Κάλυψη Ατυχημάτων

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Τα ατυχήματα είναι μια δυσάρεστη κατάσταση στην οποία μπορεί να βρεθεί ο καθένας οποιαδήποτε στιγμή. Για την ασφάλεια της σωματικής μας ακεραιότητας και την κάλυψη της οικογένειάς μας μπορούμε να επιλέξουμε ασφάλιση η οποία παρέχει Κάλυψη Ατυχημάτων. Υπάρχουν νοσοκομειακά προγράμματα τα οποία καλύπτουν τα ατυχήματα. Τα ασφαλιστικά προγράμματα κάλυψης νοσηλείας συνέπεια ατυχήματος, καλύπτουν τα νοσοκομειακά έξοδα που θα έχει ο ασφαλισμένος αν έχει ένα ατύχημα και επισκεφθεί ένα νοσοκομείο.

Τα νοσοκομειακά προγράμματα που αφορούν κάλυψη ατυχημάτων αποτελούν κομμάτι της Ασφάλισης Υγείας. Η διαφορά τους από ένα συνηθισμένο νοσοκομειακό πρόγραμμα, είναι ότι δεν καλύπτουν νοσηλεία από ασθένεια παρά μόνο από ατύχημα και τα ασφάλιστρα είναι σημαντικά χαμηλότερα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Ασφάλιση Υγείας και Νοσοκομειακά Προγράμματα πατήστε εδώ

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της ασφάλισης προσωπικών ατυχημάτων. Η Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων αποζημιώνει ιατροφαρμακευτικά έξοδα από κάποιο ατύχημα που θα συμβεί στον ασφαλισμένο, εκτός (ή και εντός) νοσοκομείου.

Η κάλυψη προσωπικών ατυχημάτων μπορεί να είναι ενσωματωμένη, συμπληρωματική κάλυψη σε ένα νοσοκομειακό συμβόλαιο ή αυτούσιο συμβόλαιο.

Τι καλύψεις παρέχονται από την ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων: 

 • Έξοδα αγοράς φαρμάκων
 • Αμοιβές ιατρών
 • Εξετάσεις διαγνωστικές
 • Αναλώσιμα υλικά
 • Νάρθηκες – κηδεμόνες
 • Βακτηρίες αγκώνα – πατερίτσες μασχάλης
 • Φυσιοθεραπείες
 • Έξοδα αγοράς και τοποθέτησης πρόσθετων τμημάτων σώματος
 • Έξοδα αγοράς και τοποθέτησης διορθωτικών συσκευών
 • Απώλεια ζωής από ατύχημα
 • Μόνιμη ολική/ μερική ανικανότητα από ατύχημα
 • Έξοδα επείγουσας μεταφοράς

Το κόστος της Κάλυψης Ατυχημάτων εξαρτάται:

 • Από την ηλικία του ασφαλισμένου
 • Τον τρόπο πληρωμής ασφαλίστρων (μηνιαίος – τρίμηνος – εξάμηνος – ετήσιος)
 • Τις καλύψεις που επιθυμεί εκτός την κάλυψη ατυχημάτων
 • Αν θα είναι αυτούσιο συμβόλαιο ή συμπληρωματική κάλυψη
 • Το ανώτατο όριο κάλυψης που επιθυμεί
 • Την ασφαλιστική εταιρεία που θα επιλέξει
 • Το ασφαλιστικό πρόγραμμα που θα επιλέξει
 • Το επάγγελμα του ασφαλισμένου

Στην Delta Insurance Consultants έχουμε εξασφαλίσεις συνεργασίες με τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες στον κλάδο της Ασφάλισης Υγείας και Ασφάλιση Ατυχήματος, με σκοπό να προσφέρουμε την καλύτερη λύση για εσάς.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε μαζί μας.