Blog

generali life on

Νέες Λύσεις στην Ασφάλιση Υγείας από την Generali – Life On

Η Generali δημιούργησε τα νέα προγράμματα Ασφάλισης Υγείας Life On, τα οποία παρέχουν καλύψεις οι οποίες προσαρμόζονται στις ανάγκες σας. Το Ασφαλιστικό Πρόγραμμα Υγείας Life On δίνει την δυνατότητα στον ασφαλισμένο να φτιάξει ένα πρόγραμμα υγείας αποκλειστικά και μόνο για εκείνον και την οικογένεια του, με βάση τις πραγματικές του ανάγκες και δυνατότητες. Η ασφαλιστική πρόταση της Generali, Life On, έχει δύο καινοτόμα χαρακτηριστικά, την ευελιξία προσαρμογής στις ανάγκες κάθε ασφαλισμένου και την παροχή υπηρεσιών υγείας και ευ ζην.

Με το Life On μπορείτε να είστε σίγουροι ότι κάποιος θα σας φροντίζει καθημερινά, από την πρόληψη έως και την τριτοβάθμια περίθαλψη. Παράλληλα, έχετε στη διάθεσή σας πρωτοπόρες υπηρεσίες και εφαρμογές που περιβάλλουν κάθε σας στιγμή βελτιώνοντας την υγεία σας. Με βασικούς άξονες την πρόληψη, την εξωνοσοκομειακή κάλυψη, τη νοσοκομειακή περίθαλψη και την αποκατάσταση, το Life On βάζει εσάς στο επίκεντρο, παρέχοντάς σας μία πληθώρα επιλογών για να διαλέξετε εσείς, αυτές που ταιριάζουν στον δικό σας τρόπο ζωής.

Η βασική παροχή του προγράμματος Life On είναι η Πρόληψη, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι προληπτικοί έλεγχοι. Η Πρόληψη έχει τρία (3) πακέτα προληπτικού ελέγχου (check up) που μπορεί να επιλέξει κάποιος (Basic, Standard, Premium), αναλόγως τις ανάγκες του. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της κάλυψης Πρόληψη on Demand, κατά την οποία παρέχονται στον ασφαλισμένο επιπλέον προληπτικοί έλεγχοι καθώς και ενδοσκοπήσεις.

Στην συνέχεια, παρέχεται η προαιρετική κάλυψη Γιατροί & Εξετάσεις, με την οποία ο ασφαλισμένος είναι καλυμμένος όσον αφορά εξωνοσοκομιακές δαπάνες (πρωτοβάθμια περίθαλψη), τις ιατρικές επισκέψεις και τις διαγνωστικές εξετάσεις. Και σε αυτή την κάλυψη η Generali δίνει την επιλογή ανάμεσα σε 3 διαφορετικά πακέτα διαγνωστικών εξετάσεων Basic, Standard και Premium, καθώς επίσης της κάλυψης On Demand, η οποία παρέχει γυαλιά οράσεως – οδοντιατρικές θεραπείες – αισθητική ιατρική και φάρμακα χρόνιων παθήσεων.

Ακολουθεί η κάλυψη της Νοσηλείας (δευτεροβάθμια περίθαλψη), η οποία επίσης είναι προαιρετική. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε πρόγραμμα νοσηλείας Basic, Standard, Premium, καθώς επίσης δίνεται η δυνατότητα επιλογής του ποσού της απαλλαγής του ασφαλισμένου (συμμετοχή στα έξοδα νοσηλείας), της θέσης νοσηλείας (μονόκλινο – δίκλινο δωμάτιο) και του ανώτατου ορίου κάλυψης νοσηλείας (από 50.000€ έως 1.000.000€).

Επιπλέον, στην περίπτωση ασφάλισης οικογένειας δίνεται η επιλογή του πακέτου Νοσηλείας Family. Επιπροσθέτως, η Generali, παρέχει τις προαιρετικές καλύψεις Αμοιβή Plus (κάλυψη που αφορά τις αμοιβές ιατρών) και την δυνατότητα μείωσης της απαλλαγής έως και 2 κλίμακες χωρίς νέο ασφαλιστικό έλεγχο υγείας.

Basic: Νοσηλεία μόνο σε περίπτωση ατυχήματος

Standard: Νοσηλεία σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας

Premium: Πλήρης νοσοκομειακή κάλυψη με επιπλέον προνόμια & επιλογές

Family: Μια ενιαία λύση διαμοιραζόμενου κεφαλαίου για όλη την οικογένεια

Συνεχίζοντας, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής της προαιρετικής κάλυψης Αποκατάσταση, η οποία για να επιλεχθεί πρέπει να έχει επιλεγεί η κάλυψη της Νοσηλείας. Η Αποκατάσταση αφορά την κάλυψη εξόδων αποκατάστασης και αποθεραπείας σε ειδικά κέντρα ή και φροντίδας στο σπίτι. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής από Basic, Standard και Premium. Επιπλέον, παρέχονται προαιρετικές καλύψεις όπως:

Φροντίδα μετά από ατύχημα (ιατροφαρμακευτικές δαπάνες συνέπεια ατυχήματος), Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών, Επίδομα σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας (από ατύχημα ή από ατύχημα/ασθένεια), Απώλεια Εισοδήματος, Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας και πολλά ακόμα.

