Blog

Δημιουργία κεφαλαίου για παιδιά

Ως γονέας έχετε ως κύριο μέλημα να εξασφαλίσετε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά σας. Αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικά δύσκολο έργο λόγω του μεταβαλλόμενου τρόπου ζωής και των οικονομικών αλλαγών. Ωστόσο, αποταμιεύοντας τα χρήματά σας μπορείτε να κατοχυρώσετε την μελλοντική επιτυχία των παιδιών σας και την εκπλήρωση των μελλοντικών τους στόχων. Αυτό μπορεί εύκολα να επιτευχθεί μέσα από τη δημιουργία κεφαλαίου για παιδιά, μέσα από ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Είναι απαραίτητο να αποταμιεύετε τα χρήματά σας;

Η αποταμίευση των χρημάτων σας θα έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει την ποιότητα εκπαίδευσης των παιδιών σας και ασφαλώς να τα βοηθήσει στα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα. Θα αποφύγετε, έτσι, την οικονομική πίεση την περίοδο που το παιδί σας θα ενηλικιωθεί, καθώς θα έχετε ήδη προνοήσει για αυτά προσφέροντας τους ένα σημαντικό κεφάλαιο.

Βασικά λόγοι για τους οποίους πρέπει να αποταμιεύσετε για το μέλλον των παιδιών σας

Θα υπάρξουν διάφορα σημαντικά ορόσημα για τα οποία θα πρέπει να εξοικονομήσετε χρήματα. Η καλή εκπαίδευση είναι καθοριστική για την προετοιμασία των παιδιών σας για ένα επιτυχημένο μέλλον. Η επιλογή των σπουδών σε εγχώριο ή διεθνές επίπεδο απαιτεί κεφάλαιο. Εάν δεν αποταμιεύσετε από νωρίς, ίσως δυσκολευτείτε να τους το προσφέρετε όταν θα προχωρήσουν σε αυτό το στάδιο. Έχοντας ένα οικονομικό σχέδιο θα μπορέσετε εύκολα να επενδύσετε σε αυτό.
Επιπρόσθετα, θα έχετε εξασφαλίσει τη δυνατότητα να προχωρήσουν στα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα. Αυτό έχει να κάνει είτε με το ξεκίνημα μιας νέας επιχείρησης ή μιας μικρής επένδυσης, είτε των πρώτων του αναγκαίων αγορών διαβίωσης. Επίσης. θα μπορούσε να είναι η αγορά ενός αυτοκινήτου ή μιας κατοικίας.

Πώς λειτουργούν τα προγράμματα για δημιουργία κεφαλαίου για παιδιά;

Ένας εύκολος τρόπος εξοικονόμησης και επένδυσης χρημάτων είναι μέσω ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου για δημιουργία κεφαλαίου για παιδιά. Μέσα από αυτό μπορείτε να εξασφαλίσετε τη συστηματική αποταμίευση, με ποσά τα οποία οι ίδιοι επιλέγετε (ανάλογα με τις δυνατότητες σας) τα οποία στη λήξη τους θα αποφέρουν αναμφισβήτητα ένα κεφάλαιο στα παιδιά σας. Με αυτόν τον τρόπο, αποταμιεύοντας από μικρή ηλικία των παιδιών, εξοικονομείτε χρήματα, εφόσον επενδύονται μέσα από μια ασφαλιστική εταιρεία. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε ή να τροποποιήσετε τον τρόπο επένδυσης των χρημάτων σας προκειμένου να εξασφαλίσετε το καλύτερο αποτέλεσμα.

Γιατί να επιλέξετε να αποταμιεύσετε μέσω ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου;

Τα πλεονεκτήματα αποταμίευσης μέσω ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου υπερτερούν συγκριτικά με την αποταμίευση χρημάτων σε κάποιον τραπεζικό λογαριασμό. Ορισμένα από αυτά είναι:

 • Υπενθύμιση για αποταμίευση κάθε φορά που έχουμε επιλέξει να καταβάλλουμε ασφάλιστρα για το συμβόλαιο του παιδιού
 • Σταθερή δόση ασφαλίστρων ή αναπροσαρμοζόμενη, για προστασία από τον πληθωρισμό & συσσώρευση μεγαλύτερου κεφαλαίου
 • Υψηλότερο επιτόκιο σε σχέση με αυτά των τραπεζών
 • Ελεύθερη επιλογή πληρωμής δόσης κάθε μήνα (μηνιαίο – 3μηνο – 6μηνο – ετήσιο)
 • Υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης του ασφαλίστρου/ ασφαλισμένου ποσού
 • Παρέχεται δυνατότητα καταβολής πρόσθετου εφάπαξ ασφάλιστρου
 • Δυνατότητα πρόωρης – μερικής εξαγοράς για άμεση ρευστοποίηση

Στην εταιρεία μας Delta Insurance Consultants συνεργαζόμαστε με τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες, δίνοντάς σας την δυνατότητα να έχετε εναλλακτικές προτάσεις. Πάντα με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, θα σας προτείνουμε την καλύτερη δυνατή λύση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία κεφαλαίου για παιδιά επικοινωνήστε μαζί μας.

Ασφάλιση ζωής - Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε

Ασφάλιση ζωής – Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε

Τι είναι η ασφάλιση ζωής?

Η ασφάλιση ζωής, πολλές φορές, συγχέεται με την ασφάλιση υγείας. Ωστόσο, οι δύο αυτές έννοιες διαφοροποιούνται ως προς την κάλυψη που προσφέρουν. Η μεν ασφάλιση υγείας καλύπτει περιστατικά νοσηλείας από ένα ατύχημα ή μια ασθένεια. Η ασφάλιση ζωής καλύπτει τους δικαιούχους που έχουν οριστεί από τον ασφαλισμένο, σε περίπτωση πρόωρου θανάτου του. Το κεφάλαιο δίνεται εφάπαξ σε περίπτωση θανάτου είτε από ατύχημα είτε από ασθένεια. Η ασφάλεια ζωής, προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες – υποχρεώσεις ή επιθυμίες που έχει ο κάθε ένας. Διαφοροποιείται προκειμένου να εξασφαλίσει τους αγαπημένους του έναντι οικονομικών συνεπειών που θα προκύψουν από την πρόωρη απώλεια ζωής του. Η ασφάλιση ζωής και όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε, χωρίζεται κυρίως σε τρεις κατηγορίες: απλή, ισόβια και μικτή ασφάλιση ζωής.

Τι είναι η απλή ασφάλιση ζωής?

Η απλή ασφάλιση ζωής καλύπτει τον ασφαλισμένο με το κεφάλαιο που ο ίδιος έχει ορίσει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (πχ 10 – 20 – 30 χρόνια). Εμπεριέχει είτε σταθερό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο για όλα τα χρόνια ασφάλισης, είτε υφίσταται μείωση του κεφαλαίου κάθε χρόνο. Η περίπτωση μειούμενου κεφαλαίου απευθύνεται κυρίως στην ασφάλιση δανειοληπτών, οι οποίοι σε βάθος χρόνου θα έχουν μικρότερες ανάγκες ασφάλισης, αφού το δάνειό τους μειώνεται. Επιπρόσθετα, η ασφάλιση ζωής μειούμενου κεφαλαίου απευθύνεται και σε γονείς με μικρά παιδιά. Συνήθως έχουν ανάγκη για μεγαλύτερα κεφάλαια όσο τα παιδιά τους είναι μικρής ηλικίας και μικρότερα κεφάλαια όσο εκείνα μεγαλώνουν.

Τι είναι η ισόβια ασφάλιση ζωής?

Σε αντίθεση με την απλή ασφάλιση ζωής, όπου ο ασφαλιζόμενος ορίζει κατά την σύναψη του συμβολαίου τη διάρκεια ασφάλισής του, στην περίπτωση της ισόβιας ασφάλισης δεν ορίζεται η διάρκεια. Έτσι, το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο δίνεται στους δικαιούχους του, όποτε και αν επέλθει η απώλεια ζωής του. Η ισόβια ασφάλιση ζωής, χωρίζεται σε δυο κατηγορίες, σε αυτή της ισόβιας ισοβίων καταβολών και σε αυτή της ισόβιας περιορισμένων καταβολών. Στην περίπτωση ισόβιας ισοβίων καταβολών, ο ασφαλιζόμενος πληρώνει τα ασφάλιστρα του συμβολαίου του όσο ζει. Στην περίπτωση ισόβιας περιορισμένων καταβολών, ο ασφαλιζόμενος έχει τη δυνατότητα να πληρώσει για ένα διάστημα (να προπληρώσει ουσιαστικά) τα ασφάλιστρα για το συμβόλαιό του και στη συνέχεια να σταματήσει να πληρώνει, ενώ το συμβόλαιο έχει και πάλι ισόβια διάρκεια.

Τι είναι η μικτή ασφάλιση ζωής?

Η μικτή ασφάλιση ζωής, αποδίδει στον ασφαλιζόμενο ή τους δικαιούχους που έχει ορίσει ο ίδιος, το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο. Στη μικτή ασφάλιση ζωής, ο ασφαλιζόμενος ορίζει το ποσό αλλά και το διάστημα για το οποίο θα είναι ασφαλισμένος. Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλιζόμενου, νωρίτερα από την ασφαλιζόμενη διάρκεια, οι δικαιούχοι του λαμβάνουν το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο. Αν στη λήξη διάρκειας του συμβολαίου, ο ασφαλιζόμενος είναι εν ζωή, τότε το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο το λαμβάνει ο ίδιος. Στην περίπτωση της μικτής ασφάλισης ζωής, το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο δίνεται σε κάθε περίπτωση, είτε στον ίδιο τον ασφαλιζόμενο είτε στους δικαιούχους που έχει ορίσει. Για το λόγο αυτό, είναι ακριβότερη η ασφάλιση συγκριτικά με μια απλή ασφάλιση ζωής. Επιπροσθέτως, πολλοί επιλέγουν τη μικτή ασφάλιση για αποταμιευτικούς σκοπούς, εφόσον οι ίδιοι θα λάβουν το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο σε περίπτωση που είναι εν ζωή κατά τη λήξη του συμβολαίου.

