DAS Hellas: Πολύτιμος σύμμαχος στα προβλήματα των εκμισθωτών με ενοικιαστές

» Το φθινόπωρο και ειδικά ο Σεπτέμβριος είναι παραδοσιακά περίοδος που παρουσιάζεται έντονη κινητικότητα στο real estate. Ένα μεγάλο τμήμα του real estate, αφορά στην ενοικίαση ακινήτων, δραστηριότητα που συχνά φέρνει πονοκέφαλο σε όσους συμμετέχουν σε αυτή, ειδικά από την πλευρά του εκμισθωτή. Η D.A.S. Hellas με το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Εκμίσθωσης Ακινήτου, αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο για να αντιμετωπιστούν σοβαρά θέματα που προκύπτουν για τους εκμισθωτές και μάλιστα με μεγάλη συχνότητα.

Νούμερο ένα πρόβλημα είναι η μη καταβολή ή καθυστέρηση στην καταβολή του ενοικίου.

Ο εκμισθωτής που κατέχει πρόγραμμα Νομικής Προστασίας απευθύνεται στην εταιρεία για να αναγγείλει την υπόθεσή του, μπορεί να επιλέξει δικηγόρο της αρεσκείας του και ο δικηγόρος αυτός αναλαμβάνει τον χειρισμό της υπόθεσης μέχρι το τελικό αποτέλεσμα.

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο εκμισθωτής ανακαλύψει ζημιές που προκάλεσε ο ενοικιαστής και ο τελευταίος αρνείται να τον αποζημιώσει για αυτές. Και στις δύο περιπτώσεις ο κάτοχος του προγράμματος Νομικής Προστασίας δεν επιβαρύνεται με κανένα έξοδο σχετικό με τις διεκδικήσεις αυτές.

Η Νομική Προστασία αναλαμβάνει επίσης την υπεράσπιση του ιδιοκτήτη σε ποινικά δικαστήρια για τυχόν αδικήματα εξ αμελείας που σχετίζονται με το ακίνητό του –  για παράδειγμα, τραυματισμό περαστικού από δομικό υλικό που αποκολλήθηκε.

Και αν τέτοιου είδους περιστατικά ευτυχώς δεν συμβαίνουν συχνά, το παρακάτω συμβαίνει συνέχεια: διένεξη με συνεργεία επισκευών και συντήρησης της εκμισθωμένης κατοικίας όπως παραδείγματος χάρη το συνεργείο ελαιοχρωματισμού δεν τελειώνει το βάψιμο του ακινήτου στο χρόνο που έχει συμφωνηθεί.

Επίσης, το συγκεκριμένο πρόγραμμα καλύπτει ακόμη και διαφορές του ασφαλισμένου εκμισθωτή με την ασφαλιστική του εταιρεία που καλύπτει το ακίνητο με συμβόλαιο περιουσίας. Για παράδειγμα, αν η ασφαλιστική εταιρεία που καλύπτει το ακίνητο με συμβόλαιο πυρός αρνείται ή περιορίζει την αποζημίωση μετά από ζημιές λόγω φωτιάς, σεισμού κλπ.

Επιπλέον, σε κάθε ασφαλισμένο εκμισθωτή παρέχονται και νομικές συμβουλές για θέματα που σχετίζονται με όσα καλύπτει το πρόγραμμα ασφάλισης.

Σε κάθε περίπτωση παρέχεται η δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς του ασφαλισμένου πριν την προσφυγή στη δικαιοσύνη.

Η ομάδα των έμπειρων συνεργατών της εταιρείας παρακολουθεί πάντα την εξέλιξη της υπόθεσης, ενώ -όπως ειπώθηκε ήδη- ο εκμισθωτής έχει το δικαίωμα να επιλέξει εκείνος τον δικηγόρο που θα τον εκπροσωπήσει.

Ειδικότερα, η D.A.S. Hellas – πέρα από την αμοιβή του δικηγόρου και δικαστικά έξοδα- καλύπτει τις νόμιμες αποζημιώσεις μαρτύρων και πραγματογνωμόνων και τη δικαστική δαπάνη του αντίδικου, εφόσον έχει επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, πρόκειται για μια ιδιαίτερα ωφέλιμη ασφάλιση. Τα υψηλά δικαστικά έξοδα αποτρέπουν πολλούς πολίτες από το να προσφύγουν στη δικαιοσύνη για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα καλύπτει την ανάγκη αυτή, προσφέροντας σε κάθε πολίτη πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

Τελικά, το κόστος ασφάλισης σε συνδυασμό με τις παροχές και καλύψεις που προσφέρει, καθιστούν τη Νομική Προστασία Εκμίσθωσης Ακινήτου όχι πολυτέλεια, αλλά μοναδική ευκαιρία και σύμμαχο του εκμισθωτή.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας, το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα δημοφιλές και τραβά την προσοχή των καταναλωτών, οι οποίοι αναζητούν συχνά περισσότερες πληροφορίες.»

Πηγή: underwriter

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νομική προστασία εκμίσθωσης ακινήτου επικοινωνήστε μαζί μας.

Τι είναι η Ασφάλιση Σοβαρών Ασθενειών και ποιες περιπτώσεις καλύπτονται?

Η ασφάλιση σοβαρών ασθενειών, πολλές φορές ονομάζεται και Α.Σ.Α, είναι η οικονομική ενίσχυση που λαμβάνει ο ασφαλισμένος κατόπιν διάγνωσής του με μια σοβαρή ασθένεια –σοβαρό ατύχημα ή μια σοβαρή κατάσταση που απειλεί ή μπορεί να απειλήσει τη ζωή του.

Με την οικονομική ενίσχυση που θα λάβει ο ασφαλισμένος με ένα συμβόλαιο ασφάλισης σοβαρών ασθενειών, εξασφαλίζει τόσο τα άμεσα έξοδα διαβίωσης που θα να προκύψουν για τον ίδιο και την οικογένειά του, όσο και τα μελλοντικά έξοδα που θα προκύψουν, τα οποία προκλήθηκαν από την επέλευση της σοβαρής κατάστασης της υγείας του.

Μπορεί η Ασφάλιση Σοβαρών Ασθενειών να είναι μια κάλυψη από μόνη της?

Η ασφάλιση σοβαρών ασθενειών μπορεί να συνδυαστεί με ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής/ υγείας, χωρίς αυτό να είναι και απαραίτητο. Ένα συμβόλαιο ασφάλισης σοβαρών ασθενειών, μπορεί να είναι ξεχωριστό συμβόλαιο, μόνο του, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης άλλου συμβολαίου (πχ ασφαλιστήριο ζωής/ υγείας). Η οικονομική ενίσχυση που λαμβάνει ο ασφαλισμένος μέσω της ασφάλισης σοβαρών ασθενειών, καταβάλλεται ανεξάρτητα από το αν πραγματοποιηθούν άλλα έξοδα για την αποκατάσταση της υγείας του.

Ποιες σοβαρές περιπτώσεις καλύπτονται με ένα συμβόλαιο Ασφάλισης Σοβαρών Ασθενειών?

Οι περιπτώσεις που καλύπτονται μέσα από ένα συμβόλαιο ασφάλισης σοβαρών ασθενειών ενδεικτικά είναι: καρκίνος, καρδιακή προσβολή, χειρουργική επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (by pass), χειρουργική επέμβαση καρδιακής βαλβίδας, χειρουργική επέμβαση αορτής, σοβαρή στεφανιαία νόσος, εγκεφαλικό επεισόδιο, νεφρική ανεπάρκεια, απλαστική αναιμία, τύφλωση, πνευμονική νόσος σε τελικό στάδιο, ηπατική ανεπάρκεια σε τελικό στάδιο, κώμα, κώφωση (απώλεια της ακοής), απώλεια της φωνής, σημαντικά εγκαύματα, μεταμόσχευση σημαντικού οργάνου, σκλήρυνση κατά πλάκας, παράλυση (απώλεια της χρήσης των άκρων), νόσος του Parkinson, νόσος του Alzheimer/ σοβαρή άνοια (πριν την ηλικία των 60 ετών), κεραυνοβόλος ηπατίτιδα, πρωτοπαθής πνευμονική υπέρταση, καλοήθης όγκος εγκεφάλου, εγκεφαλίτιδα, πολιομυελίτιδα, βακτηριακή μηνιγγίτιδα, μείζον τραύμα κεφαλής, σύνδρομο απαντητικού αρνητισμού, προϊούσα σκληροδερμία, συστηματικός ερυθηματώδης λύκος με νεφρίτιδα του λύκου κ.α.

Τι κεφάλαιο κάλυψης δίνεται στην Ασφάλιση Σοβαρών Ασθενειών?

Το κεφάλαιο κάλυψης καθορίζεται από τον ασφαλισμένο, αναλόγως τις ανάγκες του και την οικονομική του δυνατότητα. Ενδεικτικά, η κάλυψη μπορεί να ξεκινά από 15.000€ και μπορεί να φτάσει και 1.000.000€.

Ποιες ηλικίες μπορούν να ασφαλιστούν με ένα συμβόλαιο Ασφάλισης Σοβαρών Ασθενειών?

Οι ηλικίες που ασφαλίζονται με ένα συμβόλαιο ασφάλισης σοβαρών ασθενειών είναι συνήθως από 18 μέχρι 65 ετών, με μέγιστη ηλικία έναρξης τα 55 έτη. Υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί κάλυψη και σε παιδία από 1 έτους μέχρι 17 ετών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση σοβαρών ασθενειών πατήστε εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.

Συμμετοχή του Ασφαλιστικού Συμβούλου Δαρζέντα Λουκά στο ετήσιο συνέδριο MDRT 2019 στο Miami

26 Ελληνίδες και Έλληνες ασφαλιστές συμμετήχαν στο Παγκόσμιο συνέδριο του MDRT που πραγματοποιήθηκε στο Miami της Florida, 9-12 Ιουνίου 2019.

Όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή της η Επιτροπή Επικοινωνίας Μελών MDRT Ελλάδος 2018-2019, οι 26 Ελληνίδες και Έλληνες ασφαλιστές βρέθηκαν μαζί με 15.000 από τους καλύτερους συναδέλφους τους από 60 χώρες.

