Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ

Η εξασφάλιση ενέργειας μέσα από τα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη πηγή ανανεώσιμης ενέργειας, ειδικά στη χώρα μας η οποία καλύπτεται με ηλιοφάνεια τις περισσότερες μέρες του χρόνου. Η συγκεκριμένη τεχνολογία, είναι ικανή να αντιμετωπίσει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες για ενέργεια και γίνεται ολοένα και περισσότερο προτιμότερη σε σχέση με τις συμβατικές πηγές ενέργειας, οι οποίες είναι και ρυπογόνες για το περιβάλλον. Τα συστήματα αυτά, μπορούν να είναι εγκατεστημένα είτε στην ύπαιθρο ελεύθερα είτε ακόμη στις στέγες και προσόψεις κτιρίων. Για τους ιδιοκτήτες που ενδιαφέρονται να καλύψουν πλήρως από πιθανούς κινδύνους τα φωτοβολταϊκά τους συστήματα, είτε κατά τη διαδικασία συναρμολόγησης και εγκατάστασής τους, είτε κατα τη λειτουργία τους, μπορούμε να προσφέρουμε Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών σε συνεργασία με μεγάλες και αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες.

Ενδεικτικές καλύψεις στην ασφάλιση από τη λειτουργία των φωτοβολταϊκών μονάδων:

 • Πυρκαγιά
 • Καπνός
 • Κεραυνός
 • Έκρηξη
 • Κακόβουλες – τρομοκρατικές ενέργειες
 • Φυσικά φαινόμενα – χαλάζι – χίονι – παγετός
 • Κλοπή
 • Ζημιές συνέπεια κλοπής
 • Σεισμός
 • Πτώση αεροσκάφους ή πτώση αντικειμένων απο αυτά
 • Απώλεια κερδών
 • Καθίζηση /κατολίσθηση του εδάφους
 • Ανύψωση του εδάφους
 • Κάλυψη μηχανικών βλαβών (ως επέκταση βασικής ασφάλισης)
 • Βραχυκύκλωμα
 • Βανδαλισμός
 • Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων
 • Διάρρηξη σωληνώσεων παντός τύπου
 • Στάσεις – οχλαγωγίες – πολιτικές ταραχές
 • Τυχάια θραύση κρυστάλλων/ πανελών
 • Αστική Ευθύνη
 • Αποκομιδή ερειπίων
 • Έξοδα/ αμοιβές αρχιτεκτόνων κλπ επαγγελματιών
 • Υπερηχητικό κύμα (sonic boom)
 • Προστασία υπασφάλισης
 • Έξοδα ελαχιστοποίησης και περιορισμού καλυπτόμενης υλικής ζημιάς
 • Αξία αντικατάστασης (αξία καινούργιου)
 • Τυχαία θραύση πινακίδων – επιγραφών

Πόσο είναι το κόστος ασφάλισης φωτοβολταϊκών συστημάτων:

Ενδεικτικά, για μια εγκατάσταση φωτοβολταϊκής μονάδας στην ύπαιθρο, με συνολική αξία 200.000 Ευρώ, τα ασφάλιστρα ξεκινούν από 260€/ έτος (αφορά τιμολόγηση μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας Υδρόγειος).

Σε ποιους απευθύνεται η ασφάλιση φωτοβολταϊκών συστημάτων:

 • Ιδιώτες που επιθυμούν να ασφαλίσουν την οικιακή τους φωτοβολταϊκή μονάδα
 • Ιδιώτες που έχουν φωτοβολταϊκή μονάδα στο ύπαιθρο
 • Εταιρίες που ασχολούνται με τη διαχείριση φωτοβολταϊκών μονάδων
 • Εταιρίες που ασχολούνται με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μονάδων
 • Δανειολήπτες που ενδιαφέρονται για την αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μονάδων

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.