Ενδεικτικές καλύψεις που μπορούν να δοθούν με ένα συμβόλαιο ασφάλισης ζωής

Σε ένα συμβόλαιο ασφάλισης ζωής, εκτός από το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο σε περίπτωση θανάτου, μπορούν να προστεθούν και άλλες καλύψεις όπως:

 • Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων: Η κάλυψη αυτή είναι γνωστή και ως Α.Π.Α. Ενεργοποιείται στην περίπτωση μόνιμης ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια του ασφαλιζόμενου ή συμβαλλόμενου. Στην περίπτωση αυτή, η ασφαλιστική εταιρεία καλύπτει τα έξοδα των ασφαλίστρων για το συμβόλαιο.
 • Κεφάλαιο Μόνιμης Ανικανότητας: Η κάλυψη αυτή είναι γνωστή και ως Μ.Ο.Α. Η κάλυψη αυτή, αφορά κεφάλαιο το οποίο δίνεται στον ασφαλιζόμενο, σε περίπτωση που υποστεί μόνιμη ανικανότητα λόγω ατυχήματος ή ασθένειας.
 • Απώλεια Εισοδήματος: Η κάλυψη αφορά την πρόσκαιρη αναπλήρωση του εισοδήματος του ασφαλιζόμενου, σε περίπτωση ατυχήματος ή/και ασθένειας που θα υποστεί και δεν θα είναι ικανός να εργαστεί. Κυρίως απευθύνεται τους ελεύθερους επαγγελματίες.
 • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα: Σε περίπτωση ατυχήματος του ασφαλιζομένου, η κάλυψη του αποζημιώνει έξοδα που θα γίνουν εκτός νοσοκομείου.
 • Ασφάλιση Σοβαρών Ασθενειών: Σε περίπτωση διάγνωσης μιας σοβαρής ασθένειας, ο ασφαλιζόμενος λαμβάνει ένα ποσό που έχει ορίσει ο ίδιος στο συμβόλαιο του.
 • Νοσοκομειακό/ Χειρουργικό Επίδομα: Σε περίπτωση νοσηλείας ή σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης του ασφαλιζομένου, ο ίδιος λαμβάνει ένα ποσό αποζημίωσης που έχει συμφωνηθεί.

Σε ποιους απευθύνεται η ασφάλιση ζωής?

 Η ασφάλιση ζωής απευθύνεται σε όλους όσους η πρόωρη απώλεια ζωής τους θα επέφερε άμεσα οικονομικά προβλήματα στην οικογένειά τους, στην επιχείρησή τους ή σε τρίτους. Πιο συγκεκριμένα, η ασφάλιση ζωής μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από ένα φυσικό πρόσωπο σε ένα άλλο φυσικό πρόσωπο είτε από ένα νομικό πρόσωπο σε ένα φυσικό πρόσωπο.

Ορισμένα παραδείγματα ασφάλισης:

 • Οικογένειες
 • Μονογονεϊκές οικογένειες
 • Επιχειρηματίες
 • Ιδιώτες με δάνεια
 • Συνέταιροι (ασφάλιση συνεταίρων)
 • Επιχειρήσεις που ασφαλίζουν ανθρώπους «κλειδιά»
 • Ασφάλιση ζωής ως προστασία από φόρους κληρονομίας και μεταβίβασης περιουσίας

Πόσο κοστίζει η ασφάλιση ζωής?

Το κόστος ασφάλισης ζωής εξαρτάται κυρίως από παράγοντες όπως: η ηλικία του ασφαλιζόμενου, το επάγγελμα, το πιθανό ιστορικό υγείας, το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο, την ασφαλιστική εταιρεία και πιθανές άλλες καλύψεις που περιλαμβάνονται στο συμβόλαιο ασφάλισης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση ζωής και όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε για την ασφάλιση ζωής επικοινωνήστε μαζί μας

ΜΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου – Τι περιλαμβάνει?

Μια από τις πιο ολοκληρωμένες λύσεις στην ασφάλιση αυτοκινήτου είναι αυτή της μικτής ασφάλισης ή κάλυψη ιδίων ζημιών του οχήματος. Η μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου, περιλαμβάνει όλες τις δυνατές καλύψεις που μπορούν να δοθούν από ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου. Με τη μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου, ο ιδιοκτήτης – οδηγός είναι καλυμμένος τόσο για την υποχρεωτική αστική ευθύνη όσο και για τις ζημιές που μπορεί να υποστεί το ίδιο το όχημα. Έτσι, σε περίπτωση ατυχήματος για το οποίο ευθύνεται ο οδηγός, το όχημα καλύπτει και τις ζημίες που προκλήθηκαν σε ιδιοκτησίες τρίτων αλλά και στο ίδιο το όχημα. Η μικτή ασφάλιση οχήματος συνήθως απευθύνεται σε οχήματα ηλικίας μέχρι 10 ετών. Παρ’ όλα αυτά μπορεί υπό συνθήκες να δοθεί και σε οχήματα μεγαλύτερης ηλικίας.

Ενδεικτικές καλύψεις που μπορούν να δοθούν με τη μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου:

 • Αστική Ευθύνη

Η υποχρεωτική κάλυψη βάσει νόμου που καλύπτει μέχρι 1.220.000€ ανά περιστατικό και ανά θύμα για υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες.

 • Κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα

Κάλυψη του οχήματος του ιδιοκτήτη σε περίπτωση που έρθει σε σύγκρουση με ένα ανασφάλιστο όχημα το οποίο ευθύνεται για το συμβάν. Τα ανασφάλιστα οχήματα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι περίπου 700.000

 • Ολική κλοπή οχήματος

Καλύπτεται η τρέχουσα εμπορική αξία του οχήματος (ή η συμφωνημένη αξία) σε περίπτωση ολικής κλοπής του

 • Μερική κλοπή

Καλύπτεται η μερική κλοπή του οχήματος. Για παράδειγμα κλοπή μόνιμων προσδεμένων αντικειμένων απαραίτητων για την κυκλοφορία του οχήματος ή διάρρηξή του σε απόπειρα κλοπής

 • Θραύση κρυστάλλων

Καλύπτεται η θραύση κρυστάλλων ή και ηλιοροφών του οχήματος έως του ποσού που αναγράφεται στους όρους του συμβολαίου

 • Οδική βοήθεια

Μεταφορά με γερανό σε περίπτωση που το όχημα έρθει σε σύγκρουση με άλλο όχημα ή μεταφορά του οχήματος σε περίπτωση βλάβης του. Επίσης σε περίπτωση βλάβης του οχήματος, οδική βοήθεια μπορεί να εξυπηρετήσει τοπικά πχ αλλαγή ελαστικού ή εκκίνηση σε περίπτωση αδυναμίας της μπαταρίας του

 • Ζημιές από φυσικά φαινόμενα

Τα φυσικά φαινόμενα έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η κάλυψη από φυσικά φαινόμενα καλύπτει όλα τα καιρικά φαινόμενα ακόμη και εκείνο από χαλάζι

 • Ζημίες ιδίου οχήματος

Η βασικότερη κάλυψη της μικτής ασφάλισης, η κάλυψη ιδίων ζημιών του οχήματος, είτε ο οδηγός ευθύνεται είτε όχι σε περίπτωση σύγκρουσης με άλλο όχημα. Επίσης καλύπτονται και ζημιές του οχήματος ακόμη και σε περίπτωση που δεν έρθει σε σύγκρουση με άλλο όχημα. Η μικτή ασφάλεια καλύπτει τη ζημιά του οχήματος από ένα ποσό και επάνω, ανάλογα με το ποσό απαλλαγής ή συμμετοχής που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος

 • Αντικατάσταση οχήματος

Η αντικατάσταση οχήματος ενεργοποιείται σε περίπτωση κλοπής του (μέχρι την ημέρα της αποζημίωσης) ή σε περίπτωση πυρκαγιάς του, όταν η κάλυψη παρέχεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο

 • Αντικατάσταση κλειδιών

Η κάλυψη συνήθως ενεργοποιείται όταν τα κλειδιά του οχήματος κλαπούν από τον ιδιοκτήτη ή απωλεσθούν

 • Πυρκαγιά

Καλύπτεται η αξία του οχήματος κατόπιν πυρκαγιάς

 • Τρομοκρατικές ενέργειες

Καλύπτονται οι φθορές του οχήματος ή η ασφαλιζόμενή του αξία, σε περίπτωση που για της ζημιές του ευθύνεται κάποια τρομοκρατική οργάνωση η οποία αναλάβει την ευθύνη

 • Κακόβουλες πράξεις

Καλύπτονται οι φθορές του οχήματος ή η ασφαλιζόμενή του αξία, σε περίπτωση που υποστεί ζημιές από τρίτο λόγο δολιοφθοράς

 • Προσωπικό ατύχημα οδηγού

Καλύπτονται έξοδα προσωπικού ατυχήματος – νοσηλείας – ασφάλιση ζωής του οδηγού συνέπεια ατυχήματος έως του ποσού που αναφέρεται στους όρους του συμβολαίου

 • Προστασία αξίας οχήματος

Ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες δίνουν τη δυνατότητα στην ασφάλιση καινούργιων οχημάτων να ασφαλιστούν στην αξία αγοράς (αξία τιμολογίου) για ορισμένα χρόνια, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η μείωση αξίας λόγω ηλικίας του οχήματος

 • Απώλεια εγγράφων

Καλύπτονται τα έξοδα επανέκδοσης σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας εγγράφων όπως δίπλωμα οδήγησης – ταυτότητα

 • Νομική προστασία

Σε περίπτωση που χρειαστεί νομική υπεράσπιση κατόπιν ατυχήματος

Μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου τιμές:

Πως υπολογίζεται η τιμή των ασφαλίστρων στη μικτή ασφάλεια? Η τιμή στη μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως: την ηλικία του οδηγού – τα έτη κατοχής διπλώματος οδήγησης – τον ΤΚ που κινείται συνήθως το όχημα – την αξία του οχήματος – την απαλλαγή που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος – την ασφαλιστική εταιρεία – τις καλύψεις που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος – τα κυβικά του οχήματος.