Οι  Ελληνίδες και Έλληνες ασφαλιστές που συμμετήχαν στο Ετήσιο συνέδριο είναι:

 • Βελόνα Σπυριδούλα
 • Γαϊτατζή Ειρήνη
 • Γουργούλη Θεοδώρα
 • Δαρζέντας Λουκάς
 • Επιτροπάκη Σταυρούλα
 • Ζερβουδάκη Σοφία
 • Καλοκαιρινός Κωνσταντίνος
 • Καραΐσκος Παναγιώτης
 • Καστανάκης Κωνσταντίνος
 • Κολοκυθά Ορσαλία
 • Κρητικός Παύλος
 • Λελεδάκης Παναγιώτης
 • Μαρκουίζος Κάρολος
 • Μπελντέκου Ζωή
 • Νικολάου Μαρία
 • Παπαμιχαήλ Μιχαήλ
 • Σαββαπετράκης Πέτρος
 • Σακελλαρίου Ευάγγελος
 • Τελίδης Περικλής
 • Τουρνατζής Λουκάς
 • Χαραλαμπίδου Κατερίνα
 • Χατζάκης Γιάννης
 • Χατζηθεοδοσίου Αναστάσιος
 • Χατζηστεφάνου Κυριάκος
 • Χατζόγλου Αθανάσιος
 • Ψυχουντάκη Στέλλα.

Πηγή: Ασφαλιστική Αγορά

 

Τι ρόλο παίζει η ιδιωτική ασφάλιση στο νέο κανονισμό ΕΟΠΥΥ για Μαγνητική – Aξονική Τομογραφία και Μαστογραφία?

«Τέθηκε σε εφαρμογή από 1η Ιουλίου 2019 η νέα κατηγοριοποίηση συστημάτων Μαγνητικής και Αξονικής Τομογραφίας και Μαστογραφίας του ΕΟΠΥΥ.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι με την απόφαση 553 του ΕΟΠΥΥ (δείτε εδώ την απόφαση) καθορίζεται νέο όριο/πλαφόν των αποζημιoύμενων εξετάσεων ανά μηχάνημα Μαγνητικής και Αξονικής Τομογραφίας και Μαστογραφίας ανά διαγνωστικό κέντρο στον ιδιωτικό τομέα και μείωση της τιμής αποζημίωσης για κάθε απεικονιστική εξέταση.

Κατά συνέπεια ο/η ασφαλισμένος/η ενδέχεται να αντιμετωπίσει δυσκολία στην εξεύρεση διαθέσιμου μηχανήματος για τις παραπάνω εξετάσεις την χρονική στιγμή που το επιθυμεί και επιπλέον ενδέχεται να καταβάλλει περισσότερα χρήματα για την διενέργεια των εν λόγω εξετάσεων. Σημειώνεται πως μετά την συμπλήρωση του ορίου των αποζημιούμενων εξετάσεων όπως ορίστηκε με τον νέο κανονισμό του ΕΟΠΥΥ, το εκάστοτε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο θα συνεχίζει να διενεργεί απεικονιστικές εξετάσεις αλλά η πληρωμή του θα γίνεται με ιδιωτική δαπάνη του/ης ασφαλισμένου/ης.

Σύμφωνα με το Ethnos.gr εάν σε ένα διαγνωστικό κέντρο δεν υπάρχει διαθέσιμο μηχάνημα με τον ΕΟΠΥΥ για διενέργεια εξετάσεων ο/η ασφαλισμένος θα πρέπει να αναζητά κάποιο άλλο διαγνωστικό κέντρο που δεν θα έχει συμπληρώσει το όριο πλαφόν του ΕΟΠΥΥ. Σε αντίθετη περίπτωση ο/η ασφαλισμένος/η θα  πληρώνει με ιδιωτική δαπάνη. Συνεπώς με τα νέα δεδομένα προκύπτει το ερώτημα πόσο γρήγορα θα εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι για την διενέργεια μιας εξέτασης και με ποιο κόστος.

Δείτε εδώ το σχετικό απόσπασμα της απόφασης 553 του ΕΟΠΥΥ:
(τα μηχανήματα διενέργειας εξετάσεων κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με συγκεκριμένα  χαρακτηριστικά και η αποζημίωση διαφοροποιείται ανά κατηγορία)

 

Κανείς ποτέ δεν γνωρίζει πως μπορεί να εξελιχθεί η υγεία του ή η υγεία των μελών της οικογένειάς του. Γνωρίζει όμως εκ των προτέρων τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να συναντήσει κατά την διάρκεια της εξυπηρέτησης του/ης από την κοινωνική ασφάλιση και πως για να εξυπηρετηθεί γρήγορα και αποτελεσματικά θα πρέπει να βάλλει βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Σύμφωνα με το Protothema.gr και με στοιχεία της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας στην Ελλάδα υπάρχουν 20 μαγνητικοί τομογράφοι 0,5 Τesla (T), 45 μαγνητικοί τομογράφοι 0,6 έως 1,4 Τ, 218 μαγνητικοί τομογράφοι 1,5 έως 2,9 Τ και 14 μηχανήματα 3 Τ και άνω. Και ποιος/α δεν έχει βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να ζητάει ο γιατρός άμεσα μια αξονική τομογραφία και να μην υπάρχει διαθέσιμο μηχάνημα για την επόμενη ημέρα που να συμβάλλεται με τον ΕΟΠΥΥ (ώστε ο/η ασθενής να πληρώσει μόνο την συμμετοχή του/ης) και να αναγκάζεται να καταβάλλει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό για την διενέργειά της εξέτασης. Με τις συνεχείς αλλαγές στην δημόσια περίθαλψη κάθε παροχή ή συμβόλαιο ιδιωτικής ασφάλισης αποτελεί την καταλληλότερη λύση.

Ένα συμβόλαιο πρωτοβάθμιας περίθαλψης περιλαμβάνει συνήθως απεριόριστο αριθμό ιατρικών επισκέψεων σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων δωρεάν ή με μια ελάχιστη συμμετοχή π.χ. 10,15, 20 κ.α. ευρώ, επισκέψεις ιατρών κάτοικόν, ετήσιο προληπτικό έλεγχο ανά ηλικία, ιατρικές πράξεις, εξυπηρέτηση στα εξωτερικά ιατρεία ιδιωτικών θεραπευτηρίων έως συγκεκριμένου ποσού, διαγνωστικές εξετάσεις με ανώτατο όριο ετησίως π.χ. 1500, 1800, 2500 κ.α ή απεριόριστες και ανάλογα το πακέτο και την εταιρεία. Ο/η ασφαλισμένος/η συμμετέχει συνήθως στα έξοδα των εξετάσεων με ένα ελάχιστο ποσοστό π.χ. 10%,15% κ.α σε χρήση ειδικού τιμολογίου ή δεν συμμετέχει καθόλου όταν δηλώνει και το κοινωνικό του ταμείο ή όταν προβλέπεται από τις παροχές του συμβολαίου και ανάλογα το πακέτο και την εταιρεία.»

Πηγή: Nextdeal

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβάθμια περίθαλψη και κάλυψη διαγνωστικών εξετάσεων πατήστε εδώ

EFICERT

European Insurance Intermediaries: Οι πρώτοι Έλληνες Διαμεσολαβητές πιστοποιημένοι από την EFICERT

Τα ονόματα των πρώτων Ελληνίδων και Ελλήνων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, European Insurance Intermediaries της EFICERT, κοσμούν πλέον την κατάλληλη ενότητα της ιστοσελίδας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Πιστοποιήσεων, EFICERT (European Financial Certification Organisation). 

Η EFICERT, υπεύθηνη για την εναρμόνιση της ευρωπαϊκής αγοράς, θέτει ομοιόμορφα πρότυπα στην επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. H EFICERT θέτει τα πρότυπα στον κλάδο ασφάλισης ζωής και συνταξιοδότησης. Το σύστημα πιστοποίησης βασίζεται σε εθνικές εξετάσεις στον τομέα της ασφάλισης  ζωής και της σύνταξης, που ανταποκρίνονται στα πρότυπά της. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χρηματοοικονομικής Πιστοποίησης EFICERT, ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2002. Τα μέλη του EFICERT είναι ενώσεις και ινστιτούτα που εκπροσωπούν ενεργά τα εκπαιδευτικά ενδιαφέροντα και ιδανικά του κλάδου στις αντίστοιχες χώρες.

Οι εν λόγω συνάδελφοι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές είναι οι πρώτοι που λαμβάνουν την πιστοποίηση European Insurance Intermediary του εγκυρότατου αυτού Ευρωπαϊκού Οργανισμού, κατόπιν επιτυχούς αποφοίτησής τους από το Πρόγραμμα Σπουδών Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων και, ειδικότερα, της Εκπαιδευτικής Ενότητας SQF (3) European Insurance Intermediary της EFICERT.

Το εν λόγω Πρόγραμμα Σπουδών υλοποιείται κατ΄ έτος από το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ), σε ακαδημαϊκή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και υπό την πιστοποιητική αιγίδα της EFICERT.

Μάλιστα, ακόμη εξήντα (60) απόφοιτοι του Προγράμματος, αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες απόκτησης της επίζηλης αυτής επαγγελματικής ιδιότητας, λίαν συντόμως.

Συγχαρητήρια σε όλους!!

 

ΛΙΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΤΗΣ EFICERT - ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ - CERTIFIED INSURANCE INTERMEDIARY

 

Asfalisinet

Insurance EEA

Insurance world

Insurance Daily

Underwriter

Στιγμιότυπα απο τη βράβευση του Ασφαλιστικού Συμβούλου Δαρζέντα Λουκά στο ετήσιο συνέδριο Mega Brokers

Η MEGA γιόρτασε τα 30 της χρόνια με μια μεγαλοπρεπή εκδήλωση

Με μια μεγαλοπρεπή και ταυτόχρονα συγκινητική εκδήλωση παρουσία των ιδρυτών, εκπρόσωπων  των ασφαλιστικών εταιρειών, συνεργατών και στελεχών η MEGA, νούμερο 1 εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Ελλάδα, γιόρτασε τα 30 χρόνια λειτουργίας της την Παρασκευή 5 Απριλίου στην Αθήνα.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 700 άτομα, οι προσκεκλημένοι παρακολούθησαν τον κ. Ιωάννη Χατζηθεοδοσίου ως Πρόεδρο και τον κ. Τάσο Χατζηθεοδοσίου ως Γενικό Διευθυντή, να αναδεικνύουν τις υψηλές αξίες, τον επαγγελματισμό, την προσήλωση στο στόχο, τη μέριμνα για γνώση, ως αναλλοίωτα στοιχεία συνδεδεμένα με την εταιρεία, από την εκκίνησή της έως σήμερα.