Τέλος, δίνεται ως βασική κάλυψη η Ασφάλιση Ζωής στον ασφαλισμένο με δυνατότητα αύξησης του κεφαλαίου, καθώς επίσης ορισμένες έξτρα υπηρεσίες όπως:

 • My Generali: εφαρμογή διαχείρισης του συμβολαίου σε έξυπνες συσκευές και υπολογιστή
 • Ψυχολογική υποστήριξη: προνομιακές τιμές για ψηφιακές ή δια ζώσης συνεδρίες με έμπειρους ψυχολόγους & ψυχιάτρους
 • My eDoctor : ψηφιακή συνεδρία με διάφορες ιατρικές ειδικότητες/ πρώτη εκτίμηση συμπτωμάτων/ δημιουργία ψηφιακού ιατρικού φακέλου
 • Διατροφολογική συμβουλευτική: Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής/ σωματικές μετρήσεις με σύγχρονα μέσα/ συμβουλευτική για διατροφή
 • My Health IQ: εφαρμογή για έξυπνες συσκευές για καταγραφή δραστηριοτήτων/ διατροφικών συνηθειών/ άρθρα και συμβουλές/ ψηφιακός coach
 • My eGym: πρόσβαση σε πλατφόρμα γυμναστικής/ live gym sessions/ καθοδήγηση από εξειδικευμένους trainers
 • Διατροφολογική συμβουλευτική: Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής/ σωματικές μετρήσεις με σύγχρονα μέσα/ συμβουλευτική για διατροφή

Με το Life On μπορείτε να είστε σίγουροι ότι κάποιος θα σας φροντίζει καθημερινά, από την πρόληψη έως και την τριτοβάθμια περίθαλψη. Παράλληλα, έχετε στη διάθεσή σας πρωτοπόρες υπηρεσίες και εφαρμογές που περιβάλλουν κάθε σας στιγμή βελτιώνοντας την υγεία σας. Το Life On είναι πολύ παραπάνω από ένα κλασικό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας.  Είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα παροχών, καλύψεων και υπηρεσιών που μπορείτε να συνθέσετε εσείς ώστε να διασφαλίσετε ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.

Περιβαλλοντική Αστική Ευθύνη – Μεταφορά ΜΗ επικίνδυνων αποβλήτων – απορριμμάτων

Σύμφωνα με τον νέο νόμο 4685/2020 – Άρθρο 85 «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692», ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 07/05/2020 και απευθύνεται σε ιδιοκτήτες φορτηγών οχημάτων, που συλλέγουν και μεταφέρουν ΜΗ επικίνδυνα απόβλητα και θέτει προθεσμία εφαρμογής πέντε (5) μηνών, ήτοι την 7η Οκτωβρίου 2020.

Περιλαμβάνει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του Ασφαλισμένου για ζημιές (Σωματικές Βλάβες/Θάνατο ή και Υλικές Ζημίες) τρίτων, που οφείλονται σε ατυχηματική Ρύπανση / Μόλυνση του περιβάλλοντος χώρου από υπαιτιότητα του Ασφαλισμένου, η οποία θα είναι συνέπεια ξαφνικού, απρόβλεπτου, τυχαίου, μη αναμενόμενου, αιφνίδιου και ακούσιου γεγονότος (ατυχήματος).

Η διάταξη αυτή καθιστά την ασφάλιση της αστικής ευθύνης υποχρεωτική για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών. Η συγκεκριμένη ασφάλιση θα αφορά κάλυψη ζημιών σε τρίτους και στο περιβάλλον, καθώς και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην κατάσταση που βρισκόταν πριν να επέλθει η ζημιά. Ελάχιστο ποσό κάλυψης είναι οι 100.000 ευρώ.

Οι καλύψεις που προσφέρονται είναι η αστική περιβαλλοντική ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστηθέντων του, από αιφνίδια/ξαφνική και απρόβλεπτη ρύπανση – μόλυνση του περιβάλλοντος κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών συλλογής, φόρτωσης, εκφόρτωσης και μεταφοράς ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. Η μόλυνση – ρύπανση πρέπει να είναι ατυχηματική.  Επίσης, οι καλύψεις περιλαμβάνουν τα έξοδα και τις δαπάνες που είναι αναγκαία για την απόκρουση οποιασδήποτε απαίτησης ή απαιτήσεων, καθώς και τα ποσά που καταλογίζονται με δικαστικές αποφάσεις εις βάρος του ασφαλισμένου. Συμπεριλαμβάνονται τα νομικά έξοδα.

Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες ή οι υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους, συνέπεια διαφυγής, διασποράς, απελευθέρωσης ή εκπομπής κονιορτού, καπνού, ατμού, αιθάλης, αναθυμιάσεων, οξέων, αλκαλικών, τοξικών χημικών, στερεών, υγρών ή αέριων, αποβλήτων ή άλλων ερεθιστικών ουσιών που ρυπαίνουν ή μολύνουν τα εδάφη, την ατμόσφαιρα ή τις πηγές, τις λίμνες και τα υδάτινα ρεύματα.

Απαίτηση για να καλύψει η ασφαλιστική εταιρεία το κάθε γεγονός είναι το περιστατικό της μόλυνσης – ρύπανσης να είναι ξαφνικό, ατυχηματικό, απρόβλεπτο και ακούσιο, να έχει έναρξη εντός της περιόδου ασφάλισης και να έχει γνωστοποιηθεί στον ασφαλισμένο εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την έναρξη του. Ακόμα, το περιστατικό πρέπει να έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως από τον ασφαλισμένο στην ασφαλιστική εταιρεία εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία έλαβε ή άρχισε να λαμβάνει χώρα το περιστατικό.

Επιπροσθέτως, ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους διεθνείς και εθνικούς κανονισμούς σχετικά με την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, στοιβασία και αποθήκευση επικίνδυνων φορτίων.  Πρέπει να γνωρίζει αν έχει στην κατοχή του επικίνδυνα φορτία και να το δηλώσει, τα υπό μεταφορά φορτία πρέπει να έχουν συσκευαστεί καταλλήλως και τυχόν διαφορετικά φορτία αποβλήτων – απορριμμάτων πρέπει να είναι διαχωρισμένα μεταξύ τους.

Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα κάλυψης ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, καθώς επίσης ευθύνη υπεργολάβων έναντι τρίτων

Δεν καλύπτονται περιπτώσεις σταδιακής – βαθμιαίας μόλυνσης του περιβάλλοντος, μεταφορά των αποβλήτων – απορριμμάτων δια θαλάσσης, κατεργασία, επεξεργασία, ανακύκλωση, αποθήκευση, απόρριψη, ενταφιασμός τοξικών ή επικίνδυνων αποβλήτων – απορριμμάτων. Δεν καλύπτονται από την συγκεκριμένη ασφάλιση ζημιές αυτοκινήτων της ασφαλιζόμενης επιχείρησης και του προσωπικού της και ζημιές σε όμορα. Τέλος, δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους από τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τη λειτουργία των χώρων στους οποίους λαμβάνει χώρα η δραστηριότητα του ασφαλισμένου, συμπεριλαμβανομένων και των διαφημιστικών πινακίδων, εξωτερικών επιγραφών και τεντών. Τέτοιες ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις των Ειδικών Όρων Αστικής Ευθύνης από την λειτουργία του χώρου που στεγάζει τις δραστηριότητες του ασφαλισμένου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας εδώ

immigrants health insurance

Ασφάλιση Υγείας Αλλοδαπών

Σύμφωνα με τον μεταναστευτικό νόμο 4251/2014, για να λάβουν άδεια παραμονής οι πολίτες τρίτων χωρών (αλλοδαποί), θα πρέπει να έχουν βεβαίωση ασφάλισης ή ασφαλιστήριο, το οποίο θα πρέπει να παρέχει τις εξής καλύψεις:

 • Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα από ασθένεια ή ατύχημα, με όριο τουλάχιστον 1.500 ευρώ, με συμμετοχή του ασφαλισμένου 20% (max). Καλύπτουν δαπάνες για εξωνοσοκομειακές εξετάσεις, ιατρικές επισκέψεις κι φάρμακα από ασθένεια ή ατύχημα.
 • Κάλυψη Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από ατύχημα με όριο τουλάχιστον 15.000 ευρώ, με συμμετοχή του ασφαλισμένου 20% (max). Δίνεται το παραπάνω ποσό σε περίπτωση αναπηρίας άνω του 67% λόγω ατυχήματος.
 • Νοσοκομειακή Περίθαλψη με όριο τουλάχιστον 10.000 ευρώ, με συμμετοχή του ασφαλισμένου 20% (max). Καλύπτει έξοδα νοσηλείας σε Δημόσιο Νοσοκομείο.

Το Πρόγραμμα Ασφάλισης Αλλοδαπών – Immigrants Health απευθύνεται σε πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να πάρουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα, όπως είδαμε παραπάνω είναι απαραίτητο βάσει νόμου. Μπορούν να ασφαλιστούν άτομα από 3 μηνών μέχρι 75 χρονών. Σε αλλοδαπούς που δεν έχουν ασφάλιση και επιθυμούν να έχουν νοσοκομειακή κάλυψη. Επίσης, το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορούν να το έχουν και ανασφάλιστοι που επιθυμούν να έχουν κάλυψη στα δημόσια νοσοκομεία, ακόμα και αν δεν είναι αλλοδαποί.

Το Πρόγραμμα Ασφάλισης Αλλοδαπών από την Interasco προσφέρει την οικονομικότερη λύση και συνδυάζει την πλήρη κάλυψη των ασφαλισμένων με την απλή και γρήγορη διαδικασία ασφάλισής τους. Ο παρακάτω πίνακας της Ασφαλιστικής Εταιρείας Interasco δείχνει τα ετήσια ασφάλιστρα για τις καλύψεις που προαναφέραμε, όσον αφορά το Πρόγραμμα Ασφάλισης Αλλοδαπών, βάσει την ηλικία του ασφαλισμένου.

Ηλικία Ετήσιο Ασφάλιστρο
3 μηνών – 39 ετών 75 ευρώ
40 – 59 ετών 92 ευρώ
60 – 65 ετών 98 ευρώ
66 – 75 ετών 135 ευρώ

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

CYBER INSURANCE ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΕΩΝ

Η λύση του cyber insurance – επιτακτική ανάγκη ασφάλισης επιχειρήσεων

“Ο ρόλος του Cyber Insurance δεν είναι απλά χρήσιμος αλλά χρόνο με τον χρόνο κρίνεται ως μια κάλυψη επιτακτική. Ιδιαίτερα τώρα με την ραγδαία αύξηση της τηλεργασίας και την χρήση των σύγχρονων τεχνολογίων μετά το ξέσπασμα της πανδημίας. Οι προβλέψεις άλλωστε για το β’ 6μηνο του 2020 έκαναν λόγο για εκ νέου σημαντική άνοδο των επιθέσεων (+400% τον Μάρτιο σύμφωνα με τα στοιχεία).

Είναι αλήθεια δε, σύμφωνα με σχετικές έρευνες, πως το κόστος αντιμετώπισης μιας επίθεσης είναι ιδιαίτερα υψηλό (αμοιβές δικηγόρων, πρόστιμα, τεχνική αντιμετώπιση κ.α), κάτι που αναδεικνύει ουσιαστικά την χρησιμότητα και το όφελος ενός ασφαλιστηρίου cyber insurance.

Η διατήρηση της εμπιστοσύνης των πελατών τους είναι το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο των επιχειρήσεων και είναι κρίσιμη για την επιβίωσή τους και τη διατήρηση της φήμης τους. «Έρευνες δείχνουν ότι όταν μια επιχείρηση διαχειριστεί αποτελεσματικά ένα περιστατικό παραβίασης ασφάλειας και η ανάκαμψή της είναι γρήγορη, μπορεί να επωφεληθεί από υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης των πελατών της από ό,τι πριν από την κρίση», αναφέρουν ειδικοί του χώρου.

Ειδικότερα, ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία από μια νέα παγκόσμια έρευνα της Acronis, παγκόσμιου ηγέτη στην προστασία του κυβερνοχώρου κατά την οποία το 31% των εταιρειών δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές κυβερνοεπιθέσεις αλλά και να αντεπεξέλθουν στις νέες προκλήσεις προστασίας στην απομακρυσμένη εργασία. Συγκεκριμένα, οι χάκερ στοχεύουν εργαζομένους σε τηλεργασία, ενώ οι τακτικές phishing, οι επιθέσεις κατανεμημένης άρνησης υπηρεσιών (DDoS) και οι επιθέσεις τηλεδιάσκεψης είναι οι πιο κοινές τακτικές που χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με το itsecuritypro.gr. Σε άλλα στοιχεία:

-Το 39% των εταιρειών αντιμετώπισαν μια επίθεση κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης τους τελευταίους τρεις μήνες, καθώς οι εργαζόμενοι βασίζονται σε εφαρμογές όπως το Zoom, το Cisco Webex και το Microsoft Teams. Η Cisco αποκάλυψε πρόσφατα ένα θέμα ευπάθειας στην εφαρμογή Webex που θα μπορούσε να επιτρέψει στους εισβολείς να ανοίξουν, να διαβάσουν και να κλέψουν δυνητικά πολύτιμο περιεχόμενο.