Στην Delta Insurance Consultants, συνεργαζόμαστε με τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες στην αγορά. Έτσι, μπορούμε να σας προτείνουμε το κατάλληλο ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το δικό σας όχημα, ανάλογα με τις ανάγκες σας και τις οικονομικές σας δυνατότητες.

 

Ζητήστε σήμερα προσφορά μικτής ασφάλισης εδώ

 

 

15 λογοι για ιδιωτική ασφάλιση υγείας το 2021

15 λόγοι να αποκτήσεις ιδιωτική ασφάλιση υγείας το 2021

“Γιατί να έχω ιδιωτική ασφάλιση υγείας”; Είναι ένα ερώτημα που λαμβάνουμε συχνά. Γιατί να πληρώνω για επιπλέον κάλυψη υγείας, όταν έχω δωρεάν κάλυψη από τον κρατικό φορέα ασφάλισης; Είναι αλήθεια ότι παρέχεται κάλυψη υγείας από το κράτος, αλλά αυτή είναι η πιο βασική κάλυψη που μπορείς να λάβεις. Σκέψου το ως “ένα μπλουζάκι ενός μεγέθους”. Όσον αφορά την υγεία σου, η λύση “ένα μεγέθος για όλους” μπορεί να μην είναι η καλύτερη επιλογή. Είναι σημαντικό να λάβεις την κάλυψη υγείας που ταιριάζει σε εσένα και τον τρόπο ζωής σου. Παρακάτω αναλύονται 15 λόγοι να αποκτήσεις ιδιωτική ασφάλιση υγείας το 2021:

 1. Ασφαλέστερες υποδομές και εξυπηρέτηση χωρίς αναμονές σε ιδιωτικά νοσοκομεία

  Λόγω του ότι τα κρούσματα Κορονοϊού COVID 19 νοσηλεύονται σε Δημόσια νοσοκομεία αναφοράς βάσει οδηγιών του ΕΟΔΥ, η νοσηλεία σε ιδιωτικό νοσοκομείο αποτελεί μια πιο ασφαλή επιλογή για τους ασθενείς. Οι ασφαλισμένοι με ιδιωτικά προγράμματα ασφάλισης υγείας έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν το ιδιωτικό νοσοκομείο και τον ιατρό της επιλογής τους σε περίπτωση νοσηλείας. Η νοσηλεία μπορεί να είναι λόγω ατυχήματος – ασθενείας ή ακόμη μια προγραμματισμένη επέμβαση. Λόγω COVID 19 η διαθεσιμότητα κλινών που διαθέτουν τα Δημόσια νοσοκομεία είναι πάρα πολύ μικρή. Συνεπώς, σε περιπτώσεις σοβαρών περιστατικών που χρειάζεται νοσηλεία του ασθενούς σε ΜΕΘ (Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (για άλλους λόγους), η ιδιωτική ασφάλιση δίνει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους να έχουν ταχύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση όταν την χρειάζονται.

 2. Συνδυασμός κρατικού φορέα ασφάλισης – ιδιωτικής ασφάλισης

  Ο κρατικός φορέας ασφάλισης, έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στα έξοδα νοσηλείας που θα προκύψουν και σε ιδιωτικά νοσοκομεία βάσει των ΚΕΝ (Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια). Έτσι, κάποιος που έχει κρατικό φορέα ασφάλισης, συνδυάζοντάς τον με ένα ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας, αναβαθμίζει τόσο την πρωτοβάθμια περίθαλψη (διαγνωστικές εξετάσεις – επισκέψεις σε ιατρούς) όσο και τη δευτεροβάθμια περίθαλψη (νοσηλεία). Επίσης, ο κρατικός φορέας ασφάλισης θα καλύψει μέρος ή ολόκληρη την απαλλαγή – συμμετοχή που έχει επιλέξει να έχει ο ασφαλισμένος σε ένα ατομικό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας. Έτσι, συνδυάζοντας κρατικό φορέα ασφάλισης και ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας, μπορεί να εξασφαλίσει κανείς ακόμη και 100% κάλυψη εξόδων νοσηλείας σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο.

 3. Καλύψεις σύμφωνα με τις ανάγκες σου και τις οικονομικές σου δυνατότητες

  Σε αντίθεση με τις κρατικές παροχές που δίνονται μέσω της δημόσιας ασφάλισης, οι καλύψεις που δίνονται σε ένα ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας είναι σύμφωνα με τις ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες του κάθε ασφαλισμένου. Έτσι, ο κάθε ασφαλισμένος μπορεί να έχει ακριβώς τις καλύψεις που χρειάζεται και εκείνες που μπορεί να πληρώνει, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να τις τροποποιήσει στο μέλλον ανάλογα με τις μελλοντικές του ανάγκες ή τις μελλοντικές του οικονομικές δυνατότητες.

 4. Ελεύθερη επιλογή ιατρού – νοσοκομείου

  Ο ασφαλισμένος, έχει την ελευθερία να επιλέξει τον ιατρό και το νοσοκομείο στο οποίο θα νοσηλευτεί. Ένα ιδιωτικό συμβόλαιο υγείας θα καλύψει απευθείας ή απολογιστικά, όλα τα έξοδα ή μέρος αυτών ανάλογα με το πρόγραμμα που έχει επιλέξει. Επίσης, με ένα ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει να νοσηλευτεί και στο εξωτερικό. Σε περίπτωση νοσηλείας στο εξωτερικό, το συμβόλαιό του δύναται να καλύψει τα έξοδα νοσηλείας και έξοδα ιατρού εξ ολοκλήρου ή το μεγαλύτερο μέρος, ανάλογα με το πρόγραμμα που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος.

 5. Επιλογή θέσης νοσηλείας

  Ο ασφαλισμένος με ένα ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει από πριν τη θέση που θα νοσηλευτεί αν χρειαστεί, μεταξύ μονόκλινου και δίκλινου δωματίου νοσηλείας. Έτσι, σε μια περίπτωση νοσηλείας έχει εξασφαλίσει ότι η θέση που θα νοσηλευτεί είναι προκαθορισμένη.

 6. Έκτακτα – επείγοντα περιστατικά

  Τα περισσότερα ασφαλιστήρια υγείας, δίνουν τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους σε περίπτωση έκτακτου και επείγοντος περιστατικού να μεταβούν σε ιδιωτικό νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες. Έτσι, οι ασφαλισμένοι σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο κοντινότερο συμβεβλημένο ιδιωτικό νοσοκομείο και χωρίς συμμετοχή να εξεταστούν από γιατρούς που εφημερεύουν στα εξωτερικά ιατρεία. Επίσης, αν κρίνεται αναγκαίο μπορούν να πραγματοποιηθούν και διαγνωστικές εξετάσεις λόγω του επείγοντος περιστατικού χωρίς κόστος ή ακόμη και ιατρικές πράξεις (πχ συρραφή τραύματος).

 7. Ένα συμβόλαιο για όλη την οικογένεια

  Δίνεται η δυνατότητα σε οικογένειες που θέλουν να ασφαλίσουν όλα τα μέλη τους με ιδιωτική ασφάλιση υγείας, να εκδοθεί ένα συμβόλαιο υγείας και όλα τα μέλη να έχουν ίδιες ή παρόμοιες καλύψεις. Επίσης, με ένα οικογενειακό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας, καλύπτεται όλη η οικογένεια και κάθε μέλος λαμβάνει έκπτωση ασφαλίστρων.

 8. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

  Με πολύ χαμηλό κόστος εξασφαλίζει κάνεις πολύ μεγάλα κεφάλαια κάλυψης για τον ίδιο και τα αγαπημένα του πρόσωπα. Έχοντας ένα ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας εξασφαλίζει κανείς ανά πάσα στιγμή ότι θα έχει την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθει σε μια περίπτωση νοσηλείας, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα χρειαστεί να δανειστεί ή να ρευστοποιήσει μέρος της περιουσίας του προκειμένου να ανταπεξέλθει οικονομικά σε μια περίπτωση που θα χρειαστεί νοσηλεία σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

 9. Κόστος ασφάλισης

  Το κόστος ιδιωτικής ασφάλισης είναι κάτι που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Η ηλικία του ενδιαφερόμενου – η θέση νοσηλείας – το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο – η ασφαλιστική εταιρεία – η απαλλαγή – το επάγγελμα – οι επιθυμητές καλύψεις – το ιστορικό υγείας είναι μερικοί από τους παράγοντες που επηρεάζουν τα ασφάλιστρα που καταβάλει ο ασφαλισμένος. Ενδεικτικά, το κόστος ασφάλισης ξεκινά περίπου από 1€/ημέρα και διαφοροποιείται σύμφωνα με τους παραπάνω παράγοντες.

 10. Επιδόματα – καλύψεις COVID 19

  Βάσει οδηγιών του ΕΟΔΥ, τα κρούσματα της Πανδημίας Κορονοϊού (COVID 19) νοσηλεύονται σε Δημόσια νοσοκομεία αναφοράς. Παρ’ όλα αυτά οι ασφαλισμένοι με ιδιωτικά ασφαλιστήρια συμβόλαια σε περίπτωση διάγνωσης COVID 19 και νοσηλείας τους σε Δημόσιο νοσοκομείο λαμβάνουν ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα (εφόσον παρέχεται από το νοσοκομειακό τους πρόγραμμα) για το διάστημα που νοσηλεύονται. Επίσης, τα περισσότερα ιδιωτικά προγράμματα ασφάλισης υγείας, καλύπτουν το τεστ κορονοϊού το οποίο επιβάλλεται να κάνει κάποιος πριν νοσηλευτεί λόγω ασθένειας ή ατυχήματος σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Επιπροσθέτως, τα περισσότερα προγράμματα διαγνωστικών εξετάσεων (πρωτοβάθμιας περίθαλψης) καλύπτουν το διαγνωστικό τεστ κορονοϊού σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις. Τέλος, σε περίπτωση απώλειας ζωής από την πανδημία, τα ατομικά προγράμματα υγείας που διαθέτουν κεφάλαια απώλειας ζωής αποζημιώνουν τους δικαιούχους το ασφαλισμένο ποσό.

 11. Επιπλέον καλύψεις πέραν της νοσηλείας

  Σε ένα ιδιωτικό πρόγραμμα υγείας, εκτός από την κάλυψη νοσηλείας από ατύχημα ή ασθένεια μπορεί κάποιος να συμπεριλάβει και άλλες καλύψεις ανάλογα με τις ανάγκες του όπως: ασφάλιση ζωής – ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος – κεφάλαια μόνιμης/ μερικής ανικανότητας – απώλεια εισοδήματος – απαλλαγή πληρωμής ασφάλιστρων – ασφάλιση σοβαρών ασθενειών – ασφάλιση πρωτοβάθμιας περίθαλψης (διαγνωστικές εξετάσεις/ επισκέψεις σε ιατρούς) – νοσοκομειακό ή χειρουργικό επίδομα κ.α. Έτσι, ο ασφαλισμένος με ένα ασφάλιστρο που καταβάλει, μπορεί εκτός από τη νοσοκομειακή περίθαλψη να εξασφαλίσει και άλλες ανάγκες του.

 12. Συνδυασμός ατομικής ασφάλισης – ομαδικής ασφάλισης

  Για εκείνους που τους παρέχεται μέσω της εργασίας τους ομαδική ασφάλιση, υπάρχει η δυνατότητα με πολύ χαμηλό κόστος να αποκτήσουν ένα ατομικό συμβόλαιο ιδιωτικής ασφάλισης, το οποίο θα λειτουργεί συνδυαστικά και ως επέκταση του ομαδικού τους. Έτσι, η κάλυψη σε περίπτωση νοσηλείας τους μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει το 1.000.000€, σε αντίθεση με τα όρια νοσηλείας που δίνονται συνήθως μέσω των ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων, τα οποία συνήθως δεν ξεπερνούν τις 15 – 20.000€ ετησίως. Επίσης, τα ατομικά προγράμματα που συμπληρώνουν ομαδικά, δίνουν ακόμη την επιλογή σε περίπτωση αλλαγής εργασίας ή κατάργησης ομαδικής ασφάλισης από τον εργοδότη ή και συνταξιοδότησης, να συνεχίζονται χωρίς επανέλεγχο της υγείας του ασφαλισμένου, με μείωση της απαλλαγής που είχαν πριν ώστε να μπορούν να λειτουργούν στο μέλλον χωρίς την ανάγκη ύπαρξης ομαδικής ασφάλισης.

 13. Κάλυψη στο εξωτερικό

  Τα περισσότερα ατομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια δίνουν τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο, αν το επιθυμεί, να νοσηλευθεί στο εξωτερικό, σε νοσοκομείο που θα επιλέξει ο ίδιος. Μάλιστα, αρκετές ασφαλιστικές εταιρείες έχουν είτε συμβεβλημένα νοσοκομεία και στο εξωτερικό, είτε έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν απευθείας το κόστος νοσηλείας των ασφαλισμένων σε νοσοκομείο του εξωτερικού.

 14. Επείγουσα μεταφορά με κάθε μέσο σε έκτακτο περιστατικό

  Για τους ασφαλισμένους που διαμένουν μόνιμα σε δυσπρόσιτες ή νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας, αλλά ακόμη και για αυτούς που περιστασιακά βρίσκονται για επαγγελματικούς λόγους ή αναψυχή σε δυσπρόσιτες περιοχές όπου δεν υπάρχει η κατάλληλη ιατρική υποδομή, τους δίνεται η δυνατότητα σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού να μεταβούν στο κοντινότερο ιδιωτικό νοσοκομείο με κάθε μέσο. Έτσι, οι ασφαλισμένοι εξασφαλίζουν τη δυνατότητα να μεταβούν με κάθε μέσο, το καταλληλότερο κάθε φορά ανάλογα με την περιοχή που βρίσκονται, σε περίπτωση έκτακτου και επείγοντος περιστατικού στο κοντινότερο νοσοκομείο για περίθαλψη. Η μεταφορά μπορεί να γίνει με όλα τα διαθέσιμα μέσα: πλωτό – αεροπλάνο – ελικόπτερο – ασθενοφόρο κλπ.

 15. Κάλυψη 3ο βάθμιας περίθαλψης (περίθαλψη μετά από νοσηλεία ή εκτός νοσοκομείου)

  Τα τελευταία χρόνια, οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν εξελίξει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που παρέχουν στους ασφαλισμένους τους, προκειμένου εκτός από κάλυψη νοσηλείας εντός νοσοκομείου να έχουν και κάλυψη εκτός νοσοκομείου, μετά από τη νοσηλεία τους. Έτσι, δεν είναι λίγες οι εταιρείες που παρέχουν νοσηλεία στο σπίτι μετά από νοσηλεία στο νοσοκομείο, κάλυψη εξοπλισμού για νοσηλεία κατ’ οίκον, αποκατάσταση και αποθεραπεία σε ειδικά κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας, ψυχολογική υποστήριξη κ.α.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ιδιωτική ασφάλισης υγείας επικοινωνήστε μαζί μας εδώ

generali life on

Νέες Λύσεις στην Ασφάλιση Υγείας από την Generali – Life On

Η Generali δημιούργησε τα νέα προγράμματα Ασφάλισης Υγείας Life On, τα οποία παρέχουν καλύψεις οι οποίες προσαρμόζονται στις ανάγκες σας. Το Ασφαλιστικό Πρόγραμμα Υγείας Life On δίνει την δυνατότητα στον ασφαλισμένο να φτιάξει ένα πρόγραμμα υγείας αποκλειστικά και μόνο για εκείνον και την οικογένεια του, με βάση τις πραγματικές του ανάγκες και δυνατότητες. Η ασφαλιστική πρόταση της Generali, Life On, έχει δύο καινοτόμα χαρακτηριστικά, την ευελιξία προσαρμογής στις ανάγκες κάθε ασφαλισμένου και την παροχή υπηρεσιών υγείας και ευ ζην.

Με το Life On μπορείτε να είστε σίγουροι ότι κάποιος θα σας φροντίζει καθημερινά, από την πρόληψη έως και την τριτοβάθμια περίθαλψη. Παράλληλα, έχετε στη διάθεσή σας πρωτοπόρες υπηρεσίες και εφαρμογές που περιβάλλουν κάθε σας στιγμή βελτιώνοντας την υγεία σας. Με βασικούς άξονες την πρόληψη, την εξωνοσοκομειακή κάλυψη, τη νοσοκομειακή περίθαλψη και την αποκατάσταση, το Life On βάζει εσάς στο επίκεντρο, παρέχοντάς σας μία πληθώρα επιλογών για να διαλέξετε εσείς, αυτές που ταιριάζουν στον δικό σας τρόπο ζωής.

Η βασική παροχή του προγράμματος Life On είναι η Πρόληψη, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι προληπτικοί έλεγχοι. Η Πρόληψη έχει τρία (3) πακέτα προληπτικού ελέγχου (check up) που μπορεί να επιλέξει κάποιος (Basic, Standard, Premium), αναλόγως τις ανάγκες του. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της κάλυψης Πρόληψη on Demand, κατά την οποία παρέχονται στον ασφαλισμένο επιπλέον προληπτικοί έλεγχοι καθώς και ενδοσκοπήσεις.

Στην συνέχεια, παρέχεται η προαιρετική κάλυψη Γιατροί & Εξετάσεις, με την οποία ο ασφαλισμένος είναι καλυμμένος όσον αφορά εξωνοσοκομιακές δαπάνες (πρωτοβάθμια περίθαλψη), τις ιατρικές επισκέψεις και τις διαγνωστικές εξετάσεις. Και σε αυτή την κάλυψη η Generali δίνει την επιλογή ανάμεσα σε 3 διαφορετικά πακέτα διαγνωστικών εξετάσεων Basic, Standard και Premium, καθώς επίσης της κάλυψης On Demand, η οποία παρέχει γυαλιά οράσεως – οδοντιατρικές θεραπείες – αισθητική ιατρική και φάρμακα χρόνιων παθήσεων.

Ακολουθεί η κάλυψη της Νοσηλείας (δευτεροβάθμια περίθαλψη), η οποία επίσης είναι προαιρετική. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε πρόγραμμα νοσηλείας Basic, Standard, Premium, καθώς επίσης δίνεται η δυνατότητα επιλογής του ποσού της απαλλαγής του ασφαλισμένου (συμμετοχή στα έξοδα νοσηλείας), της θέσης νοσηλείας (μονόκλινο – δίκλινο δωμάτιο) και του ανώτατου ορίου κάλυψης νοσηλείας (από 50.000€ έως 1.000.000€).

Επιπλέον, στην περίπτωση ασφάλισης οικογένειας δίνεται η επιλογή του πακέτου Νοσηλείας Family. Επιπροσθέτως, η Generali, παρέχει τις προαιρετικές καλύψεις Αμοιβή Plus (κάλυψη που αφορά τις αμοιβές ιατρών) και την δυνατότητα μείωσης της απαλλαγής έως και 2 κλίμακες χωρίς νέο ασφαλιστικό έλεγχο υγείας.

