Σύνταξη – Αποταμίευση

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ

Το ζήτημα της συνταξιοδότησης και της αποταμίευσης δημιουργεί ανησυχία για το μέλλον σε όλους όσους εργάζονται και βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία.
Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, με τις ραγδαίες εξελίξεις στον κλάδο της υγείας και της συνταξιοδότησης έχει αποδειχτεί η αδυναμία καταβολής των συντάξεων αλλά και οι περικοπές αυτής απ το κράτος, με αποτέλεσμα οι πολίτες να μη μπορούν να υπολογίζουν στο παρόν, την οικονομική τους δυνατότητα στο μέλλον.
Το θέμα της συνταξιοδότησης, είναι ένα δυναμικό και ρευστό ζήτημα το οποίο συνεχώς αλλάζει δεδομένα με αποτέλεσμα το κράτος σήμερα να μη μπορεί να εγγυηθεί, τη σύνταξη που θα δικαιούται λαμβάνει κανείς αύριο, παρά τα χρόνια που έχει εργαστεί και έχει πληρώσει τις υποχρεωτικές εισφορές του προς το δημόσιο.

Αλήθεια, εσείς, πως έχετε φανταστεί τη ζωή σας τη στιγμή που θα είστε σε ηλικία συνταξιοδότησης? Πως έχετε εξασφαλίσει τις σημερινές καθημερινές σας ανάγκες για διαβίωση και για το αύριο?

Στο θέμα της συνταξιοδότησης, ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συμπληρώσει τον δημόσιο, εξασφαλίζοντας για εσάς την οικονομική άνεση που επιθυμείτε να έχετε κατά τη στιγμή της συνταξιοδότηση σας. Μέσα από μελέτη και προγραμματισμό, μπορούμε να υπολογίσουμε τα ελάχιστα εγγυημένα κεφάλαια που σας  εγγυάται το ταμείο στο οποίο ανήκετε (Δημόσιος φορέας ασφάλισης) και να τα συμπληρώσουμε με ένα ιδιωτικό συμβόλαιο συνταξιοδότησης. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνουμε να εκμεταλλευτούμε πλήρως τις εισφορές μας προς το δημόσιο αλλά, παράλληλα εξασφαλίζουμε και ένα εγγυημένο κεφάλαιο συνταξιοδότησης από μια ασφαλιστική εταιρία.

Σε όλους όσους βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία και  επιθυμούν να εξασφαλίσουν την ποιότητα ζωής τους και στο μέλλον.

  • Οι ασφαλιστικές εταιρίες ακόμη διατηρούν εγγυημένη απόδοση στα ασφαλιστήρια συμβόλαια σύνταξης και αποταμίευσης
  • Υπάρχει η δυνατότητα, εκτός από το να διατηρεί κανείς σταθερή δόση ασφαλίστρων για όλα τα χρόνια αποταμίευσης, να αναπροσαρμόζεται αυτόματα ετησίως ώστε να προστατεύεται απ τον πληθωρισμό αλλά και να εξασφαλίζει μεγαλύτερο κεφάλαιο στη λήξη του συμβολαίου – για τα ίδια χρόνια αποταμίευσης.
  • Μπορεί να προστεθεί και ασφαλιστική κάλυψη απαλλαγής από περεταίρω καταβολές ασφαλίστρων, σαν προστασία, σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας του ασφαλισμένου
  • Δυνατότητα έκτακτων καταβολών καθ όλη τη διάρκεια, πέραν απ τις προγραμματισμένες καταβολές των ασφαλίστρων
  • Προστασία από ‘Hair – cut’ μιας και αποτελεί ασφαλιστικό προϊόν και όχι τραπεζική κατάθεση
  • Δυνατότητα συνδυασμού με άλλες ασφαλιστικές καλύψεις, όπως καλύψεις ανικανότητας – απώλειας εισοδήματος – ασφάλισης σοβαρών ασθενειών
  • Δυνατότητα μεταβίβασης στους δικαιούχους, σε περίπτωση πρόωρου θανάτου του ασφαλισμένου, είτε κατά τη διάρκεια της αποταμίευσης είτε της εκταμίευσης
  • Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του τρόπου εκταμίευσης του εγγυημένου ποσού συνταξιοδότησης, για 5 – 10 – 15 – 20 – 25 έτη, εφάπαξ ή ακόμη και ισόβια σύνταξη
  • Φορολογικά πλεονεκτήματα για τον ασφαλισμένο, βάση της ισχύουσας νομοθεσίας

Πάντοτε μέσα από μελέτη και σχεδιασμό, μπορούμε να βρούμε για εσάς  το ιδανικό ποσό αποταμίευσης προκειμένου στη λήξη του συμβολαίου σας να λάβετε το εγγυημένο ποσό συνταξιοδότησης σας.

Η αποταμίευση μπορεί να γίνεται μέσω περιοδικών καταβολών (δόσεις) ανά μήνα – τρίμηνο – εξάμηνο – έτος ή ακόμη και εφάπαξ.

Υπάρχουν εταιρίες οι οποίες μας δίνουν την δυνατότητα, σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής του ποσού της δόσης των ασφαλίστρων, να μειώσουμε στο ελάχιστο τη δόση προκειμένου να μην χρειαστεί να σταματήσουμε και να εξαγοράσουμε πρόωρα το συμβόλαιο μας.

Συνήθως το ελάχιστο που μπορεί να αποταμιεύσει κάποιος το μήνα είναι στα 30€ δόση ασφαλίστρων.