • Κάλυψη ζημιών κατά τη μεταστέγαση από καλυπτόμενο κίνδυνο
 • Κάλυψη προσωπικών αντικειμένων οικιακών βοηθών,επισκεπτών, συγγενών που χρήζουν φροντίδας
 • Αυτόματη κάλυψη νεοαποκτηθέντων αντικειμένων
 • Κάλυψη προσωπικού ατυχήματος οικιακών βοηθών
 • Κάλυψη εξοπλισμού επιχείρησης εντός οικίας
 • Δυνατότητα ανάληψης κατοικιών μεγάλης αξίας
 • Κάλυψη εξόδων μετατροπών κατοικίας μετά από μόνιμη
  ανικανότητα του ασφαλισμένου ή μέλους της οικογένειας
 • Ζημιές σε/από κοινόχρηστες σωληνώσεις ή εγκαταστάσεις
 • Κάλυψη από κάθε κίνδυνο (κατά παντός κινδύνου)
 • Απώλεια εγγράφων
 • Κάλυψη ηλεκτρικού/ ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Κάλυψη εξόδων ψυχολογικής υποστήριξης μετά από καλυπτόμενο κίνδυνο
 • Κλοπή ποδηλάτου από κλειστό χώρο
 • Παράνομη χρήση πιστωτικής κάρτας σε περίπτωση κλοπής
 • Κάλυψη τροφίμων εντός ψυγείου, μετά από διακοπή παροχής ρεύματος εξαιτίας καλυπτόμενου κινδύνου ή αιφνίδιας διακοπής από τον πάροχο ρεύματος
 • Ασφάλιση κατοικιδίων μετά από έλευση καλυπτόμενου κινδύνου
 • Έξοδα συμβολαιογράφου μετά από έλευση καλυπτόμενου κινδύνου
 • Απώλεια ενοικίου
 • Δόση στεγαστικού δανείου
 • Κάλυψη υπαίθριων εγκαταστάσεων (πισίνες, αυλόθυρες, περιφράξεις, βοηθητικά κτίσματα κλπ)
 • Αναβάθμιση μέτρων προστασίας οικίας μετά από κλοπή
 • Κάλυψη φυτών και δένδρων
 • Κάλυψη μηχανημάτων κήπου
 • Ζημιές από κατοικίδια ζώα

Για να ζητήσετε πρόταση ασφάλισης της δικής σας κατοικίας πατήστε εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας.