Ασφάλιση Ζωής

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ

Χωρίς αμφιβολία, το πολυτιμότερο αγαθό ενός ανθρώπου δεν είναι η περιουσία που έχει αποκτήσει κατά τη διάρκεια της ζωής του, αλλά η ίδια η ζωή κατά τη διάρκεια της οποίας  μπορεί να αποκτήσει περιουσία και να κάνει οικογένεια.
Η ασφάλιση ζωής, ή προστασία οικογένειας όπως συχνά αναφέρεται, καλύπτει οικονομικά την οικογένεια του ασφαλισμένου ή/και την επιχείρηση του, σε περίπτωση πρόωρης απώλειας ζωής.

Τι καλύπτεται με ένα συμβόλαιο ασφάλισης ζωής:

 • Αποπληρωμή χρεών – δόσεων δανείων και πιστωτικών καρτών
 • Εξασφάλιση της ποιότητας ζωής των μελών της οικογένειας
 • Κάλυψη οικονομικών δαπανών
 • Εξασφάλιση καθημερινών οικογενειακών εξόδων διαβίωσης
 • Έξοδα διδάκτρων – σπουδών των παιδιών
 • Έξοδα οικονομικής αποκατάστασης των μελών της οικογένειας
 • Έξοδα διατήρησης και συντήρησης περιουσιακών στοιχείων
 • Κάλυψη εξόδων για φόρους κληρονομιάς
 • Έξοδα για τις ανάγκες επιχείρησης

Σε ποιους απευθύνεται η ασφάλιση ζωής:
Η κάλυψη ασφάλισης ζωής απευθύνεται κυρίως σε ανθρώπους των οποίων η πρόωρη απώλεια ζωής, θα είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την οικονομική δυσκολία της οικογένειας τους  για διαβίωση ή/ και σε επιχειρηματίες των οποίων η απώλεια ζωής θα μπορούσε να επιφέρει οικονομική δυσκολία στην επιχείρηση τους.

Τύποι συμβολαίων ασφάλισης ζωής:
Η ασφάλιση ζωής μπορεί να είναι απλή, ισόβια, μειούμενου κεφαλαίου ή και μικτή.

 • Απλή ασφάλιση ζωής – δίνει τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο να εξασφαλίσει ένα κεφάλαιο για τους δικαιούχους του για συγκεκριμένη χρονική περίοδο (10 – 20 – 30έτη)
 • Ισόβια ασφάλιση ζωής – δίνει στους δικαιούχους, το ποσό που έχει συμφωνηθεί βάση συμβολαίου, οποιαδήποτε στιγμή κι αν επέλθει θάνατος του ασφαλισμένου.
 • Ασφάλιση ζωής μειούμενου κεφαλαίου (ασφάλιση δανειοληπτών) – καταβάλλεται στους δικαιούχους ένα κεφάλαιο, το οποίο μειώνεται κάθε έτος, προκειμένου να αποπληρωθούν δόσεις δανείου (συνήθως κατοικίας).
 • Μικτή ασφάλιση ζωής – προσόδου & επιβίωσης όπως αναφέρεται συχνά, μια ιδιαίτερη κατηγορία ασφάλισης, μιας και εξασφαλίζει ταυτόχρονα: είτε στους δικαιούχους το κεφάλαιο που έχει συμφωνηθεί κατά τη σύναψη του συμβολαίου είτε στον ίδιο τον δικαιούχο, που είναι εν ζωή, το κεφάλαιο που έχει συμφωνηθεί για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Πως υπολογίζονται τα ασφάλιστρα:
Τα ασφάλιστρα ενός συμβολαίου ζωής  υπολογίζονται ανάλογα με: το κεφάλαιο που θέλουμε να εξασφαλίσουμε στους δικαιούχους, την ηλικία του ασφαλισμένου, την επικινδυνότητα του επαγγέλματος του, τη διάρκεια για την οποία θέλουμε να εξασφαλίσουμε το κεφάλαιο και το είδος της ασφάλισης. Παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τον υπολογισμό ασφαλίστρων είναι το ιστορικό υγείας του ασφαλισμένου, τυχόν συμμετοχή σε επικίνδυνα σπορ κλπ.

Ενδεικτικός υπολογισμός ασφαλίστρων:

 • 40 ετών, υπάλληλος γραφείου, για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 100.000€, για ασφάλιση 20έτη, το κόστος των ασφαλίστρων ξεκινά από 17 €/ μήνα
 • 50 ετών, υπάλληλος γραφείου, για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 100.000€, για ασφάλιση 10 έτη, τα κόστος των ασφαλίστρων ξεκινά από 39 €/ μήνα

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.