Μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου – Τι περιλαμβάνει?

17 Απρ
ΜΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου – Τι περιλαμβάνει?

Μια από τις πιο ολοκληρωμένες λύσεις στην ασφάλιση αυτοκινήτου είναι αυτή της μικτής ασφάλισης ή κάλυψη ιδίων ζημιών του οχήματος. Η μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου, περιλαμβάνει όλες τις δυνατές καλύψεις που μπορούν να δοθούν από ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου. Με τη μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου, ο ιδιοκτήτης – οδηγός είναι καλυμμένος τόσο για την υποχρεωτική αστική ευθύνη όσο και για τις ζημιές που μπορεί να υποστεί το ίδιο το όχημα. Έτσι, σε περίπτωση ατυχήματος για το οποίο ευθύνεται ο οδηγός, το όχημα καλύπτει και τις ζημίες που προκλήθηκαν σε ιδιοκτησίες τρίτων αλλά και στο ίδιο το όχημα. Η μικτή ασφάλιση οχήματος συνήθως απευθύνεται σε οχήματα ηλικίας μέχρι 10 ετών. Παρ’ όλα αυτά μπορεί υπό συνθήκες να δοθεί και σε οχήματα μεγαλύτερης ηλικίας.

Ενδεικτικές καλύψεις που μπορούν να δοθούν με τη μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου:

 • Αστική Ευθύνη

Η υποχρεωτική κάλυψη βάσει νόμου που καλύπτει μέχρι 1.220.000€ ανά περιστατικό και ανά θύμα για υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες.

 • Κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα

Κάλυψη του οχήματος του ιδιοκτήτη σε περίπτωση που έρθει σε σύγκρουση με ένα ανασφάλιστο όχημα το οποίο ευθύνεται για το συμβάν. Τα ανασφάλιστα οχήματα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι περίπου 700.000

 • Ολική κλοπή οχήματος

Καλύπτεται η τρέχουσα εμπορική αξία του οχήματος (ή η συμφωνημένη αξία) σε περίπτωση ολικής κλοπής του

 • Μερική κλοπή

Καλύπτεται η μερική κλοπή του οχήματος. Για παράδειγμα κλοπή μόνιμων προσδεμένων αντικειμένων απαραίτητων για την κυκλοφορία του οχήματος ή διάρρηξή του σε απόπειρα κλοπής

 • Θραύση κρυστάλλων

Καλύπτεται η θραύση κρυστάλλων ή και ηλιοροφών του οχήματος έως του ποσού που αναγράφεται στους όρους του συμβολαίου

 • Οδική βοήθεια

Μεταφορά με γερανό σε περίπτωση που το όχημα έρθει σε σύγκρουση με άλλο όχημα ή μεταφορά του οχήματος σε περίπτωση βλάβης του. Επίσης σε περίπτωση βλάβης του οχήματος, οδική βοήθεια μπορεί να εξυπηρετήσει τοπικά πχ αλλαγή ελαστικού ή εκκίνηση σε περίπτωση αδυναμίας της μπαταρίας του

 • Ζημιές από φυσικά φαινόμενα

Τα φυσικά φαινόμενα έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η κάλυψη από φυσικά φαινόμενα καλύπτει όλα τα καιρικά φαινόμενα ακόμη και εκείνο από χαλάζι

 • Ζημίες ιδίου οχήματος

Η βασικότερη κάλυψη της μικτής ασφάλισης, η κάλυψη ιδίων ζημιών του οχήματος, είτε ο οδηγός ευθύνεται είτε όχι σε περίπτωση σύγκρουσης με άλλο όχημα. Επίσης καλύπτονται και ζημιές του οχήματος ακόμη και σε περίπτωση που δεν έρθει σε σύγκρουση με άλλο όχημα. Η μικτή ασφάλεια καλύπτει τη ζημιά του οχήματος από ένα ποσό και επάνω, ανάλογα με το ποσό απαλλαγής ή συμμετοχής που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος

 • Αντικατάσταση οχήματος

Η αντικατάσταση οχήματος ενεργοποιείται σε περίπτωση κλοπής του (μέχρι την ημέρα της αποζημίωσης) ή σε περίπτωση πυρκαγιάς του, όταν η κάλυψη παρέχεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο

 • Αντικατάσταση κλειδιών

Η κάλυψη συνήθως ενεργοποιείται όταν τα κλειδιά του οχήματος κλαπούν από τον ιδιοκτήτη ή απωλεσθούν

 • Πυρκαγιά

Καλύπτεται η αξία του οχήματος κατόπιν πυρκαγιάς

 • Τρομοκρατικές ενέργειες

Καλύπτονται οι φθορές του οχήματος ή η ασφαλιζόμενή του αξία, σε περίπτωση που για της ζημιές του ευθύνεται κάποια τρομοκρατική οργάνωση η οποία αναλάβει την ευθύνη

 • Κακόβουλες πράξεις

Καλύπτονται οι φθορές του οχήματος ή η ασφαλιζόμενή του αξία, σε περίπτωση που υποστεί ζημιές από τρίτο λόγο δολιοφθοράς

 • Προσωπικό ατύχημα οδηγού

Καλύπτονται έξοδα προσωπικού ατυχήματος – νοσηλείας – ασφάλιση ζωής του οδηγού συνέπεια ατυχήματος έως του ποσού που αναφέρεται στους όρους του συμβολαίου

 • Προστασία αξίας οχήματος

Ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες δίνουν τη δυνατότητα στην ασφάλιση καινούργιων οχημάτων να ασφαλιστούν στην αξία αγοράς (αξία τιμολογίου) για ορισμένα χρόνια, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η μείωση αξίας λόγω ηλικίας του οχήματος

 • Απώλεια εγγράφων

Καλύπτονται τα έξοδα επανέκδοσης σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας εγγράφων όπως δίπλωμα οδήγησης – ταυτότητα

 • Νομική προστασία

Σε περίπτωση που χρειαστεί νομική υπεράσπιση κατόπιν ατυχήματος

Μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου τιμές:

Πως υπολογίζεται η τιμή των ασφαλίστρων στη μικτή ασφάλεια? Η τιμή στη μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως: την ηλικία του οδηγού – τα έτη κατοχής διπλώματος οδήγησης – τον ΤΚ που κινείται συνήθως το όχημα – την αξία του οχήματος – την απαλλαγή που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος – την ασφαλιστική εταιρεία – τις καλύψεις που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος – τα κυβικά του οχήματος.

Στην Delta Insurance Consultants, συνεργαζόμαστε με τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες στην αγορά. Έτσι, μπορούμε να σας προτείνουμε το κατάλληλο ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το δικό σας όχημα, ανάλογα με τις ανάγκες σας και τις οικονομικές σας δυνατότητες.

 

Ζητήστε σήμερα προσφορά μικτής ασφάλισης εδώ