Ασφάλιση Σοβαρών Ασθενειών

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

Τι είναι η ασφάλιση σοβαρών ασθενειών?

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, η διατροφή, οι έντονοι ρυθμοί της καθημερινότητας, το στρες και το άγχος είναι πολλές φορές τα κύρια αίτια σοβαρών ασθενειών. Με την ασφάλιση σοβαρών ασθενειών επιτυγχάνεται η οικονομική στήριξη του ασφαλισμένου και της οικογένειας του μετά από την διάγνωση μιας σοβαρής ασθένειας, ενός σοβαρού τραυματισμού, ή μιας σοβαρής κατάστασης της υγείας του που απειλεί άμεσα τη ζωή του.
Μετά την διάγνωση μιας σοβαρής ασθένειας, ή σοβαρής κατάστασης της υγείας, εκτός από ψυχολογική υποστήριξη, ο ασφαλισμένος χρειάζεται άμεσα χρήματα για να καλυφθούν έξοδα διαβίωσης και έξοδα για αλλαγές της  καθημερινότητάς του.
Το κεφάλαιο ασφάλισης που έχει συμφωνηθεί, καταβάλλεται ανεξαρτήτως από νοσηλεία ή θεραπεία που θα πραγματοποιηθεί και συνήθως καταβάλλεται είτε σε μία δόση (εφάπαξ) ένα μήνα μετά την ημερομηνία διάγνωσης της σοβαρής ασθένειας, ή τμηματικά (σε δόσεις).

Τι κεφάλαιο μπορεί να λάβει κανείς με την ασφάλιση σοβαρών ασθενειών?

Το κεφάλαιο ασφάλισης σοβαρών ασθενειών που μπορεί να καλύψει κανείς ξεκινά από 10.000€ και μπορεί να φτάσει και το 1.000.000€.

Μπορεί η ασφάλιση σοβαρών ασθενειών να είναι κάλυψη από μόνη της, χωρίς την ύπαρξη άλλου συμβολαίου? 

Η Ασφάλιση σοβαρών ασθενειών, μπορεί να είναι είτε ενσωματωμένη κάλυψη σε ένα συμβόλαιο ασφάλισης υγείας/ ζωής ή μπορεί να είναι από μόνο του ένα συμβόλαιο κάλυψης. Έτσι, αν κάποιος έχει ασφάλιση υγείας (νοσοκομειακό συμβόλαιο) αλλά και την κάλυψη σοβαρών ασθενειών, εκτός απ τα έξοδα που θα του καλυφθούν εντός νοσοκομείου για τη βελτίωση/ θεραπεία της κατάστασης της υγείας  του, θα λάβει και το συμφωνημένο κεφάλαιο από την ασφάλιση σοβαρών ασθενειών.

Ποιες περιπτώσεις σοβαρών ασθενειών καλύπτονται:

Περιπτώσεις σοβαρών ασθενειών που καλύπτονται απο ένα συμβόλαιο ασφάλισης σοβαρών ασθενειών ενδεικτικά είναι: καρκίνος, καρδιακή προσβολή, χειρουργική επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (by pass), χειρουργική επέμβαση καρδιακής βαλβίδας, χειρουργική επέμβαση αορτής, σοβαρή στεφανιαία νόσος, εγκεφαλικό επεισόδιο, νεφρική ανεπάρκεια, απλαστική αναιμία, τύφλωση, πνευμονική νόσος σε τελικό στάδιο, ηπατική ανεπάρκεια σε τελικό στάδιο, κώμα, κώφωση (απώλεια της ακοής), απώλεια της φωνής, σημαντικά εγκαύματα, μεταμόσχευση σημαντικού οργάνου, σκλήρυνση κατά πλάκας, παράλυση (απώλεια της χρήσης των άκρων), νόσος του Parkinson, νόσος του Alzheimer/ σοβαρή άνοια (πριν την ηλικία των 60 ετών), κεραυνοβόλος ηπατίτιδα, πρωτοπαθής πνευμονική υπέρταση, καλοήθης όγκος εγκεφάλου, εγκεφαλίτιδα, πολιομυελίτιδα, βακτηριακή μηνιγγίτιδα, μείζον τραύμα κεφαλής, σύνδρομο απαντητικού αρνητισμού, προϊούσα σκληροδερμία, συστηματικός ερυθηματώδης λύκος με νεφρίτιδα του λύκου κ.α.