Basic: Νοσηλεία μόνο σε περίπτωση ατυχήματος

Standard: Νοσηλεία σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας

Premium: Πλήρης νοσοκομειακή κάλυψη με επιπλέον προνόμια & επιλογές

Family: Μια ενιαία λύση διαμοιραζόμενου κεφαλαίου για όλη την οικογένεια

Συνεχίζοντας, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής της προαιρετικής κάλυψης Αποκατάσταση, η οποία για να επιλεχθεί πρέπει να έχει επιλεγεί η κάλυψη της Νοσηλείας. Η Αποκατάσταση αφορά την κάλυψη εξόδων αποκατάστασης και αποθεραπείας σε ειδικά κέντρα ή και φροντίδας στο σπίτι. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής από Basic, Standard και Premium. Επιπλέον, παρέχονται προαιρετικές καλύψεις όπως:

Φροντίδα μετά από ατύχημα (ιατροφαρμακευτικές δαπάνες συνέπεια ατυχήματος), Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών, Επίδομα σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας (από ατύχημα ή από ατύχημα/ασθένεια), Απώλεια Εισοδήματος, Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας και πολλά ακόμα.

Τέλος, δίνεται ως βασική κάλυψη η Ασφάλιση Ζωής στον ασφαλισμένο με δυνατότητα αύξησης του κεφαλαίου, καθώς επίσης ορισμένες έξτρα υπηρεσίες όπως:

 • My Generali: εφαρμογή διαχείρισης του συμβολαίου σε έξυπνες συσκευές και υπολογιστή
 • Ψυχολογική υποστήριξη: προνομιακές τιμές για ψηφιακές ή δια ζώσης συνεδρίες με έμπειρους ψυχολόγους & ψυχιάτρους
 • My eDoctor : ψηφιακή συνεδρία με διάφορες ιατρικές ειδικότητες/ πρώτη εκτίμηση συμπτωμάτων/ δημιουργία ψηφιακού ιατρικού φακέλου
 • Διατροφολογική συμβουλευτική: Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής/ σωματικές μετρήσεις με σύγχρονα μέσα/ συμβουλευτική για διατροφή
 • My Health IQ: εφαρμογή για έξυπνες συσκευές για καταγραφή δραστηριοτήτων/ διατροφικών συνηθειών/ άρθρα και συμβουλές/ ψηφιακός coach
 • My eGym: πρόσβαση σε πλατφόρμα γυμναστικής/ live gym sessions/ καθοδήγηση από εξειδικευμένους trainers
 • Διατροφολογική συμβουλευτική: Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής/ σωματικές μετρήσεις με σύγχρονα μέσα/ συμβουλευτική για διατροφή

Με το Life On μπορείτε να είστε σίγουροι ότι κάποιος θα σας φροντίζει καθημερινά, από την πρόληψη έως και την τριτοβάθμια περίθαλψη. Παράλληλα, έχετε στη διάθεσή σας πρωτοπόρες υπηρεσίες και εφαρμογές που περιβάλλουν κάθε σας στιγμή βελτιώνοντας την υγεία σας. Το Life On είναι πολύ παραπάνω από ένα κλασικό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας.  Είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα παροχών, καλύψεων και υπηρεσιών που μπορείτε να συνθέσετε εσείς ώστε να διασφαλίσετε ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.

Περιβαλλοντική Αστική Ευθύνη – Μεταφορά ΜΗ επικίνδυνων αποβλήτων – απορριμμάτων

Σύμφωνα με τον νέο νόμο 4685/2020 – Άρθρο 85 «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692», ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 07/05/2020 και απευθύνεται σε ιδιοκτήτες φορτηγών οχημάτων, που συλλέγουν και μεταφέρουν ΜΗ επικίνδυνα απόβλητα και θέτει προθεσμία εφαρμογής πέντε (5) μηνών, ήτοι την 7η Οκτωβρίου 2020.

Περιλαμβάνει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του Ασφαλισμένου για ζημιές (Σωματικές Βλάβες/Θάνατο ή και Υλικές Ζημίες) τρίτων, που οφείλονται σε ατυχηματική Ρύπανση / Μόλυνση του περιβάλλοντος χώρου από υπαιτιότητα του Ασφαλισμένου, η οποία θα είναι συνέπεια ξαφνικού, απρόβλεπτου, τυχαίου, μη αναμενόμενου, αιφνίδιου και ακούσιου γεγονότος (ατυχήματος).

Η διάταξη αυτή καθιστά την ασφάλιση της αστικής ευθύνης υποχρεωτική για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών. Η συγκεκριμένη ασφάλιση θα αφορά κάλυψη ζημιών σε τρίτους και στο περιβάλλον, καθώς και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην κατάσταση που βρισκόταν πριν να επέλθει η ζημιά. Ελάχιστο ποσό κάλυψης είναι οι 100.000 ευρώ.

Οι καλύψεις που προσφέρονται είναι η αστική περιβαλλοντική ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστηθέντων του, από αιφνίδια/ξαφνική και απρόβλεπτη ρύπανση – μόλυνση του περιβάλλοντος κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών συλλογής, φόρτωσης, εκφόρτωσης και μεταφοράς ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. Η μόλυνση – ρύπανση πρέπει να είναι ατυχηματική.  Επίσης, οι καλύψεις περιλαμβάνουν τα έξοδα και τις δαπάνες που είναι αναγκαία για την απόκρουση οποιασδήποτε απαίτησης ή απαιτήσεων, καθώς και τα ποσά που καταλογίζονται με δικαστικές αποφάσεις εις βάρος του ασφαλισμένου. Συμπεριλαμβάνονται τα νομικά έξοδα.

Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες ή οι υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους, συνέπεια διαφυγής, διασποράς, απελευθέρωσης ή εκπομπής κονιορτού, καπνού, ατμού, αιθάλης, αναθυμιάσεων, οξέων, αλκαλικών, τοξικών χημικών, στερεών, υγρών ή αέριων, αποβλήτων ή άλλων ερεθιστικών ουσιών που ρυπαίνουν ή μολύνουν τα εδάφη, την ατμόσφαιρα ή τις πηγές, τις λίμνες και τα υδάτινα ρεύματα.

Απαίτηση για να καλύψει η ασφαλιστική εταιρεία το κάθε γεγονός είναι το περιστατικό της μόλυνσης – ρύπανσης να είναι ξαφνικό, ατυχηματικό, απρόβλεπτο και ακούσιο, να έχει έναρξη εντός της περιόδου ασφάλισης και να έχει γνωστοποιηθεί στον ασφαλισμένο εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την έναρξη του. Ακόμα, το περιστατικό πρέπει να έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως από τον ασφαλισμένο στην ασφαλιστική εταιρεία εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία έλαβε ή άρχισε να λαμβάνει χώρα το περιστατικό.

Επιπροσθέτως, ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους διεθνείς και εθνικούς κανονισμούς σχετικά με την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, στοιβασία και αποθήκευση επικίνδυνων φορτίων.  Πρέπει να γνωρίζει αν έχει στην κατοχή του επικίνδυνα φορτία και να το δηλώσει, τα υπό μεταφορά φορτία πρέπει να έχουν συσκευαστεί καταλλήλως και τυχόν διαφορετικά φορτία αποβλήτων – απορριμμάτων πρέπει να είναι διαχωρισμένα μεταξύ τους.

Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα κάλυψης ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, καθώς επίσης ευθύνη υπεργολάβων έναντι τρίτων

Δεν καλύπτονται περιπτώσεις σταδιακής – βαθμιαίας μόλυνσης του περιβάλλοντος, μεταφορά των αποβλήτων – απορριμμάτων δια θαλάσσης, κατεργασία, επεξεργασία, ανακύκλωση, αποθήκευση, απόρριψη, ενταφιασμός τοξικών ή επικίνδυνων αποβλήτων – απορριμμάτων. Δεν καλύπτονται από την συγκεκριμένη ασφάλιση ζημιές αυτοκινήτων της ασφαλιζόμενης επιχείρησης και του προσωπικού της και ζημιές σε όμορα. Τέλος, δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους από τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τη λειτουργία των χώρων στους οποίους λαμβάνει χώρα η δραστηριότητα του ασφαλισμένου, συμπεριλαμβανομένων και των διαφημιστικών πινακίδων, εξωτερικών επιγραφών και τεντών. Τέτοιες ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις των Ειδικών Όρων Αστικής Ευθύνης από την λειτουργία του χώρου που στεγάζει τις δραστηριότητες του ασφαλισμένου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας εδώ

immigrants health insurance

Ασφάλιση Υγείας Αλλοδαπών

Σύμφωνα με τον μεταναστευτικό νόμο 4251/2014, για να λάβουν άδεια παραμονής οι πολίτες τρίτων χωρών (αλλοδαποί), θα πρέπει να έχουν βεβαίωση ασφάλισης ή ασφαλιστήριο, το οποίο θα πρέπει να παρέχει τις εξής καλύψεις:

 • Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα από ασθένεια ή ατύχημα, με όριο τουλάχιστον 1.500 ευρώ, με συμμετοχή του ασφαλισμένου 20% (max). Καλύπτουν δαπάνες για εξωνοσοκομειακές εξετάσεις, ιατρικές επισκέψεις κι φάρμακα από ασθένεια ή ατύχημα.
 • Κάλυψη Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από ατύχημα με όριο τουλάχιστον 15.000 ευρώ, με συμμετοχή του ασφαλισμένου 20% (max). Δίνεται το παραπάνω ποσό σε περίπτωση αναπηρίας άνω του 67% λόγω ατυχήματος.
 • Νοσοκομειακή Περίθαλψη με όριο τουλάχιστον 10.000 ευρώ, με συμμετοχή του ασφαλισμένου 20% (max). Καλύπτει έξοδα νοσηλείας σε Δημόσιο Νοσοκομείο.

Το Πρόγραμμα Ασφάλισης Αλλοδαπών – Immigrants Health απευθύνεται σε πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να πάρουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα, όπως είδαμε παραπάνω είναι απαραίτητο βάσει νόμου. Μπορούν να ασφαλιστούν άτομα από 3 μηνών μέχρι 75 χρονών. Σε αλλοδαπούς που δεν έχουν ασφάλιση και επιθυμούν να έχουν νοσοκομειακή κάλυψη. Επίσης, το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορούν να το έχουν και ανασφάλιστοι που επιθυμούν να έχουν κάλυψη στα δημόσια νοσοκομεία, ακόμα και αν δεν είναι αλλοδαποί.