-Οι επιθέσεις κακόβουλου λογισμικού, όπως το ransomware, έχουν επίσης αυξηθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με το 31% των εταιρειών να αναφέρουν καθημερινές κυβερνοεπιθέσεις, με τις μισές (50%) να συμβαίνουν τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ακόμα και μέσα στον Ιούλιο. Για παράδειγμα ένας κορυφαίος κατασκευαστής τεχνολογιών GPS φέρεται να κατέβαλε 10 εκατομμύρια δολάρια σε μια επίθεση του ransomware WastedLocker. Τα Κέντρα Ελέγχου και Προστασίας του Κυβερνοχώρου (CPOCs) της Acronis διαπίστωσαν ότι το 35% των υπολογιστικών σημείων πρόσβασης των πελατών εκτέθηκαν σε επιθέσεις κακόβουλου λογισμικού πριν από την ανάπτυξη του Acronis Cyber Protect στο εταιρικό δίκτυο.

-Επιθέσεις Phishing συμβαίνουν αυτήν τη στιγμή σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, το οποίο δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένου ότι η έκθεση της Acronis διαπίστωσε ότι μόνο το 2% των εταιρειών υλοποιούν φιλτράρισμα διευθύνσεων web κατά την αξιολόγηση μιας λύσης κυβερνοασφάλειας. Αυτή η αμέλεια αφήνει τους απομακρυσμένους εργαζόμενους ευάλωτους σε sites «ηλεκτρονικού ψαρέματος» – Με τα κέντρα ελέγχου της Acronis να ανακαλύπτουν ότι περίπου το 10% των χρηστών έκαναν κλικ σε κακόβουλους ιστότοπους το Μάιο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Οδηγός Προστασίας από την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας

Καίριες και ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι προτάσεις της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας καθώς δημοσίευσε έναν οδηγό με μέτρα και βασικές κατευθύνσεις για την αποτελεσματική προστασία των πληροφοριακών συστημάτων εταιρειών από κυβερνοεπιθέσεις, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για την ενημέρωση των επιχειρήσεων σε θέματα ασφάλειας των ψηφιακών υποδομών.

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στον οδηγό διαμορφώνουν ένα σύνολο ενεργειών που ονομάζεται ψηφιακή “άμυνα-σε-βάθος” (defense-in-depth) και περιλαμβάνουν καλές πρακτικές για τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των πιο κοινών τύπων επιθέσεων στα συστήματα, τις εφαρμογές και το δίκτυο. Ανεξάρτητα από το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται μία επιχείρηση, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο πρέπει να αποτελεί υψηλή προτεραιότητα, ειδικά κατά την τρέχουσα περίοδο που ολοένα και περισσότερες καθημερινές δραστηριότητες διενεργούνται μέσω διαδικτύου. Ο σύντομος οδηγός αποτελεί συνέχεια των οδηγιών που είχε εκδώσει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης τον περασμένο Μάρτιο σχετικά με την ασφαλή εργασία από το σπίτι και την προστασία εφαρμογών και συστημάτων. Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας επισημαίνει ότι η ασφάλεια των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών είναι μια διαρκής διαδικασία και καλεί τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους πολίτες να διατηρούν ενημερωμένο τον εξοπλισμό τους (υπολογιστές, smartphones, tablets, routers κ.τ.λ.) με βάση τις οδηγίες των κατασκευαστών και να εμπιστεύονται μόνο αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης για την ενημέρωσή τους σε θέματα προστασίας.

Οδηγίες της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας για την προστασία των πληροφοριακών υποδομών των επιχειρήσεων από κυβερνοεπιθέσεις

Στο επίκεντρο της προσπάθειας για την ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών και των δικτύων πρέπει να βρίσκεται η μεθοδολογία προσέγγισης βάσει κινδύνου, με σκοπό την προστασία της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της ιδιωτικότητας. Συγκεκριμένα:

1) Αναπτύξτε πολιτικές ασφάλειας, κατευθυντήριες οδηγίες και διαδικασίες για την προστασία των πληροφοριακών αγαθών και των σχετικών συστημάτων, οι οποίες να επεκτείνονται και σε προμηθευτές υπηρεσιών και αγαθών, καθώς και σε παρόχους υπηρεσιών νέφους (cloud).

2) Χρησιμοποιείτε κατάλληλα παραμετροποιημένο και ενημερωμένο λογισμικό προστασίας από κακόβουλο κώδικα (anti-malware software) με κεντρική διαχείριση. Επίσης, να υφίσταται σχέδιο (patch management) για την προγραμματισμένη εγκατάσταση των ενημερώσεων ασφάλειας (security updates) στα λειτουργικά συστήματα και τις εφαρμογές.

3) Διαχείριση λογαριασμών και έλεγχος πρόσβασης:

* Η πρόσβαση σε πληροφορίες και συστήματα θα πρέπει να γίνεται βάσει ρόλων και καθηκόντων, σύμφωνα με την προσέγγιση “need-to-know-basis” και “least privilege”.

* Η χρήση των λογαριασμών διαχείρισης θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για διαχειριστικές εργασίες. Ανάλογα με την κρισιμότητα των δεδομένων και των συστημάτων, συστήνονται επιπλέον μέτρα, όπως π.χ. η χρήση υπολογιστών αποκλειστικά για διαχείριση, καθώς και η αυθεντικοποίηση δύο παραγόντων (two-factor-authentication).

