Ασφάλιση Απαγωγής – Εκβιασμού – Λύτρων (K&R)

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΥΤΡΩΝ

Είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα, τα φαινόμενα εκβιασφμού και απαγωγής με σκοπό την απόσπαση χρηματικών ποσών από επιφανείς ανθρώπους, κάνουν την εμφάνιση τους ολοένα και συχνότερα.
Πρόσωπα τα οποία διατρέχουν κίνδυνο απαγωγής, συνήθως διαθέτουν συνοδεία/ προσωπική ασφάλεια στις μετακινήσεις τους, στην κατοικία τους ή και στο χώρο εργασίας τους. Ένα επιπρόσθετο μέτρο προστασίας απ τον κίνδυνο απαγωγής που μπορεί να πάρει κάποιος, είναι η ασφάλιση απαγωγής – εκβιασμού και λύτρων.

Τι καλύπτεται με την ασφάλιση απαγωγής λύτρων και εκβιασμού:

 • Ιδιαίτερα υψηλά όρια κάλυψης λύτρων, ανάλογα της οικονομικής επιφάνειας του ιδιώτη/ οικογενειάρχη/ επιχειρηματία
 • Απώλεια λύτρων κατά τη μεταφορά τους
 • Έξοδα ψυχολογικής υποστήριξης
 • Έξοδα σωματικής αποκατάστασης
 • Αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας ζωής μετά το πέρας της απαγωγής
 • Άμεση και ολοήμερη επικοινωνία με ειδικούς συμβούλους παγκόσμιου κύρους και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε περίπτωση ενεργοποίησης του συμβολαίου
 • Παγκόσμια γεωγραφική κάλυψη
 • Πρόληψη και εκπαίδευση των ασφαλισμένων προσώπων έναντι πιθανών κινδύνων

Τι παρέχει ενα συμβόλαιο ασφάλισης απαγωγής λύτρων και εκβιασμού σε επιχειρήσεις:

 • Κάλυψη από σημαντικές οικονομικές απώλειες της εταιρίας
 • Νομικές απαιτήσεις
 • Κάλυψη από κρίση της φήμης της εταιρίας
 • Κάλυψη από διακοπή εργασιών

Πότε ενεργοποιείται η κάλυψη ενός συμβολαίου απαγωγής λύτρων και εκβιασμού:

Η κάλυψη ενός συμβολαίου απαγωγής και λύτρων ενεργοποιείται όταν υπάρξει απαγωγή ή υποτιθέμενη απαγωγή, απειλή ή εκβιασμός, παράνομη κράτηση ή πειρατεία σε μέσο μεταφοράς του ασφαλιζόμενου προσώπου, με σκοπό την απόσπαση χρηματικού ποσού.

Σε ποιους απευθύνεται:

Η ασφάλιση απαγωγής λύτρων και εκβιασμού, απευθύνεται κυρίως σε επιχειρηματίες, εφοπλιστές, βιομήχανους, εύκολα αναγνωρίσιμα πρόσωπα, ιατρούς, δικηγόρους, εκδότες, επώνυμους καλλιτέχνες. Επίσης απευθύνεται σε στελέχη από τον κόσμο της αεροπλοΐας, στελέχη φαρμακευτικών εταιριών, ιδιώτες που διαχειρίζονται ή έχουν πρόσβαση σε μεγάλα χρηματικά ποσά. Σε ιδιώτες και στελέχη εταιριών που ταξιδεύουν σε χώρες υψηλού κινδύνου, εργαζόμενοι σε κέντρα λήψης σημαντικών επιχειρηματικών αποφάσεων, στελέχη χρηματοπιστοτικών οργανισμών κλπ.

Η ασφάλιση απαγωγής λύτρων και εκβιασμού, μπορεί να εφαρμοστεί και στα μέλη μιας οικογένειας η οποία θέλει να έχει καλύψει τον κίνδυνο της απαγωγής κάποιου μέλους.

Πόσο κοστίζει ενα συμβόλαιο ασφάλισης απαγωγής λύτρων και εκβιασμού:

Ένα συμβόλαιο ασφάλισης απαγωγής και λύτρων υπολογίζεται κατά περίπτωση. Αναλόγως την οικονομική επιφάνεια του ατόμου που ενδιαφέρεται να καλυφθεί έναντι πιθανού κινδύνου απαγωγής, τον κύκλο εργασιών μιας επιχείρησης. Επίσης, τις ταξιδιωτικές συνήθειες ή τις χώρες διαμονής που επισκέπτεται κάποιος, τα μέτρα προσωπικής προστασίας που μπορεί κάποιος να λάβει κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.