Το Πρόγραμμα Ασφάλισης Αλλοδαπών από την Interasco προσφέρει την οικονομικότερη λύση και συνδυάζει την πλήρη κάλυψη των ασφαλισμένων με την απλή και γρήγορη διαδικασία ασφάλισής τους. Ο παρακάτω πίνακας της Ασφαλιστικής Εταιρείας Interasco δείχνει τα ετήσια ασφάλιστρα για τις καλύψεις που προαναφέραμε, όσον αφορά το Πρόγραμμα Ασφάλισης Αλλοδαπών, βάσει την ηλικία του ασφαλισμένου.

Ηλικία Ετήσιο Ασφάλιστρο
3 μηνών – 39 ετών 75 ευρώ
40 – 59 ετών 92 ευρώ
60 – 65 ετών 98 ευρώ
66 – 75 ετών 135 ευρώ

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

CYBER INSURANCE ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΕΩΝ

Η λύση του cyber insurance – επιτακτική ανάγκη ασφάλισης επιχειρήσεων

“Ο ρόλος του Cyber Insurance δεν είναι απλά χρήσιμος αλλά χρόνο με τον χρόνο κρίνεται ως μια κάλυψη επιτακτική. Ιδιαίτερα τώρα με την ραγδαία αύξηση της τηλεργασίας και την χρήση των σύγχρονων τεχνολογίων μετά το ξέσπασμα της πανδημίας. Οι προβλέψεις άλλωστε για το β’ 6μηνο του 2020 έκαναν λόγο για εκ νέου σημαντική άνοδο των επιθέσεων (+400% τον Μάρτιο σύμφωνα με τα στοιχεία).

Είναι αλήθεια δε, σύμφωνα με σχετικές έρευνες, πως το κόστος αντιμετώπισης μιας επίθεσης είναι ιδιαίτερα υψηλό (αμοιβές δικηγόρων, πρόστιμα, τεχνική αντιμετώπιση κ.α), κάτι που αναδεικνύει ουσιαστικά την χρησιμότητα και το όφελος ενός ασφαλιστηρίου cyber insurance.

Η διατήρηση της εμπιστοσύνης των πελατών τους είναι το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο των επιχειρήσεων και είναι κρίσιμη για την επιβίωσή τους και τη διατήρηση της φήμης τους. «Έρευνες δείχνουν ότι όταν μια επιχείρηση διαχειριστεί αποτελεσματικά ένα περιστατικό παραβίασης ασφάλειας και η ανάκαμψή της είναι γρήγορη, μπορεί να επωφεληθεί από υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης των πελατών της από ό,τι πριν από την κρίση», αναφέρουν ειδικοί του χώρου.

Ειδικότερα, ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία από μια νέα παγκόσμια έρευνα της Acronis, παγκόσμιου ηγέτη στην προστασία του κυβερνοχώρου κατά την οποία το 31% των εταιρειών δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές κυβερνοεπιθέσεις αλλά και να αντεπεξέλθουν στις νέες προκλήσεις προστασίας στην απομακρυσμένη εργασία. Συγκεκριμένα, οι χάκερ στοχεύουν εργαζομένους σε τηλεργασία, ενώ οι τακτικές phishing, οι επιθέσεις κατανεμημένης άρνησης υπηρεσιών (DDoS) και οι επιθέσεις τηλεδιάσκεψης είναι οι πιο κοινές τακτικές που χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με το itsecuritypro.gr. Σε άλλα στοιχεία:

-Το 39% των εταιρειών αντιμετώπισαν μια επίθεση κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης τους τελευταίους τρεις μήνες, καθώς οι εργαζόμενοι βασίζονται σε εφαρμογές όπως το Zoom, το Cisco Webex και το Microsoft Teams. Η Cisco αποκάλυψε πρόσφατα ένα θέμα ευπάθειας στην εφαρμογή Webex που θα μπορούσε να επιτρέψει στους εισβολείς να ανοίξουν, να διαβάσουν και να κλέψουν δυνητικά πολύτιμο περιεχόμενο.

-Οι επιθέσεις κακόβουλου λογισμικού, όπως το ransomware, έχουν επίσης αυξηθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με το 31% των εταιρειών να αναφέρουν καθημερινές κυβερνοεπιθέσεις, με τις μισές (50%) να συμβαίνουν τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ακόμα και μέσα στον Ιούλιο. Για παράδειγμα ένας κορυφαίος κατασκευαστής τεχνολογιών GPS φέρεται να κατέβαλε 10 εκατομμύρια δολάρια σε μια επίθεση του ransomware WastedLocker. Τα Κέντρα Ελέγχου και Προστασίας του Κυβερνοχώρου (CPOCs) της Acronis διαπίστωσαν ότι το 35% των υπολογιστικών σημείων πρόσβασης των πελατών εκτέθηκαν σε επιθέσεις κακόβουλου λογισμικού πριν από την ανάπτυξη του Acronis Cyber Protect στο εταιρικό δίκτυο.

-Επιθέσεις Phishing συμβαίνουν αυτήν τη στιγμή σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, το οποίο δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένου ότι η έκθεση της Acronis διαπίστωσε ότι μόνο το 2% των εταιρειών υλοποιούν φιλτράρισμα διευθύνσεων web κατά την αξιολόγηση μιας λύσης κυβερνοασφάλειας. Αυτή η αμέλεια αφήνει τους απομακρυσμένους εργαζόμενους ευάλωτους σε sites «ηλεκτρονικού ψαρέματος» – Με τα κέντρα ελέγχου της Acronis να ανακαλύπτουν ότι περίπου το 10% των χρηστών έκαναν κλικ σε κακόβουλους ιστότοπους το Μάιο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Οδηγός Προστασίας από την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας

Καίριες και ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι προτάσεις της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας καθώς δημοσίευσε έναν οδηγό με μέτρα και βασικές κατευθύνσεις για την αποτελεσματική προστασία των πληροφοριακών συστημάτων εταιρειών από κυβερνοεπιθέσεις, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για την ενημέρωση των επιχειρήσεων σε θέματα ασφάλειας των ψηφιακών υποδομών.

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στον οδηγό διαμορφώνουν ένα σύνολο ενεργειών που ονομάζεται ψηφιακή “άμυνα-σε-βάθος” (defense-in-depth) και περιλαμβάνουν καλές πρακτικές για τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των πιο κοινών τύπων επιθέσεων στα συστήματα, τις εφαρμογές και το δίκτυο. Ανεξάρτητα από το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται μία επιχείρηση, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο πρέπει να αποτελεί υψηλή προτεραιότητα, ειδικά κατά την τρέχουσα περίοδο που ολοένα και περισσότερες καθημερινές δραστηριότητες διενεργούνται μέσω διαδικτύου. Ο σύντομος οδηγός αποτελεί συνέχεια των οδηγιών που είχε εκδώσει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης τον περασμένο Μάρτιο σχετικά με την ασφαλή εργασία από το σπίτι και την προστασία εφαρμογών και συστημάτων. Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας επισημαίνει ότι η ασφάλεια των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών είναι μια διαρκής διαδικασία και καλεί τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους πολίτες να διατηρούν ενημερωμένο τον εξοπλισμό τους (υπολογιστές, smartphones, tablets, routers κ.τ.λ.) με βάση τις οδηγίες των κατασκευαστών και να εμπιστεύονται μόνο αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης για την ενημέρωσή τους σε θέματα προστασίας.

Οδηγίες της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας για την προστασία των πληροφοριακών υποδομών των επιχειρήσεων από κυβερνοεπιθέσεις

Στο επίκεντρο της προσπάθειας για την ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών και των δικτύων πρέπει να βρίσκεται η μεθοδολογία προσέγγισης βάσει κινδύνου, με σκοπό την προστασία της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της ιδιωτικότητας. Συγκεκριμένα:

1) Αναπτύξτε πολιτικές ασφάλειας, κατευθυντήριες οδηγίες και διαδικασίες για την προστασία των πληροφοριακών αγαθών και των σχετικών συστημάτων, οι οποίες να επεκτείνονται και σε προμηθευτές υπηρεσιών και αγαθών, καθώς και σε παρόχους υπηρεσιών νέφους (cloud).

2) Χρησιμοποιείτε κατάλληλα παραμετροποιημένο και ενημερωμένο λογισμικό προστασίας από κακόβουλο κώδικα (anti-malware software) με κεντρική διαχείριση. Επίσης, να υφίσταται σχέδιο (patch management) για την προγραμματισμένη εγκατάσταση των ενημερώσεων ασφάλειας (security updates) στα λειτουργικά συστήματα και τις εφαρμογές.

3) Διαχείριση λογαριασμών και έλεγχος πρόσβασης:

* Η πρόσβαση σε πληροφορίες και συστήματα θα πρέπει να γίνεται βάσει ρόλων και καθηκόντων, σύμφωνα με την προσέγγιση “need-to-know-basis” και “least privilege”.

* Η χρήση των λογαριασμών διαχείρισης θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για διαχειριστικές εργασίες. Ανάλογα με την κρισιμότητα των δεδομένων και των συστημάτων, συστήνονται επιπλέον μέτρα, όπως π.χ. η χρήση υπολογιστών αποκλειστικά για διαχείριση, καθώς και η αυθεντικοποίηση δύο παραγόντων (two-factor-authentication).

*Χρησιμοποιείστε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης (strong passwords). Συνιστάται οι κωδικοί πρέπει να έχουν μήκος τουλάχιστον 10 χαρακτήρων με συνδυασμό κεφαλαίων, μικρών, ειδικών χαρακτήρων και αριθμών.

*Τηρείτε αρχεία καταγραφής (log files) στο δίκτυο, στους servers, στα λειτουργικά συστήματα και τις εφαρμογές, τα οποία θα ελέγχονται τακτικά για ανίχνευση επιθέσεων και προσπαθειών παραβίασης των συστημάτων.