Οι συνεργάτες ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, τιμήθηκαν δημοσίως με την αναγνώριση του ρόλου τους στην πορεία της εταιρείας, έλαβαν τη διαβεβαίωση του κ. Τάσου Χατζηθεοδοσίου ότι η εταιρεία «κρατά την προσωπική επαφή με τους ανθρώπους της με ανανεωμένο όραμα, αισιοδοξία, εμπιστοσύνη στους συνεργάτες και τη βεβαιότητα για ένα ακόμη πιο δημιουργικό μέλλον, με καινοτόμα σχέδια, νέες προοπτικές, σημαντικά «εργαλεία» και παροχές για την εξέλιξη τους»

Η  κορύφωση της βραδιάς ήρθε τη στιγμή που η Διοίκηση και τα στελέχη της MEGA βράβευσαν συνολικά 35 συνεργάτες για τα εξαιρετικά παραγωγικά αποτελέσματά τους το 2018, ενώ η ανακοίνωση του Νέου Διαγωνισμού Πωλήσεων στο μαγευτικό Μπαλί ενθουσίασε το κοινό.

Η εκδήλωση έκλεισε με κεντρικό μήνυμα από την παρουσιάστρια της βραδιάς δημοσιογράφο, Μπάγια Αντωνοπούλου «δε φαντάζεστε πόσα μακριά θα φτάσουμε μαζί» και την υπόσχεση τα 30 χρόνια MEGA να είναι μόνο η αρχή και το ταξίδι να είναι εξίσου συναρπαστικό στην συνέχεια που ακολουθεί.

Περισσότερα στο δελτίο τύπου εδώ

Ακολουθούν φωτογραφίες απο τη βράβευση του Ασφαλιστικού Συμβούλου Δαρζέντα Λουκά – «Νέα συνολική παραγωγική δραστηριότητα 2018»

GDPR

Ο GDPR αναγκάζει τις επιχειρήσεις να γίνουν πελατοκεντρικές

«Σήμερα ένα μικρό μέρος των ελληνικών εταιρειών έχει κάνει έργα συμμόρφωσης με τη βοήθεια εξωτερικών συμβούλων και περίπου 2.000 εταιρίες έχουν ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer). To σύνολο των Ελληνικών εταιριών με 50 εργαζόμενους και άνω ανθρώπινο δυναμικό είναι 4.500. Οι εταιρείες αυτές είναι και οι πρώτες που θα ενσωματώσουν το Γενικό Κανονισμό στις διαδικασίες λειτουργίας τους. Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει δεν είναι μόνο στην Ελλάδα τα ποσοστά συμμόρφωσης μικρά, τα ίδια ισχύουν και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι η εσωτερική αντίσταση σε οτιδήποτε επιφέρει αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας τους, είναι η αλλαγή κουλτούρας η αλλαγη της οποίας είναι ένας συνεχής αγώνας οποίος ξεκίνησε την 25.05.2018. Γενικά, το 2018 μπορεί να θεωρηθεί έτος του πελάτη γιατί εκτός από το θέμα του Κανονισμού έχουμε και την IDD και την Directive NIS η οποία αφορά τις κρίσιμες υποδομές και επηρεάζει και την ασφαλιστική αγορά, συνεπώς ήταν ένα έτος κανονιστικής συμμόρφωσης των εταιρειών»

Τα οφέλη για τις εταιρείες από την εναρμόνισή τους

Ο Γενικός Κανονισμός είναι μια διαδικασία αποτύπωσης του τρόπου λειτουργίας μιας επιχείρησης, του τρόπου αντιμετώπισης των δικαιωμάτων του πελάτη, της προστασίας των υποδομών της και της εξασφάλισης της ομαλής συνέχισης λειτουργίας της. Πολλές εταιρείες μετά τη διαδικασία αποτύπωσης των διαδικασιών τους και των ροών των δεδομένων τους ανακάλυψαν ότι έκαναν πράγματα τα οποία έπρεπε να αλλάξουν ή να καταργήσουν για να διαχειριστούν καλύτερα τον κίνδυνο. Επίσης η διαχείριση των τριών βασικών στοιχείων της πληροφορίας τα οποία είναι η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα, τις ανάγκασε να ελέγξουν τι κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα διέθεταν ανάλογα με τη φύση της πληροφορίας που διαχειρίζονταν και τι επιπλέον μέτρα έπρεπε να λάβουν.

Οι επιχειρήσεις σε δεύτερη φάση θα πρέπει να εκμεταλλευτούν τη δυνατότητα που τους δίνει ο Γενικός Κανονισμός να πιστοποιηθούν ως προς την τήρηση των διαδικασιών τους, η πιστοποίηση των διαδικασιών τους αυξάνει την εμπιστοσύνη των πελατών σε αυτές.

Παράλληλα η υιοθέτηση του Γενικού Κανονισμού αναγκάζει τις επιχειρήσεις να γίνουν πελατοκεντρικές και αυξάνει την πιστότητα (loyalty) των πελατών σε αυτές κάτι που μακροπρόθεσμα θα επηρεάσει και το δείκτη διατηρησιμότητας των πελατών τους. Ας μην ξεχνάμε ότι η διατηρησιμότητα των καλών πελατών εξασφαλίζει την κερδοφορία μιας επιχείρισης. Η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού προστατεύει και τα συμφέροντα των μετόχων μιας επιχείρησης και είναι ένας παράγοντας αξιολόγησης των μεγάλων εταιριών από τους Οίκους Αξιολόγησης.