*Χρησιμοποιείστε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης (strong passwords). Συνιστάται οι κωδικοί πρέπει να έχουν μήκος τουλάχιστον 10 χαρακτήρων με συνδυασμό κεφαλαίων, μικρών, ειδικών χαρακτήρων και αριθμών.

*Τηρείτε αρχεία καταγραφής (log files) στο δίκτυο, στους servers, στα λειτουργικά συστήματα και τις εφαρμογές, τα οποία θα ελέγχονται τακτικά για ανίχνευση επιθέσεων και προσπαθειών παραβίασης των συστημάτων.

4) Υλοποιήστε πολυεπίπεδη άμυνα:

* Στην εξωτερική περίμετρο με τη χρήση firewalls, IDS (Intrusion Detection Systems), IPS (Intrusion Prevention Systems), access control lists κ.α..

* Εσωτερικά με την τμηματοποίση του δικτύου (είτε με φυσικό τρόπο είτε με εικονικό τρόπο [virtual lans]) και την υλοποίηση κανόνων πρόσβασης (σε χρήστες και συσκευές) και περιορισμού δικαιωμάτων, καθώς και τη δημιουργία DMZ.

5) Υλοποιήστε σε τακτική βάση προγράμματα ευαισθητοποίησης του προσωπικού και διαμόρφωσης κουλτούρας ασφάλειας (security awareness training). Η συντριπτική πλειοψηφία των σύγχρονων κυβερνοεπιθέσεων ξεκινά με επιθέσεις κοινωνικής μηχανικής (π.χ. phishing email, spam).

6) Η απομακρυσμένη πρόσβαση (remote access) στα συστήματα του Οργανισμού θα πρέπει να γίνεται με τη χρήση VPN με ισχυρή κρυπτογράφηση, καθώς και χρήση αυθεντικοποίησης 2 παραγόντων (two-factor-authentication).

7) Αναπτύξτε ένα σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών (incidence response plan), το οποίο θα περιλαμβάνει σαφείς ρόλους και ενέργειες και θα δοκιμάζεται σε περιοδική βάση.

8) Θα πρέπει να τηρείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας (backup) των δεδομένων σας, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική ανάκτησή τους (recovery) σε περίπτωση απώλειας. Επίσης, τα αντίγραφα ασφαλείας των κρίσιμων και ευαίσθητων δεδομένων θα πρέπει να αποθηκεύονται με ασφαλή τρόπο και περιορισμό πρόσβασης.

9) Εφαρμόζετε μηχανισμούς κρυπτογράφησης στα κρίσιμα και προσωπικά δεδομένα που τηρούνται στον Οργανισμό, προκειμένου να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα και η ιδιωτικότητά τους σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής τους.

10) Εφαρμόζετε μέτρα προστασίας και ανάκαμψης από φυσικές και περιβαλλοντικές απειλές (διαταραχή ηλεκτροδότησης, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λπ.).”

πηγή:insuranceworld

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση κυβερνοεπιθέσεων – cyber insurance πατήστε εδώ

asfalisi-eggyhsewn-surety-bonds-interamerican

Τι είναι η Ασφάλιση Εγγυήσεων – Surety Bonds?

Τι είναι η Ασφάλιση Εγγυήσεων

Η Ασφάλιση Εγγυήσεων (Surety Bonds) δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προβούν στην έκδοση Εγγυητικών Επιστολών μέσω ενός προγράμματος ασφάλισης. Ένα πρόγραμμα ασφάλισης εγγυάται την εκπλήρωση μιας σειράς υποχρεώσεων από συμβάσεις κατασκευών ή υπηρεσιών, μέχρι τις συνήθεις λειτουργίες εμπορικών επιχειρήσεων.

Ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε – και αντιμετωπίζουμε – στα χρόνια της κρίσης ήταν και είναι η δυσκολία χρηματοδότησης, καθώς και τα υψηλά επιτόκια από την πλευρά των τραπεζών. Αυτό το γεγονός είχε σαν αποτέλεσμα την αναβολή ή και ακύρωση των αναπτυξιακών/ τεχνικών έργων, αλλά και προβλήματα τα οποία έφεραν αφερέγγυοι συνεργάτες πελάτες και συνέταιροι. Μέσα στα χρόνια της κρίσης, εφόσον η χρηματοδότηση από τράπεζες ήταν σχεδόν ανέφικτη, προέκυψαν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης τέτοιων project, όπως ομόλογα, εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών ή Ασφαλιστικές Εταιρείες.

Η Ασφάλιση Εγγυήσεων περιέχει τρία (3) μέρη:

 • Εγγυητής (Ασφαλιστική Εταιρεία)
 • Δικαιούχος
 • Λήπτης της Ασφάλισης (Ασφαλισμένος).

Ο Εγγυητής δεσμεύεται απέναντι στον Δικαιούχο να καλύψει την απώλεια που ενδέχεται να προκύψει από αδυναμία του Λήπτη της Ασφάλισης.

Μέσω της  Ασφάλισης Εγγυήσεων, μια επιχείρηση μπορεί να ασφαλιστεί για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, έως ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο η ασφαλιστική εταιρία δεσμεύεται να καταβάλει στον δικαιούχο, σε περίπτωση που  η ασφαλισμένη επιχείρηση δεν μπορέσει να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει απέναντί του, έναντι ενός προκαθορισμένου ασφαλίστρου.  Δίνοντας ένα παράδειγμα: Μια τεχνική εταιρεία, αναλαμβάνει την αποπεράτωση ενός τεχνικού έργου μέσω μιας σύμβασης. Η τεχνική εταιρεία (Λήπτης της Ασφάλισης), συνάπτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο (ασφαλιστική σύμβαση) με μια ασφαλιστική εταιρεία, η οποία εκδίδει εγγυητική επιστολή με την οποία αναλαμβάνει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μέχρι ένα ορισμένο ποσό, να καλύψει τον ιδιοκτήτη του έργου (Δικαιούχο) για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την πλημμελή εκτέλεση ή τη μη εκτέλεση των υποχρεώσεων της τεχνικής  εταιρείας.

