Ασφάλιση Ανικανότητας

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Στις μέρες μας, όλοι πρέπει να φροντίσουμε ώστε να εξασφαλίσουμε τους εαυτούς μας και την οικογένειά μας από όσους περισσότερους κινδύνους μπορούμε. Ένας κίνδυνος τον οποίο δύσκολα μπορούμε να αποφύγουμε αλλά εύκολο να καλύψουμε είναι εκείνος της ανικανότητας. Με τον όρο ανικανότητα εννοούμε ανικανότητα για εργασία συνέπεια ενός ατυχήματος ή μιας ασθένειας. Σίγουρα δεν μπορεί κανείς να αποφύγει τον κίνδυνο ενός ατυχήματος ή μιας ασθένειας που θα τον καταστήσουν ανίκανο για εργασία. Με την Ασφάλιση Ανικανότητας (Ολικής και Μερικής) μπορεί κάποιος να νιώσει ασφάλεια, τουλάχιστον οικονομική, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα νέα δεδομένα.

Σε αυτή τη δεδομένη κατάσταση ως αποτέλεσμα έχουμε την αύξηση του άγχους το οποίο επιδεινώνει την κατάσταση. Στην περίπτωση που κάποιος εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας, δεν θα έχει τη δυνατότητα να αναπληρώσει το εισόδημα του εάν βρεθεί σε αυτή την κατάσταση. Ακόμα, στην περίπτωση ενός οικογενειάρχη, που η οικογένεια και τα παιδιά του στηρίζονται κυρίως από το εισόδημά του, η κατάσταση δυσχεραίνει.

Τι είναι η Μόνιμη Ολική Ανικανότητα;

Ως Μόνιμη Ολική Ανικανότητα ορίζεται η ολική έλλειψη ικανότητας άσκησης επαγγέλματος, η οποία οφείλεται σε Ατύχημα ή Ασθένεια, για το οποίο ο ασφαλισμένος διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα άσκησης του λόγω μόρφωσης, κατάρτισης και πείρας και η οποία κράτησε χωρίς διακοπή, για συνεχές χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 6 μηνών) και στο εξής θα παρεμποδίζει τον ασφαλισμένο από το να ασχοληθεί ξανά με αυτό το επάγγελμα.

Η κάλυψη Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας, όπως αναφέραμε μπορεί να οφείλεται είτε σε Ατύχημα είτε σε Ασθένεια, ανάλογα με τις επιθυμίες του ασφαλισμένου. Αφού πιστοποιηθεί η Μόνιμη Ολική/ Μερική Ανικανότητα του ασφαλισμένου, καταβάλλεται το ποσό κάλυψης το οποίο έχει συμφωνηθεί βάσει συμβολαίου. Το ποσό κάλυψης της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας είναι στην επιλογή του ασφαλισμένου.

Μόνιμη Μερική Ανικανότητα

Επιπλέον, δύναται και η περίπτωση κάλυψης της Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας. Δηλαδή στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, καταστεί ανίκανος για εργασία μερικώς και όχι ολικώς. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ασφαλισμένος λαμβάνει από την ασφαλιστική εταιρεία ποσοστό του ποσού που έχει ορίσει ως ασφαλιζόμενο κεφάλαιο. Ο πίνακας με τα ποσοστά Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο του ασφαλισμένου.

Επίσης, η ασφάλιση Μόνιμης Ολικής και Μερικής Ανικανότητας μπορεί να είναι ένα συμβόλαιο αυτούσιο ή μπορεί να συνδυαστεί και με άλλες καλύψεις. Για παράδειγμα μπορεί να συνδυαστεί με νοσοκομειακή περίθαλψη, ασφάλιση ζωής, ιδιωτική σύνταξη κ.α.

Το κόστος της ασφάλισης Μόνιμης Ολικής ή/ και Μερικής Ανικανότητας διαμορφώνεται μεταξύ άλλων ανάλογα με:

 • Το κεφάλαιο που επιθυμεί ο ασφαλισμένος
 • Τη συχνότητα καταβολής των ασφαλίστρων
 • Το επάγγελμα του ασφαλισμένου
 • Την ηλικία του ασφαλισμένου
 • Το ιστορικό της υγείας του ασφαλισμένου

Απώλεια Εισοδήματος

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Η Ασφάλιση Απώλειας Εισοδήματος είναι μία ασφαλιστική κάλυψη στην οποία ο ασφαλισμένος είναι οικονομικά καλυμμένος στην περίπτωση που βρεθεί ανίκανος για εργασία λόγω ασθένειας ή ατυχήματος. Αυτή η καλύψη μπορεί να είναι για διάστημα μέχρι και 2 έτη. Η Ασφάλιση Απώλειας Εισοδήματος αποτελεί συμπληρωματική κάλυψη ή αυτούσιο συμβόλαιο και αναπληρώνει το μηνιαίο εισόδημα του ασφαλισμένου.