Πώς μπορεί η ασφάλιση cyberinsurance να συμβάλλει στη θωράκιση των εταιρειών

Η διαδικασία ανάληψης κινδύνου (Underwriting) από μια ασφαλιστική εταιρεία αποτελεί στην ουσία έναν δωρεάν έλεγχο του επιπέδου ασφάλειας του συστήματος διαχείρισης της πληροφορίας που έχει μια επιχείρηση και είναι κάτι που οι επιχειρήσεις πρέπει να κάνουν σε συνεργασία με τον ασφαλιστή που θα επιλέξουν. Μετά τις 25.05.2018 αυτό που είδαμε στην Ευρωπαϊκή αγορά της ασφάλισης Cyber Insurance είναι μια μεγάλη αύξηση του αριθμού των προσφορών που ζητήθηκαν από επιχειρήσεις χωρίς να συνοδευτεί με αντίστοιχο αριθμό ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

Οι εταιρείες μετά τη λήψη της προσφοράς συνέχισαν τις εργασίες συμμόρφωσης λαμβάνοντας υπόψη και τις παρατηρήσεις των ασφαλιστών. Παρατηρώντας τους λόγους για τους οποίους αγοράζει κάποια εταιρία cyber insurance σύμφωνα με την έρευνα “2018 Survey of Cyber Insurance Market Trends” της PartnerRe θα δει ότι ο τρίτος λόγος είναι η απαίτηση των πελατών τους.

Η ασφάλιση των επιχειρήσεων γίνεται πλέον απαίτηση της αγοράς και εμπορική πρακτική που θα επιβάλλεται από τις επιχειρήσεις στις μεταξύ τους εμπορικές σχέσεις.

Πιο απλά αν δεν έχει μια επιχείρηση ασφάλιση Cyber Insurance δεν θα μπορεί να συμμετάσχει σε κάποιες εμπορικές συμφωνίες. Επιπλέον η ασφάλιση Cyber Insurance κάνει λειτουργικό το Πλάνο Αντιμετώπισης Περιστατικών (Incident Response Plan) της επιχείρησης παρέχοντας πρόσβαση σε ειδικούς διαχείρισης περιστατικών παραβίασης ασφάλειας (δικηγόρους, πραγματογνώμονες ηλεκτρονικού εγκλήματος, επικοινωνιολόγους κ.λπ.) οι οποίοι έχουν αντιμετωπίσει πλήθος περιστατικών.

Δεν είναι εύκολο για μια επιχείρηση να βρει εξειδικευμένους στη διαχείριση περιστατικών παραβίασης ασφάλειας τη στιγμή που τους χρειάζεται χωρίς την ύπαρξη ασφάλισης cyber insurance. Η αγορά της ασφάλισης Cyber Insurance είναι μία δυναμική αγορά που συνεχώς προσφέρει νέες ασφαλιστικές καλύψεις, όπως την κάλυψη περιστατικών social engineering (κοινωνική μηχανική), στα περιστατικά αυτά οι διαβασμένοι κυβερνοεγκληματίες σπαταλούν χρόνο να μάθουν περισσότερα για την εταιρεία επιλέγουν έναν άνθρωπο-κλειδί, κατά κύριο λόγο από το οικονομικό τμήμα ή κάποιο βασικό προμηθευτή της εταιρείας. Στη συνέχεια, αποστέλλεται ένα email το οποίο υπογράφει ο CEO ή ο CFO της εταιρείας-στόχου ή ο προμηθευτής, στην προσπάθεια να πείσει εντέχνως τον υπάλληλο που διαχειρίζεται τις συναλλαγές, να προχωρήσει σε κατάθεση χρημάτων σε λογαριασμούς των κυβερνοεγκληματιών, εκτός από τις ασφαλιστικές καλύψεις προσφέρουν και υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνου.

Στην ελληνική αγορά τα περισσότερα περιστατικά παραβίασης ασφάλειας αφορούν περιστατικά social engineering και ransomware (Λογισμικό κλειδώματος εταιρικών αρχείων και καταβολής λύτρων για την επανάκτησή τους). Περισσότερες πληροφορίες για την προετοιμασία της επιχείρησής σας στην αντιμετώπιση περιστατικών παραβίασης ασφάλειας μπορείτε να βρείτε στη βραβευμένη από την αγορά των Lloyd’s εκπαιδευτική μηχανή (https://www. cyberinsurancequote.gr/insurance/incident-plan/).»

Πηγή: Ασφαλιστικό Marketing Φεβρουαρίου 2019 – του Νίκου Γεωργόπουλου cyRM, MBA, CDPO, Cyber Risks Insurance Advisor, Cromar Coverholder at Lloyds

 

Περισσότερα σχετικά με την ασφάλιση Cyber Insurance μπορείτε να δείτε εδώ

CYBER SECURITY CYBER INSURANCE

Οι κυβερνοεγκληματίες κλέβουν πληροφορίες για … το «μεροκάματο»

«Στην 28η θέση στο σύνολο των 100 χωρών του Δείκτη Κυβερνοασφάλειας για το 2018, και στην 20η θέση στο σύνολο των 28 κρατών – μελών της ΕΕ λόγω των καθυστερήσεων που έχουν προκύψει σχετικά με την εναρμόνιση των ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων στο εθνικό  δίκτυο βρίσκεται η Ελλάδα. Οι κυβερνοεγκληματίες, όμως δεν χάνουν χρόνο κλέβουν πληροφορίες για το μεροκάματο. 