4) Υλοποιήστε πολυεπίπεδη άμυνα:

* Στην εξωτερική περίμετρο με τη χρήση firewalls, IDS (Intrusion Detection Systems), IPS (Intrusion Prevention Systems), access control lists κ.α..

* Εσωτερικά με την τμηματοποίση του δικτύου (είτε με φυσικό τρόπο είτε με εικονικό τρόπο [virtual lans]) και την υλοποίηση κανόνων πρόσβασης (σε χρήστες και συσκευές) και περιορισμού δικαιωμάτων, καθώς και τη δημιουργία DMZ.

5) Υλοποιήστε σε τακτική βάση προγράμματα ευαισθητοποίησης του προσωπικού και διαμόρφωσης κουλτούρας ασφάλειας (security awareness training). Η συντριπτική πλειοψηφία των σύγχρονων κυβερνοεπιθέσεων ξεκινά με επιθέσεις κοινωνικής μηχανικής (π.χ. phishing email, spam).

6) Η απομακρυσμένη πρόσβαση (remote access) στα συστήματα του Οργανισμού θα πρέπει να γίνεται με τη χρήση VPN με ισχυρή κρυπτογράφηση, καθώς και χρήση αυθεντικοποίησης 2 παραγόντων (two-factor-authentication).

7) Αναπτύξτε ένα σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών (incidence response plan), το οποίο θα περιλαμβάνει σαφείς ρόλους και ενέργειες και θα δοκιμάζεται σε περιοδική βάση.

8) Θα πρέπει να τηρείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας (backup) των δεδομένων σας, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική ανάκτησή τους (recovery) σε περίπτωση απώλειας. Επίσης, τα αντίγραφα ασφαλείας των κρίσιμων και ευαίσθητων δεδομένων θα πρέπει να αποθηκεύονται με ασφαλή τρόπο και περιορισμό πρόσβασης.

9) Εφαρμόζετε μηχανισμούς κρυπτογράφησης στα κρίσιμα και προσωπικά δεδομένα που τηρούνται στον Οργανισμό, προκειμένου να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα και η ιδιωτικότητά τους σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής τους.

10) Εφαρμόζετε μέτρα προστασίας και ανάκαμψης από φυσικές και περιβαλλοντικές απειλές (διαταραχή ηλεκτροδότησης, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λπ.).”

πηγή:insuranceworld

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση κυβερνοεπιθέσεων – cyber insurance πατήστε εδώ

asfalisi-eggyhsewn-surety-bonds-interamerican

Τι είναι η Ασφάλιση Εγγυήσεων – Surety Bonds?

Τι είναι η Ασφάλιση Εγγυήσεων

Η Ασφάλιση Εγγυήσεων (Surety Bonds) δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προβούν στην έκδοση Εγγυητικών Επιστολών μέσω ενός προγράμματος ασφάλισης. Ένα πρόγραμμα ασφάλισης εγγυάται την εκπλήρωση μιας σειράς υποχρεώσεων από συμβάσεις κατασκευών ή υπηρεσιών, μέχρι τις συνήθεις λειτουργίες εμπορικών επιχειρήσεων.

Ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε – και αντιμετωπίζουμε – στα χρόνια της κρίσης ήταν και είναι η δυσκολία χρηματοδότησης, καθώς και τα υψηλά επιτόκια από την πλευρά των τραπεζών. Αυτό το γεγονός είχε σαν αποτέλεσμα την αναβολή ή και ακύρωση των αναπτυξιακών/ τεχνικών έργων, αλλά και προβλήματα τα οποία έφεραν αφερέγγυοι συνεργάτες πελάτες και συνέταιροι. Μέσα στα χρόνια της κρίσης, εφόσον η χρηματοδότηση από τράπεζες ήταν σχεδόν ανέφικτη, προέκυψαν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης τέτοιων project, όπως ομόλογα, εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών ή Ασφαλιστικές Εταιρείες.

Η Ασφάλιση Εγγυήσεων περιέχει τρία (3) μέρη:

 • Εγγυητής (Ασφαλιστική Εταιρεία)
 • Δικαιούχος
 • Λήπτης της Ασφάλισης (Ασφαλισμένος).

Ο Εγγυητής δεσμεύεται απέναντι στον Δικαιούχο να καλύψει την απώλεια που ενδέχεται να προκύψει από αδυναμία του Λήπτη της Ασφάλισης.

Μέσω της  Ασφάλισης Εγγυήσεων, μια επιχείρηση μπορεί να ασφαλιστεί για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, έως ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο η ασφαλιστική εταιρία δεσμεύεται να καταβάλει στον δικαιούχο, σε περίπτωση που  η ασφαλισμένη επιχείρηση δεν μπορέσει να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει απέναντί του, έναντι ενός προκαθορισμένου ασφαλίστρου.  Δίνοντας ένα παράδειγμα: Μια τεχνική εταιρεία, αναλαμβάνει την αποπεράτωση ενός τεχνικού έργου μέσω μιας σύμβασης. Η τεχνική εταιρεία (Λήπτης της Ασφάλισης), συνάπτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο (ασφαλιστική σύμβαση) με μια ασφαλιστική εταιρεία, η οποία εκδίδει εγγυητική επιστολή με την οποία αναλαμβάνει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μέχρι ένα ορισμένο ποσό, να καλύψει τον ιδιοκτήτη του έργου (Δικαιούχο) για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την πλημμελή εκτέλεση ή τη μη εκτέλεση των υποχρεώσεων της τεχνικής  εταιρείας.

Διεθνώς, η προσκόμιση εγγυητικών επιστολών, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή μιας εταιρίας σε διαγωνισμούς και τη δυνατότητα ανάληψης έργων ή παροχής υπηρεσιών από μέρους της. Σκοπός της εγγυητικής επιστολής, μέσω ασφάλισης εγγυήσεων, είναι να διασφαλιστεί η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της επιχείρησης που προκύπτουν από τη σύμβαση, σε περίπτωση που η επιχείρηση βρεθεί σε αδυναμία. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σε συνδυασμό με την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του ασφαλιζόμενου, προκειμένου ο ίδιος να απολαμβάνει πλήρη κάλυψη. Παρ όλα αυτά, υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι απαραίτητο να υποθηκευτούν πάγια ή κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία μιας εταιρείας, σε αντίθεση με ό,τι είθισται μέχρι σήμερα μέσω των τραπεζών.

Ποιοι κλάδοι χρειάζονται την Ασφάλιση Εγγυήσεων;

Μέσω της Ασφάλισης Εγγυήσεων, μπορούν να ασφαλιστούν κυρίως κλάδοι όπως:

 • Κατασκευαστικός κλάδος
 • Τουριστικός κλάδος
 • Βιομηχανία τροφίμων και ποτών
 • Εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών
 • Φαρμακοβιομηχανία
 • Εμπόριο ρουχισμού

Διάφοροι τύποι συμβολαίων Ασφάλισης Εγγυήσεων:

Συμβόλαιο Εγγυήσεων στο πλαίσιο Συμβάσεων:

 • Συμμετοχή σε Διαγωνισμό (Δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα)
 • Ανάληψη Προκαταβολών
 • Καλής Εκτέλεσης Έργου
 • Συντήρησης/ Καλής Λειτουργίας

Συμβόλαια Εγγυήσεων στο πλαίσιο Εμπορικών Συναλλαγών

 • Καλής Πληρωμής.
 • Φορολογικών & Τελωνειακών Δασμών.

Κατηγορίες Ασφάλισης Εγγυήσεων

 • Contract Surety Bonds, που χρησιμοποιούνται κυρίως σε κτιριακά και κατασκευαστικά έργα διασφαλίζοντας την εκτέλεσή τους και την κάλυψη των υποχρεώσεων της επιχείρησης προς ορισμένους υπεργολάβους, εργάτες και προμηθευτές υλικών
 • Commercial Surety Bonds, που διασφαλίζουν τις συνήθεις λειτουργίες εμπορικών επιχειρήσεων και την εκτέλεση της υποχρέωσης ή δέσμευσης

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της Ασφάλισης Εγγυήσεων?

 • Μέσω της Ασφάλισης Εγγυήσεων παρέχονται καλύτεροι όροι πίστωσης καθώς και ευκολότερη και εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων
 • Ως μέσο εγγύησης, αποτελεί μια καινοτομία στον χώρο με μεγάλη αποδοχή διεθνώς
 • Ως διαδικασία παρέχει λιγότερη γραφειοκρατία, καθώς επίσης δεν είναι τόσο σύνθετη
 • Ο πιθανός υφιστάμενος τραπεζικός δανεισμός δεν επηρεάζεται εφόσον δεν εμπλέκεται κάπου η τράπεζα
 • Τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται για μια ασφάλιση εγγυήσεων είναι συνήθως οικονομικότερα σε σύγκριση με το κόστος έκδοσης μιας τραπεζικής εγγύησης
 • Η ασφαλιστική εταιρεία δεν υποχρεώνει την επιχείρηση να υποθηκεύσει περιουσιακά της στοιχεία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής, παρά μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις

Παγκοσμίως το 25% των εγγυητικών επιστολών εκδίδεται από ασφαλιστικές εταιρίες, με εγγυημένα κεφάλαια πάνω από 900 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην χώρα μας, όμως, οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις τράπεζες. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης στην οποία ζούμε και δραστηριοποιούμαστε και κατόπιν της νομοθεσίας που ισχύει από το 2018, σύμφωνα με τον 4412/16, νόμιμα οι εγγυητικές επιστολές μπορούν να εκδοθούν όχι μόνο από τράπεζες αλλά και από ασφαλιστικές εταιρείες.