Ποιες ηλικίες μπορούν να ασφαλιστούν με ένα συμβόλαιο Ασφάλισης Σοβαρών Ασθενειών?

Οι ηλικίες που ασφαλίζονται με ένα συμβόλαιο ασφάλισης σοβαρών ασθενειών είναι συνήθως από 18 μέχρι 65 ετών, με μέγιστη ηλικία έναρξης τα 60 έτη. Υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί κάλυψη και σε παιδιά από 1 έτους μέχρι 17 ετών (αφορά ασφάλιση μέσω CNP Ασφαλιστικής).

Πόσο κοστίζει η ασφάλιση σοβαρών ασθενειών?

Σοβαρές ασθένειες που καλύπτονται από το Σχέδιο Α:

 • Κακοήθης νεοπλασία (καρκίνος)
 • Έμφραγμα του μυοκαρδίου
 • Αορτοστεφανιαία παράκαμψη (by pass)
 • Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
 • Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
 • Μεταμόσχευση οργάνου
 • Σκλήρυνση κατά πλάκας
 • Τύφλωση
 • Απώλεια άκρων
 • Παράληση άκρων
 • Σοβαρά εγκαύματα

Ενδεικτικά ετήσια ασφάλιστρα για κεφάλαιο 50.000€

 • 20 ετών – από 46€
 • 25 ετών – από 67€
 • 30 ετών – από 99€
 • 35 ετών – από 160€
 • 40 ετών – από 273€
 • 45 ετών – από 451€
 • 50 ετών – από 790€
 • 55 ετών – από 1.243€
 • 60 ετών – από 1.870€

(Η τιμολόγηση αφορά το πρόγραμμα Full της Εθνικής Ασφαλιστικής, το οποίο μπορεί να δοθεί είτε αυτούσιο είτε ως συμπληρωματική παροχή νοσοκομειακής περίθαλψης)

Σοβαρές ασθένειες που καλύπτονται από το Σχέδιο Β: 

 • Καρκίνος
 • Καρδιακή Προσβολή
 • Χειρουργική Επέμβαση Αορτοστεφανιαίας Παράκαμψης
 • Απώλεια της Φωνής
 • Χειρουργική Επέμβαση Καρδιακής Βαλβίδας
 • Χειρουργική Επέμβαση Αορτής
 • Σοβαρή Στεφανιαία Νόσος
 • Εγκεφαλικό επεισόδιο
 • Νεφρική Ανεπάρκεια
 • Απλαστική Αναιμία
 • Τύφλωση (Απώλεια της Όρασης)
 • Πνευμονική Νόσος σε τελικό στάδιο
 • Ηπατική Ανεπάρκεια σε τελικό στάδιο
 • Κώμα
 • Κώφωση (Απώλεια της Ακοής)
 • Σημαντικά Εγκαύματα
 • Μεταμόσχευση Σημαντικού Οργάνου
 • Σκλήρυνση κατά Πλάκας
 • Παράλυση (Απώλεια της χρήσης των άκρων)
 • Νόσος του Parkinson
 • Νόσος του Alzheimer/ Σοβαρή Άνοια (πριν την ηλικία των 60 ετών)
 • Κεραυνοβόλος Ηπατίτιδα
 • Πρωτοπαθής Πνευμονική Υπέρταση
 • Καλοήθης Όγκος Εγκεφάλου
 • Εγκεφαλίτιδα
 • Πολιομυελίτιδα
 • Βακτηριακή Μηνιγγίτιδα
 • Μείζον Τραύμα της Κεφαλής
 • Σύνδρομο Απαντητικού Αρνητισμού
 • Προϊούσα Σκληροδερμία
 • Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος με Νεφρίτιδα του Λύκου

Ενδεικτικά ετήσια ασφάλιστρα για κεφάλαιο 10.000€ 

 • 18 ετών – από 36€
 • 26 ετών – από 57€
 • 31 ετών – από 77€
 • 36 ετών – από 102€
 • 41 ετών – από 136€
 • 46 ετών – από 182€
 • 51 ετών – από 244€
 • 56 ετών – από 339€
 • 61 ετών – από 471€
 • 66 ετών – από 655€
 • 71 ετών – από 909€
 • 74 ετών – από 1.108€

(Τα ασφάλιστρα αφορούν το πρόγραμμα Extra 31 της Metlife)