Κάλυψη Ατυχημάτων

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Η ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων, αποζημιώνει ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα που θα συμβεί στον ασφαλισμένο, εκτός (ή και εντός) νοσοκομείου.

Η κάλυψη προσωπικών ατυχημάτων, μπορεί να είναι μια κάλυψη από μόνη της ή μπορεί να είναι ενσωματωμένη κάλυψη σε ένα νοσοκομειακό συμβόλαιο.

Τι καλύψεις παρέχονται από την ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων:

 • Έξοδα αγοράς φαρμάκων
 • Αμοιβές ιατρών
 • Εξετάσεις διαγνωστικές
 • Αναλώσιμα υλικά
 • Νάρθηκες – κηδεμόνες
 • Βακτηρίες αγκώνα – πατερίτσες μασχάλης
 • Φυσιοθεραπείες
 • Έξοδα αγοράς και τοποθέτησης πρόσθετων τμημάτων σώματος
 • Έξοδα αγοράς και τοποθέτησης διορθωτικών συσκευών
 • Απώλεια ζωής από ατύχημα
 • Μόνιμη ολική/ μερική ανικανότητα από ατύχημα
 • Έξοδα επείγουσας μεταφοράς

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε μαζί μας.

Απώλεια εισοδήματος από ατύχημα

Συμπληρωματικά με την κάλυψη προσωπικού ατυχήματος, υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθεί και η απώλεια μηνιαίου εισοδήματος του ασφαλισμένου σε περίπτωση ατυχήματος.

Η απώλεια εισοδήματος, απευθύνεται κυρίως σε ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι σε περίπτωση αδυναμίας για εργασία από κάποιο ατύχημα ή και ασθένεια, θα βρεθούν σε οικονομική δυσκολία.

Η κάλυψη απώλειας εισοδήματος, μπορεί να ενεργοποιηθεί από την πρώτη μέρα, την έβδομη, την 15η ή μετά τον πρώτο μήνα που θα συμβεί κάποιο ατύχημα ή ασθένεια στον ασφαλισμένο και ο χρόνος μηνιαίας αποζημίωσης της κάλυψης ξεκινά απ τα δύο χρόνια και μπορεί να επεκταθεί μέχρι και τα πέντε.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε μαζί μας.