Μια νέα υπηρεσία από την Delta Insurance Consultants, για όσους δεν συνεργάζονται ακόμη μαζί μας!!

19 Απρ

Μια νέα υπηρεσία από την Delta Insurance Consultants, για όσους δεν συνεργάζονται ακόμη μαζί μας!!

Μια νέα υπηρεσία από την Delta Insurance Consultants, για όσους δεν συνεργάζονται ακόμη μαζί μας!!

Στην Delta Insurance Consultants δημιουργήσαμε μια νέα υπηρεσία μελέτης, οργάνωσης και διαχείρισης ασφαλιστηρίων συμβολαίων για όλους.
Η νέα υπηρεσία μελέτης και οργάνωσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων, απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις και αφορά όλα τα είδη ασφάλισης.

Τι παρέχεται μέσω της υπηρεσίας μελέτης – οργάνωσης και διαχείρισης ασφαλιστηρίων συμβολαίων:

Μέσα από τη νέα μας υπηρεσία, δίνουμε την δυνατότητα σε όποιον το επιθυμεί (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) να γνωρίσει τις καλύψεις που παρέχονται μέσα από υπάρχοντα συμβόλαια, καθώς επίσης να γνωρίσει τους όρους ασφάλισης του συμβολαίου του, ανεξαρτήτως του είδους ασφάλισης (πχ. αυτοκινήτου – ζωής – ασφάλισης κατοικίας κλπ.) και ανεξαρτήτως της ασφαλιστικής του εταιρίας. Επίσης, μέσα από τη μελέτη που γίνεται για την ανάλυση του συμβολαίου, προκύπτει αν οι καλύψεις που του παρέχονται από το υφιστάμενο συμβόλαιο καλύπτουν τις ανάγκες του ασφαλισμένου. Έτσι, επιτυγχάνει ο ασφαλισμένος να είναι βέβαιος αφ’ ενός για τις παροχές και τους όρους που του δίνει το συμβόλαιό του, αφ’ ετέρου αν το συμβόλαιο δεν καλύπτει τις ανάγκες του, να είναι σε θέση να γνωρίζει τι βελτιώσεις χρειάζεται να γίνουν ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του.

Ποιο είναι το κόστος για την παροχή υπηρεσίας μελέτης οργάνωσης και διαχείρισης:  

Το κόστος της υπηρεσίας εξαρτάται από τον αριθμό ασφαλιστηρίων συμβολαίων και τον τύπο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που θα μελετηθεί. Αν μετά από τη μελέτη και ανάλυση του συμβολαίου του, ο ασφαλισμένος αποφασίσει να συνεργαστεί με την Delta Insurance Consultants για την εξυπηρέτηση του συμβολαίου του, τότε δεν χρεώνεται το κόστος για τη μελέτη.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.