Με την Ασφάλιση Απώλειας Εισοδήματος, ο ασφαλισμένος εξασφαλίζει ένα ποσό, το οποίο ο ίδιος ορίζει, προκειμένου να καλύψει έξοδα όπως:

 • Χρέη, δάνεια, λογαριασμούς
 • Οικογενειακά έξοδα
 • Έξοδα σπιτιού
 • Έξοδα ανάρρωσης
 • Προσωπικά έξοδα

Εάν κάποιος καταστεί ανίκανος για εργασία πρόσκαιρα λόγω κάποιας ασθένειας ή κάποιου ατυχήματος, χάνει έσοδα από την εργασία του. Ενδεχομένως, θα έχει κάποιο δάνειο ή κάποια χρέη τα οποία θα πρέπει να εξοφλήσει αλλά δεν θα μπορεί. Επιπλέον, θα έχει τα καθημερινά του έξοδα. Για παράδειγμα τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης, αλλά και έξοδα σπιτιού, όπως λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, λογαριασμοί νερού ή και ενοίκια. Τέλος, η απώλεια εισοδήματος, μπορεί να καλύψει έξοδα ιατροφαρμακευτικής φροντίδας του ασφαλισμένου στο σπίτι, φάρμακα κλπ έξοδα που μπορεί να προκύψουν.

Επιπροσθέτως, εάν υπάρχει οικογένεια και παιδιά πλήττονται και εκείνοι. Ο ενδιαφερόμενος δεν θα μπορεί να καλύψει τα έξοδα της οικογένειάς του, ούτε να συμβάλει στα έξοδα εκπαίδευσης των παιδιών του.

Οι ερωτήσεις που πρέπει να ρωτήσει κανείς τον εαυτό του είναι οι εξής:

 • Εάν αρρωστήσω ή έχω κάποιο ατύχημα και δεν μπορώ να εργαστώ για ένα διάστημα πως θα πληρώσω τα έξοδά μου;
 • Ποιος θα πληρώσει την εκπαίδευση των παιδιών μου;
 • Πως θα αναπληρώσω το εισόδημά μου;

Εάν δεν έχει κάποιος ένα σχέδιο για να λύσει όλα αυτά τα ερωτήματα, η Ασφάλιση Απώλειας Εισοδήματος είναι η καλύτερη λύση να μεταφέρει όλο αυτό το πιθανό ρίσκο.

Η Ασφάλιση Απώλειας Εισοδήματος απευθύνεται κυρίως σε ελεύθερους επαγγελματίες. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες σε περίπτωση αδυναμίας για εργασία από κάποιο ατύχημα ή και ασθένεια, θα βρεθούν σε οικονομική δυσκολία.

Η κάλυψη απώλειας εισοδήματος έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιηθεί από την έβδομη μέρα – την 15η – μετά τον πρώτο μήνα – μέχρι και 3 μήνες μετά που θα συμβεί κάποιο ατύχημα ή ασθένεια στον ασφαλισμένο. Ο χρόνος μηνιαίας αποζημίωσης της κάλυψης μπορεί να είναι μέχρι δύο χρόνια και μπορεί να επεκταθεί μέχρι και πέντε ανάλογα την ασφαλιστική εταιρεία που θα επιλέξει ο ασφαλισμένος.

ProfescoLloyds

Το πρόγραμμα Profesco, που παρέχεται μέσω των Lloyds, είναι ένας ιδανικός συνδυασμός κάλυψης τόσο Μόνιμης Ανικανότητας όσο και Απώλειας Εισοδήματος με όρια που μπορούν να ξεπεράσουν και το 1.000.000€.

Τα συμβόλαια Προσωπικών Ατυχημάτων της Ασφαλιστικής αγοράς στον καθορισμό της έννοιας Μόνιμη Ολική Ανικανότητα, όπου ο ασφαλισμένος αποζημιώνεται με το 100% του κεφαλαίου, προβλέπουν ότι ο ασφαλισμένος οφείλει να αποδείξει ότι είναι μόνιμα ολικά ανίκανος για οποιαδήποτε εργασία. Αντίθετα, το Profesco ορίζει ως Μόνιμη Ολική Ανικανότητα το τυχαίο εκείνο γεγονός (ατύχημα) και/ή απρόβλεπτη ασθένεια τα οποία θα καταστήσουν τον ασφαλισμένο ανίκανο να ασκεί στο μέλλον το συγκεκριμένο κύριο επάγγελμα ή απασχόληση που είχε αρχικά δηλώσει και περιγραφόταν στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.

Επίσης, μια διαφορά του προγράμματος Profesco σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα κάλυψης Μόνιμης Ανικανότητας της αγοράς είναι ότι ο ασφαλισμένος δεν χρειάζεται να περάσει από κρατικό φορέα πιστοποίησης ποσοστού αναπηρίας. Αντιθέτως, από διαιτητή που θα ορίσει η ασφαλιστική εταιρεία σε συνδυασμό με συνάδελφο του ασφαλισμένου που ασκεί το ίδιο επάγγελμα. Τα δύο αυτά άτομα πρέπει να είναι αποδεκτά και από την ασφαλιστική εταιρεία και από τον ασφαλισμένο. Ο διαιτητής και ο συνάδελφος του, θα πιστοποιήσουν ότι ο ασφαλισμένος, κατόπιν ασθένειας ή ατυχήματος του δεν είναι σε θέση να ασκήσει το επάγγελμα που ασκούσε και όχι οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα.

Το Profesco απευθύνεται κυρίως σε ελεύθερους επαγγελματίες όπως:

 • Γιατρούς
 • Δικηγόρους
 • Καλλιτέχνες (πχ. Ζωγράφους, Μουσικούς, Τραγουδιστές, Ηθοποιούς κλπ.)
 • Αρχιτέκτονες
 • Πολιτικούς Μηχανικούς
 • Μηχανικούς
 • Αθλητές
 • Πιλότους/ ιπτάμενο προσωπικό κλπ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.