Δυστυχώς οι κυβερνήσεις συνήθως δεν επενδύουν εγκαίρως σε νευραλγικούς τομείς, αλλά αντιθέτως αναλαμβάνουν δράση μόνο αφού έρθουν αντιμέτωπες με μια καταλυτική έξαρση ενός προβλήματος. Με αυτό το τρόπο δαπανούν πολύ περισσότερα χρήματα θα δαπανούσαν αρχικά.

Ποιο είναι το μέγεθος μίας κυβερνοαπειλής

Σήμερα διαρρέουν 30.000 αρχεία ανά λεπτό. Το ρήγμα στα data αντιστοιχεί σε μέσο κόστος 3,87 εκατ. ευρώ. Η πιθανότητα για ένα αντίστοιχο περιστατικό ανέρχεται σε 28,1% και ο μέσος χρόνος εντοπισμού είναι 197 μέρες, σύμφωνα με συνέδριο του Economist για του cyber κινδύνους που πραγματοποιήθηκε χτες στην Αθήνα.

Η αγορά για την ασφάλεια της τεχνολογίας αντιστοιχεί σε 143 δισ δολάρια και θα τρέξει με ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης 7,8% την περίοδο 2017-2022. Η ανάγκη υιοθέτησης νέων τεχνολογιών, η πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος ΙΤ, το αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο, οι νέες κυβερνοαπειλές και η έλλειψη δεξιοτήτων είναι οι κύριες προκλήσεις στις ημέρες μας.

Το 94% των μεγάλων επιχειρήσεων έχει προετοιμαστεί για μια κρίση παραδοσιακού τύπου, αλλά μόνο το 42% έχει προετοιμαστεί για ένα περιστατικό υποκλοπή. Το κόστος δε, μιας κυβερνοεπίθεσης σε μια μεγάλη εταιρεία είναι πολύ υψηλότερο απ’ ό,τι το κόστος μιας παραδοσιακής κρίσης.

Η αντίληψη πως η πρόκληση αφορά κυρίως την ομάδα ασφάλειας IT μιας εταιρείας είναι λανθασμένη, το πρόβλημα αφορά πρωτίστως την ομάδα ανώτατης ιεραρχίας και τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς σχετίζεται με τη διαχείριση οικονομικών και νομικών επιπτώσεων, καθώς και με την εταιρική φήμη.

Η Ελλάδα σύμφωνα με την ΤτΕ είναι ουραγός στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας, ένα βήμα μπροστά από τη Ρουμανία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2018. Σύμφωνα με στοιχεία το 2017 σε σύγκριση με το 2014, οι συναλλαγές μέσω ebanking και mobile banking στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 95%.»

Πηγή: insuranceworld

Μάθετε πως μπορείτε να προστατέψετε την επιχείρησή σας, μέσα απο την ασφάλιση κυβερνοεπιθέσεων – cyber insurance πατώντας εδώ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΙΑΤΡΟΥ

Τι καλύπτει η ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης ιατρού;

» Η Επιτροπή Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών της ΕΑΕΕ έχει, όπως ήδη γνωρίζετε, εντάξει στις δράσεις της τη δημιουργία «Ερμηνευτικού Λεξικού Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης» (δείτε εδώ), που στόχο έχει την παρουσίαση και αποσαφήνιση με απλό και κατανοητό τρόπο των βασικών εννοιών και όρων που απαντώνται σε ασφαλιστήρια συμβόλαια του κλάδου αστικής ευθύνης.

Όπως τονίζει η ΕΑΕΕ, το «Ερμηνευτικό Λεξικό Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης» έχει αποκλειστικά και μόνον ενημερωτικό και μη δεσμευτικό χαρακτήρα, ενώ στόχος του είναι η προαγωγή του επιστημονικού διαλόγου και η κατά το δυνατόν καλύτερη και συνεχής ενημέρωση ασφαλιστικών εταιριών και ασφαλισμένων.

Διαβάστε παρακάτω τι αναφέρει για την Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρού:

Με την ασφάλιση της Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Ιατρού, ο Ασφαλιστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο για την επαγγελματική αστική του ευθύνη έναντι τρίτων, και δη για κάθε οικονομική αξίωση τρίτου και μέχρι των ορίων ευθύνης που συμφωνούνται με την ασφαλιστική σύμβαση, για την ενεργοποίηση της οποίας, αναλόγως και των επιλογών των συμβαλλομένων ως προς τα αναφερόμενα κατωτέρω σημεία iv και v, συμφωνείται συνήθως η σωρευτική συνδρομή των ακόλουθων προϋποθέσεων :

i. η αξίωση του τρίτου να αφορά Σωματική Βλάβη ή Απώλεια Ζωής οφειλόμενη σε εξ αμελείας πράξη ή παράλειψη του Ασφαλισμένου,