Διεθνώς, η προσκόμιση εγγυητικών επιστολών, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή μιας εταιρίας σε διαγωνισμούς και τη δυνατότητα ανάληψης έργων ή παροχής υπηρεσιών από μέρους της. Σκοπός της εγγυητικής επιστολής, μέσω ασφάλισης εγγυήσεων, είναι να διασφαλιστεί η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της επιχείρησης που προκύπτουν από τη σύμβαση, σε περίπτωση που η επιχείρηση βρεθεί σε αδυναμία. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σε συνδυασμό με την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του ασφαλιζόμενου, προκειμένου ο ίδιος να απολαμβάνει πλήρη κάλυψη. Παρ όλα αυτά, υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι απαραίτητο να υποθηκευτούν πάγια ή κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία μιας εταιρείας, σε αντίθεση με ό,τι είθισται μέχρι σήμερα μέσω των τραπεζών.

Ποιοι κλάδοι χρειάζονται την Ασφάλιση Εγγυήσεων;

Μέσω της Ασφάλισης Εγγυήσεων, μπορούν να ασφαλιστούν κυρίως κλάδοι όπως:

 • Κατασκευαστικός κλάδος
 • Τουριστικός κλάδος
 • Βιομηχανία τροφίμων και ποτών
 • Εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών
 • Φαρμακοβιομηχανία
 • Εμπόριο ρουχισμού

Διάφοροι τύποι συμβολαίων Ασφάλισης Εγγυήσεων:

Συμβόλαιο Εγγυήσεων στο πλαίσιο Συμβάσεων:

 • Συμμετοχή σε Διαγωνισμό (Δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα)
 • Ανάληψη Προκαταβολών
 • Καλής Εκτέλεσης Έργου
 • Συντήρησης/ Καλής Λειτουργίας

Συμβόλαια Εγγυήσεων στο πλαίσιο Εμπορικών Συναλλαγών

 • Καλής Πληρωμής.
 • Φορολογικών & Τελωνειακών Δασμών.

Κατηγορίες Ασφάλισης Εγγυήσεων

 • Contract Surety Bonds, που χρησιμοποιούνται κυρίως σε κτιριακά και κατασκευαστικά έργα διασφαλίζοντας την εκτέλεσή τους και την κάλυψη των υποχρεώσεων της επιχείρησης προς ορισμένους υπεργολάβους, εργάτες και προμηθευτές υλικών
 • Commercial Surety Bonds, που διασφαλίζουν τις συνήθεις λειτουργίες εμπορικών επιχειρήσεων και την εκτέλεση της υποχρέωσης ή δέσμευσης

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της Ασφάλισης Εγγυήσεων?

 • Μέσω της Ασφάλισης Εγγυήσεων παρέχονται καλύτεροι όροι πίστωσης καθώς και ευκολότερη και εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων
 • Ως μέσο εγγύησης, αποτελεί μια καινοτομία στον χώρο με μεγάλη αποδοχή διεθνώς
 • Ως διαδικασία παρέχει λιγότερη γραφειοκρατία, καθώς επίσης δεν είναι τόσο σύνθετη
 • Ο πιθανός υφιστάμενος τραπεζικός δανεισμός δεν επηρεάζεται εφόσον δεν εμπλέκεται κάπου η τράπεζα
 • Τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται για μια ασφάλιση εγγυήσεων είναι συνήθως οικονομικότερα σε σύγκριση με το κόστος έκδοσης μιας τραπεζικής εγγύησης
 • Η ασφαλιστική εταιρεία δεν υποχρεώνει την επιχείρηση να υποθηκεύσει περιουσιακά της στοιχεία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής, παρά μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις

Παγκοσμίως το 25% των εγγυητικών επιστολών εκδίδεται από ασφαλιστικές εταιρίες, με εγγυημένα κεφάλαια πάνω από 900 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην χώρα μας, όμως, οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις τράπεζες. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης στην οποία ζούμε και δραστηριοποιούμαστε και κατόπιν της νομοθεσίας που ισχύει από το 2018, σύμφωνα με τον 4412/16, νόμιμα οι εγγυητικές επιστολές μπορούν να εκδοθούν όχι μόνο από τράπεζες αλλά και από ασφαλιστικές εταιρείες.

Πηγή: Interamerican

Στη Delta Insurance Consultants, συνεργαζόμαστε με ένα πλήθος ασφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται και στην Ασφάλιση Εγγυήσεων. Έτσι, παρέχουμε τη δυνατότητα σε εσάς να εκδώσετε μια εγγυητική επιστολή άμεσα μέσω μιας ασφαλιστικής εταιρείας, η οποία θα συνοδεύει τη σύμβασή σας, σύμφωνα με το επιθυμητό όριο κάλυψης και τους καλύτερους δυνατούς όρους.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

asfalisi-autokinitou- mikti asfalisi- oliki klopi autokinhtou - meriki klopi autokinitou

Πως να επιλέξτε το κατάλληλο ασφαλιστήριο αυτοκινήτου για εσάς;

Πως να επιλέξτε το κατάλληλο ασφαλιστήριο αυτοκινήτου για εσάς;

Οι περισσότεροι περνάμε αρκετό χρόνο στην αναζήτηση του κατάλληλου αυτοκινήτου βάσει των αναγκών μας – των δυνατοτήτων και των επιθυμιών,  όμως δεν κάνουμε το ίδιο για την αναζήτηση της κατάλληλης ασφάλισης για το αυτοκίνητο μας, με αποτέλεσμα να μην είμαστε καλυμμένοι πλήρως για το  αυτοκίνητο που έχουμε αποκτήσει με κόπο. Ένας λόγος που αμελούμε να ασχοληθούμε  με την εύρεση του κατάλληλου ασφαλιστήριου συμβολαίου για την Ασφάλιση του Αυτοκινήτου μας, είναι γιατί δεν υπάρχει άπλετος ελεύθερος χρόνος καθώς επίσης δεν υπάρχει η κατάλληλη γνώση του συγκεκριμένου κλάδου. Για την εύρεση του κατάλληλου ασφαλιστήριου συμβολαίου σύμφωνα με τις ανάγκες μας, δύναται η δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με έναν Ασφαλιστικό Σύμβουλο, ο οποίος, έχοντας μεγάλη εμπειρία στον τομέα αυτό, θα μας βοηθήσει να επιλέξουμε την βέλτιστη λύση για τις ανάγκες μας.