Πηγή: Interamerican

Στη Delta Insurance Consultants, συνεργαζόμαστε με ένα πλήθος ασφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται και στην Ασφάλιση Εγγυήσεων. Έτσι, παρέχουμε τη δυνατότητα σε εσάς να εκδώσετε μια εγγυητική επιστολή άμεσα μέσω μιας ασφαλιστικής εταιρείας, η οποία θα συνοδεύει τη σύμβασή σας, σύμφωνα με το επιθυμητό όριο κάλυψης και τους καλύτερους δυνατούς όρους.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

asfalisi-autokinitou- mikti asfalisi- oliki klopi autokinhtou - meriki klopi autokinitou

Πως να επιλέξτε το κατάλληλο ασφαλιστήριο αυτοκινήτου για εσάς;

Πως να επιλέξτε το κατάλληλο ασφαλιστήριο αυτοκινήτου για εσάς;

Οι περισσότεροι περνάμε αρκετό χρόνο στην αναζήτηση του κατάλληλου αυτοκινήτου βάσει των αναγκών μας – των δυνατοτήτων και των επιθυμιών,  όμως δεν κάνουμε το ίδιο για την αναζήτηση της κατάλληλης ασφάλισης για το αυτοκίνητο μας, με αποτέλεσμα να μην είμαστε καλυμμένοι πλήρως για το  αυτοκίνητο που έχουμε αποκτήσει με κόπο. Ένας λόγος που αμελούμε να ασχοληθούμε  με την εύρεση του κατάλληλου ασφαλιστήριου συμβολαίου για την Ασφάλιση του Αυτοκινήτου μας, είναι γιατί δεν υπάρχει άπλετος ελεύθερος χρόνος καθώς επίσης δεν υπάρχει η κατάλληλη γνώση του συγκεκριμένου κλάδου. Για την εύρεση του κατάλληλου ασφαλιστήριου συμβολαίου σύμφωνα με τις ανάγκες μας, δύναται η δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με έναν Ασφαλιστικό Σύμβουλο, ο οποίος, έχοντας μεγάλη εμπειρία στον τομέα αυτό, θα μας βοηθήσει να επιλέξουμε την βέλτιστη λύση για τις ανάγκες μας.

Το παρόν άρθρο αναφέρει τις υποχρεωτικές και προαιρετικές καλύψεις που προσφέρουν σχεδόν όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες στον κλάδο της Ασφάλισης Αυτοκινήτων, με σκοπό να βοηθήσει τον αναγνώστη να έχει μία πιο ολοκληρωμένη άποψη στο θέμα «Ασφάλιση Αυτοκινήτου».

Μπορούμε να επιλέξουμε μόνο την απλή ασφάλιση αυτοκινήτου η οποία συμπεριλαμβάνει την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του κατόχου – ιδιοκτήτη – χρήστη – οδηγού του ασφαλισμένου αυτοκινήτου. Η Αστική Ευθύνη αποτελεί υποχρεωτική κάλυψη βάσει νόμου και αφορά την αστική ευθύνη που έχει ο οδηγός έναντι τρίτων, για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές.

Σε ένα «πακέτο» βασικής ασφάλισης υπάρχει η δυνατότητα πρόσθεσης καλύψεων όπως:

 • Κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα

Η κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα, αποζημιώνει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση που υποστεί ζημιά από ανασφάλιστο όχημα, στο οποίο δεν ευθύνεται ο ίδιος αλλά το ανασφάλιστο όχημα.

 • Εγγύηση ασφαλίστρου ή προστασία bonus malus

Με την εγγύηση ασφαλίστρου ή προστασία bonus malus, όπως αναφέρεται πολλές φορές, καλύπτεται ο ασφαλισμένος ώστε η εταιρεία να μην του αυξήσει τα ασφάλιστρα της επόμενης ασφαλιστικής περιόδου, σε περίπτωση που ο ίδιος είναι υπαίτιος για μέχρι 3 ατυχήματα.

 • Οδική Βοήθεια

Με την κάλυψη αυτή είμαστε καλυμμένοι σε περίπτωση απρόοπτης βλάβης ή σε μικροτρακάρισμα, να έρθει η οδική βοήθεια να μας εξυπηρετήσει με ένα τηλεφώνημα και δίνοντας τα απαραίτητα στοιχεία. Παράλληλα, η οδική βοήθεια, στην περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, μας εξυπηρετεί και στη συμπλήρωση της δήλωσης ατυχήματος καθώς και στην φωτογράφιση των εμπλεκόμενων οχημάτων αλλά και συνθηκών του τροχαίου.

 • Θραύση Κρυστάλλων

Η ασφάλιση για θραύση κρυστάλλων καλύπτει ζημιές στο αυτοκίνητό μας στο εμπρός και πίσω παρμπρίζ, στα πλαϊνά τζάμια καθώς επίσης και σε εργοστασιακή ηλιοροφή. Επίσης, κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν τη δυνατότητα κάλυψης εξωτερικών καθρεπτών.

 • Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού

Το προσωπικό ατύχημα οδηγού αφορά την κάλυψη που έχει ο οδηγός από την ασφαλιστική του εταιρεία σε περίπτωση ατυχήματος.

 • Νομική Προστασία

Η νομική προστασία καλύπτει τα νομικά έξοδα (πχ έξοδα δικηγόρου) του λήπτη της ασφάλισης, όσον αφορά το ασφαλισμένο αυτοκίνητο, έως ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο διαφοροποιείται ανάλογα την ασφαλιστική εταιρεία και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Το δεύτερο (2ο) «πακέτο» ασφάλισης αυτοκινήτου περιλαμβάνει προαιρετικές καλύψεις, οι οποίες μπορούν να προστεθούν στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο μεμονωμένα, αν το επιθυμεί ο ασφαλισμένος, όπως:

 • Ολική ή Μερική Κλοπή

Η ασφάλιση Ολικής Κλοπής καλύπτει την κλοπή του ασφαλισμένου αυτοκινήτου μετά από διάρρηξη ή ληστεία, με ποσό αποζημίωσης ίσο με την εμπορική του αξία (την στιγμή της κλοπής). Σε περίπτωση ολικής κλοπής του οχήματος και μέχρι να ολοκληρωθεί η αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρεία, υπάρχουν ασφαλιστήρια συμβόλαια τα οποία προβλέπουν την αντικατάσταση οχήματος (ενοικίαση οχήματος) μέχρις ότου ολοκληρωθεί η αποζημίωση, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου. Η κάλυψη μερικής κλοπής αναφέρεται στην κλοπή εξαρτημάτων του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, καθώς επίσης καλύπτει τις ζημιές από την απόπειρα κλοπής (σε ορισμένα ασφαλιστικά προγράμματα). Η κάλυψη ολικής κλοπής μπορεί να προστεθεί σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτούσια ή μαζί με την μερική κλοπή. Τέλος, σε κάποια ασφαλιστήρια συμβόλαια της αγοράς, προβλέπεται κάλυψη ζημιών του οχήματος που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια που έχει κλαπεί και είναι στην κατοχή του κλέπτη.

 • Πυρκαγιά

Η κάλυψη του ασφαλισμένου οχήματος από πυρκαγιά ασφαλίζει το όχημα από τον κίνδυνο της πυρκαγιάς, της πτώσης κεραυνού ή της έκρηξης και παρέχεται και δεύτερη συμπληρωματική κάλυψη όσον αφορά την πυρκαγιά από τρομοκρατικές ενέργειες.

 • Στάσεις – οχλαγωγίες – πολιτικές ταραχές – τρομοκρατικές ενέργειες

Η κάλυψη από στάσεις, οχλαγωγίες, πολιτικές, ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, καλύπτει το ασφαλισμένο αυτοκίνητο για ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τις παραπάνω περιπτώσεις.

 • Κακόβουλες πράξεις

Με την κάλυψη από κακόβουλες πράξεις του οχήματος, ο ασφαλισμένος, καλύπτεται στην περίπτωση που το όχημά του υποστεί ζημιά από 3ο πρόσωπο με σκοπό τη δολιοφθορά και δεν είναι τρομοκρατική πράξη. Η κάλυψη από κακόβουλες πράξεις, μπορεί να είναι είτε ενσωματωμένη σε πακέτο τρομοκρατικών ενεργειών είτε στην περίπτωση που το όχημα έχει μικτή κάλυψη.

 • Φυσικά Φαινόμενα

Ως ασφάλιση φυσικών φαινομένων ορίζονται οι ζημιές που προκαλούνται στο ασφαλισμένο όχημα από περιπτώσεις όπως:

 • Πλημμύρα, Καταιγίδα
 • Χιόνι
 • Ανεμοθύελλα
 • Σεισμό
 • Κατολίσθηση
 • Έκρηξη ηφαιστείου
 • Λαίλαπα
 • Παλιρροιακό κύμα (τσουνάμι)
 • Καθίζηση
 • Χαλαζόπτωση

Η κάλυψη στην Ασφάλιση Αυτοκινήτου όσον αφορά την χαλαζόπτωση περιλαμβάνει τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο από Χαλαζόπτωση. Σε ορισμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια η κάλυψη της χαλαζόπτωσης συμπεριλαμβάνεται στην κάλυψη από φυσικά φαινόμενα, αλλά σε κάποια υπάρχει σαν επιπλέον κάλυψη.

 • Επέκταση καλύψεων εκτός Ελλάδος

Ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες, δίνουν τη δυνατότητα στα ασφαλισμένα οχήματα, να λάβουν επέκταση των καλύψεών τους, πέρα από την Αστική Ευθύνη και στο εξωτερικό (ΕΕ ή ΕΟΧ) με την έκδοση της Πράσινης Κάρτας.

Το τρίτο (3ο) «πακέτο» αφορά την Μικτή Ασφάλιση Αυτοκινήτου. Με την μικτή ασφάλεια  αυτοκινήτου (ή ασφάλιση ίδιων ζημιών), η ασφαλιστική εταιρεία αποζημιώνει τον ασφαλισμένο για ζημιές που θα προκληθούν και στο δικό του αυτοκίνητο από σύγκρουση ή πρόσκρουση, ακόμα και στην περίπτωση που υπαίτιος για το ατύχημα είναι ο ίδιος, μετά την αφαίρεση της όποιας δικής του συμμετοχής (απαλλαγή) στη ζημιά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση του δικού σας αυτοκινήτου επικοινωνήστε μαζί μας