ii. η αξίωση του τρίτου κατά του Ασφαλισμένου να οφείλεται σε εξ αμελείας πράξη ή παράλειψη του Ασφαλισμένου (Ζημιογόνο Γεγονός ή Συμβάν), από πράξεις ή παραλείψεις που σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με την νόμιμη άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος σύμφωνα με τις αναγνωρισμένες ειδικότητες από τους Ιατρικούς Συλλόγους για νόμιμες ιατρικές πράξεις

iii. η αξίωση του τρίτου κατά του Ασφαλισμένου να οφείλεται σε εξ αμελείας πράξη ή παράλειψη του Ασφαλισμένου που να σχετίζεται αποκλειστικά και μόνο με ιατρικές πράξεις ή γνωματεύσεις στo πλαίσιo της ειδικότητας του ιατρού ή κατ΄ εξαίρεση και εκτός αυτής κατά την παροχή πρώτων βοηθειών.

iv. η αξίωση του τρίτου κατά του Ασφαλισμένου να έχει εγερθεί για πρώτη φορά εντός της ασφαλιστικής Περιόδου της ασφαλιστικής σύμβασης καθώς και να έχει αναγγελθεί εγγράφως από τον Ασφαλισμένο στον Ασφαλιστή εντός της ασφαλιστικής περιόδου ή και μέχρι την ημερομηνία λήξης της εκτεταμένης περιόδου αναγγελίας / δήλωσης απαιτήσεων (εφόσον έχει συμφωνηθεί τέτοια και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ασφαλιστική σύμβαση και αφορούν τη συμφωνία αυτή)

v. το ζημιογόνο Γεγονός (εξ αμελείας πράξη ή παράλειψη του Ασφαλισμένου) το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη ζημία του Τρίτου να έχει λάβει χώρα εντός της Ασφαλιστικής Περιόδου της Ασφαλιστικής Σύμβασης ή, εφόσον έχει συμφωνηθεί αναδρομική ισχύς της κάλυψης, μετά την Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος της Κάλυψης που έχει συμφωνηθεί και μέχρι τη λήξη της Ασφαλιστικής Περιόδου της Ασφαλιστικής Σύμβασης.

Επισημάνσεις

1. Με την ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης ιατρού καλύπτεται κατά κανόνα η ευθύνη του ιατρού για απαιτήσεις οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν:

 • ηθική βλάβη προς τον ασθενή για πρόκληση σωματικής βλάβης
 • ψυχική οδύνη προς τους συγγενείς του ασθενούς για πρόκληση θανάτου
 • ιατρικά έξοδα αποκατάστασης της υγείας του παθόντος
 • δικαστικά έξοδα απόκρουσης υπεράσπισης ή διακανονισμού στα Αστικά Δικαστήρια

2. Βασικοί παράγοντες που υπολογίζονται κατά την εκτίμηση, τιμολόγηση και ανάληψη του κινδύνου είναι οι εξής:

 • ιατρική ειδικότητα
 • εμπειρία
 • ιστορικό απαιτήσεων / αποζημιώσεων
 • όριο αποζημίωσης
 • εφαρμοστέα απαλλαγή
 • επεκτάσεις κάλυψης (αναδρομική ισχύς, εκτεταμένη περίοδος αναγγελίας)

Ενδεικτικά παραδείγματα καλυπτόμενων ζημιών

Για την πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω, παρατίθενται ενδεικτικά παραδείγματα καλυπτόμενων ζημιών και αποζημιώσεων που έχουν καταβληθεί ανά περίπτωση είτε εξώδικα είτε μετά από έκδοση δικαστικών αποφάσεων:

Ειδικότερες Εξαιρέσεις για την Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρού

Πέραν των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο λήμμα «Εξαιρέσεις Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης που συνάπτονται για λόγους επαγγελματικούς» του Ερμηνευτικού Λεξικού και αφορούν στην ασφάλιση επαγγελματικών ευθυνών, από την ασφαλιστική κάλυψη Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Ιατρού εξαιρούνται συνήθως και τα ακόλουθα:

1. Απαιτήσεις από χρήση μη εγκεκριμένων μεθόδων ή φαρμάκων από τον ασφαλισμένο ιατρό.

2. Απαιτήσεις από Ιατρικές πράξεις που έχουν σχέση με κλινικές δοκιμές ή φαρμακευτικά τεστ.

3. Απαιτήσεις από πράξεις των ασφαλισμένων ιατρών εφόσον αυτοί ευρίσκονται υπό την επίδραση ναρκωτικών ουσιών ή οινοπνευματωδών ποτών.

4. Απαιτήσεις σχετιζόμενες με κληρονομικούς παράγοντες που θα προκαλέσουν ασθένειες οι οποίες δεν είναι ανιχνεύσιμες με επιστημονικό τρόπο σε πρώιμο γενετικό στάδιο.

5. Έκθεση σε ακτινοβολία είτε για θεραπευτικούς είτε για διαγνωστικούς λόγους η οποία θα έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία γενετικών ανωμαλιών σε αγέννητη ζωή.

6. Απαιτήσεις από την εν γένει δραστηριότητα τράπεζας αίματος.

7. Απαιτήσεις από μετάδοση μολυσματικών νόσων. »

Πηγή: Nextdeal

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση ευθύνης ιατρών επικοινωνήστε μαζί μας εδώ