Το παρόν άρθρο αναφέρει τις υποχρεωτικές και προαιρετικές καλύψεις που προσφέρουν σχεδόν όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες στον κλάδο της Ασφάλισης Αυτοκινήτων, με σκοπό να βοηθήσει τον αναγνώστη να έχει μία πιο ολοκληρωμένη άποψη στο θέμα «Ασφάλιση Αυτοκινήτου».

Μπορούμε να επιλέξουμε μόνο την απλή ασφάλιση αυτοκινήτου η οποία συμπεριλαμβάνει την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του κατόχου – ιδιοκτήτη – χρήστη – οδηγού του ασφαλισμένου αυτοκινήτου. Η Αστική Ευθύνη αποτελεί υποχρεωτική κάλυψη βάσει νόμου και αφορά την αστική ευθύνη που έχει ο οδηγός έναντι τρίτων, για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές.

Σε ένα «πακέτο» βασικής ασφάλισης υπάρχει η δυνατότητα πρόσθεσης καλύψεων όπως:

 • Κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα

Η κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα, αποζημιώνει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση που υποστεί ζημιά από ανασφάλιστο όχημα, στο οποίο δεν ευθύνεται ο ίδιος αλλά το ανασφάλιστο όχημα.

 • Εγγύηση ασφαλίστρου ή προστασία bonus malus

Με την εγγύηση ασφαλίστρου ή προστασία bonus malus, όπως αναφέρεται πολλές φορές, καλύπτεται ο ασφαλισμένος ώστε η εταιρεία να μην του αυξήσει τα ασφάλιστρα της επόμενης ασφαλιστικής περιόδου, σε περίπτωση που ο ίδιος είναι υπαίτιος για μέχρι 3 ατυχήματα.

 • Οδική Βοήθεια

Με την κάλυψη αυτή είμαστε καλυμμένοι σε περίπτωση απρόοπτης βλάβης ή σε μικροτρακάρισμα, να έρθει η οδική βοήθεια να μας εξυπηρετήσει με ένα τηλεφώνημα και δίνοντας τα απαραίτητα στοιχεία. Παράλληλα, η οδική βοήθεια, στην περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, μας εξυπηρετεί και στη συμπλήρωση της δήλωσης ατυχήματος καθώς και στην φωτογράφιση των εμπλεκόμενων οχημάτων αλλά και συνθηκών του τροχαίου.

 • Θραύση Κρυστάλλων

Η ασφάλιση για θραύση κρυστάλλων καλύπτει ζημιές στο αυτοκίνητό μας στο εμπρός και πίσω παρμπρίζ, στα πλαϊνά τζάμια καθώς επίσης και σε εργοστασιακή ηλιοροφή. Επίσης, κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν τη δυνατότητα κάλυψης εξωτερικών καθρεπτών.

 • Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού

Το προσωπικό ατύχημα οδηγού αφορά την κάλυψη που έχει ο οδηγός από την ασφαλιστική του εταιρεία σε περίπτωση ατυχήματος.

 • Νομική Προστασία

Η νομική προστασία καλύπτει τα νομικά έξοδα (πχ έξοδα δικηγόρου) του λήπτη της ασφάλισης, όσον αφορά το ασφαλισμένο αυτοκίνητο, έως ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο διαφοροποιείται ανάλογα την ασφαλιστική εταιρεία και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Το δεύτερο (2ο) «πακέτο» ασφάλισης αυτοκινήτου περιλαμβάνει προαιρετικές καλύψεις, οι οποίες μπορούν να προστεθούν στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο μεμονωμένα, αν το επιθυμεί ο ασφαλισμένος, όπως:

 • Ολική ή Μερική Κλοπή

Η ασφάλιση Ολικής Κλοπής καλύπτει την κλοπή του ασφαλισμένου αυτοκινήτου μετά από διάρρηξη ή ληστεία, με ποσό αποζημίωσης ίσο με την εμπορική του αξία (την στιγμή της κλοπής). Σε περίπτωση ολικής κλοπής του οχήματος και μέχρι να ολοκληρωθεί η αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρεία, υπάρχουν ασφαλιστήρια συμβόλαια τα οποία προβλέπουν την αντικατάσταση οχήματος (ενοικίαση οχήματος) μέχρις ότου ολοκληρωθεί η αποζημίωση, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου. Η κάλυψη μερικής κλοπής αναφέρεται στην κλοπή εξαρτημάτων του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, καθώς επίσης καλύπτει τις ζημιές από την απόπειρα κλοπής (σε ορισμένα ασφαλιστικά προγράμματα). Η κάλυψη ολικής κλοπής μπορεί να προστεθεί σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτούσια ή μαζί με την μερική κλοπή. Τέλος, σε κάποια ασφαλιστήρια συμβόλαια της αγοράς, προβλέπεται κάλυψη ζημιών του οχήματος που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια που έχει κλαπεί και είναι στην κατοχή του κλέπτη.

 • Πυρκαγιά

Η κάλυψη του ασφαλισμένου οχήματος από πυρκαγιά ασφαλίζει το όχημα από τον κίνδυνο της πυρκαγιάς, της πτώσης κεραυνού ή της έκρηξης και παρέχεται και δεύτερη συμπληρωματική κάλυψη όσον αφορά την πυρκαγιά από τρομοκρατικές ενέργειες.

 • Στάσεις – οχλαγωγίες – πολιτικές ταραχές – τρομοκρατικές ενέργειες

Η κάλυψη από στάσεις, οχλαγωγίες, πολιτικές, ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, καλύπτει το ασφαλισμένο αυτοκίνητο για ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τις παραπάνω περιπτώσεις.

 • Κακόβουλες πράξεις

Με την κάλυψη από κακόβουλες πράξεις του οχήματος, ο ασφαλισμένος, καλύπτεται στην περίπτωση που το όχημά του υποστεί ζημιά από 3ο πρόσωπο με σκοπό τη δολιοφθορά και δεν είναι τρομοκρατική πράξη. Η κάλυψη από κακόβουλες πράξεις, μπορεί να είναι είτε ενσωματωμένη σε πακέτο τρομοκρατικών ενεργειών είτε στην περίπτωση που το όχημα έχει μικτή κάλυψη.

 • Φυσικά Φαινόμενα

Ως ασφάλιση φυσικών φαινομένων ορίζονται οι ζημιές που προκαλούνται στο ασφαλισμένο όχημα από περιπτώσεις όπως:

 • Πλημμύρα, Καταιγίδα
 • Χιόνι
 • Ανεμοθύελλα
 • Σεισμό
 • Κατολίσθηση
 • Έκρηξη ηφαιστείου
 • Λαίλαπα
 • Παλιρροιακό κύμα (τσουνάμι)
 • Καθίζηση
 • Χαλαζόπτωση

Η κάλυψη στην Ασφάλιση Αυτοκινήτου όσον αφορά την χαλαζόπτωση περιλαμβάνει τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο από Χαλαζόπτωση. Σε ορισμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια η κάλυψη της χαλαζόπτωσης συμπεριλαμβάνεται στην κάλυψη από φυσικά φαινόμενα, αλλά σε κάποια υπάρχει σαν επιπλέον κάλυψη.

 • Επέκταση καλύψεων εκτός Ελλάδος

Ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες, δίνουν τη δυνατότητα στα ασφαλισμένα οχήματα, να λάβουν επέκταση των καλύψεών τους, πέρα από την Αστική Ευθύνη και στο εξωτερικό (ΕΕ ή ΕΟΧ) με την έκδοση της Πράσινης Κάρτας.

Το τρίτο (3ο) «πακέτο» αφορά την Μικτή Ασφάλιση Αυτοκινήτου. Με την μικτή ασφάλεια  αυτοκινήτου (ή ασφάλιση ίδιων ζημιών), η ασφαλιστική εταιρεία αποζημιώνει τον ασφαλισμένο για ζημιές που θα προκληθούν και στο δικό του αυτοκίνητο από σύγκρουση ή πρόσκρουση, ακόμα και στην περίπτωση που υπαίτιος για το ατύχημα είναι ο ίδιος, μετά την αφαίρεση της όποιας δικής του συμμετοχής (απαλλαγή) στη ζημιά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση του δικού σας αυτοκινήτου επικοινωνήστε μαζί μας

Tι είναι η Πρόσκαιρη Ασφάλιση Ζωής? Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

“Η Πρόσκαιρη Ασφάλιση Ζωής ή Απλή Ασφάλιση Θανάτου καλύπτει τον κίνδυνο του θανάτου του/ης ασφαλισμένου/ης και αποζημιώνει τους δικαιούχους το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο.

Η ασφάλιση αρχίζει την ημερομηνία έναρξης του συμβολαίου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εξοφληθεί ολόκληρο το ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση και λήγει την οριζόμενη ημερομηνία λήξης. Σε περίπτωση επιβίωσης του/ης ασφαλισμένου/ης, δεν καταβάλλεται κανένα χρηματικό ποσό στη λήξη του ασφαλιστηρίου. Δύναται να ασφαλιστούν άτομα από 18 έως 70 ετών (πάντοτε ανάλογα την εταιρεία) με την προϋπόθεση της καλής υγείας.

Το κόστος ενός συμβολαίου Πρόσκαιρης Ασφάλισης Ζωής υπολογίζεται βάσει: της ηλικίας, του επαγγέλματος του/ης ενδιαφερομένου/ης, της χρονικής διάρκειας και του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου που θα επιλεχθεί. Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα προσιτό.

Η Πρόσκαιρη Ασφάλιση Ζωής προτείνεται για οικογενειάρχες, μονογονεϊκές οικογένειες, ελεύθερους επαγγελματίες, ιδιοκτήτες εταιρειών, συνεταίρους, και γενικότερα άτομα με χρέη, δανεισμούς, οφειλές, ακίνητη περιουσία κ.α. Σε περίπτωση που ο/η ασφαλισμένος/η φύγει ξαφνικά από τη ζωή, οι δικαιούχοι που έχει ορίσει στο ασφαλιστήριο, θα λάβουν την αποζημίωση. Με τα χρήματα αυτά θα είναι σε θέση να αποπληρώσουν τυχόν χρέη, φόρους κληρονομιάς και να συνεχίσουν να ζουν με αξιοπρέπεια.

Ενημερωθείτε σήμερα αναλυτικά από τον προσωπικό σας ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, για την απλή ασφάλεια που έχει μικρότερο κόστος από αυτό που φαντάζονται οι περισσότεροι και προσφέρει ικανοποιητικό ποσό ασφάλισης για προστασία ανθρώπων που αγαπάμε. Άλλωστε η προστασία οικογένειας στην Eλληνική ασφαλιστική αγορά είναι σε χαμηλά επίπεδα και όλα αυτά επειδή ο ασφαλιστής είναι ασφαλιστής και δεν είναι τράπεζα ούτε χρηματιστήριο ούτε επενδυτικός στόχος.”

Πηγή: Nextdeal

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ασφάλιση ζωής πατήστε εδώ

Μένουμε σπίτι αλλά δεν χάνουμε επαφή

 

Μπορεί οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών να μην επιτρέπουν τις δια ζώσης συναντήσεις για λόγους προστασίας από τον Κορονοϊό, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν παραμένουμε κοντά σας με άλλα μέσα για κάθε ασφαλιστική σας ανάγκη. Έτσι λοιπόν, με τη χρήση της τεχνολογίας μπορούμε να έρθουμε σε επαφή μαζί σας ανά πάσα στιγμή. Οι εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας μας είναι:

 • Κλήση μέσω Skype
 • Κλήση μέσω Zoom
 • Κλήση με χρήση ViberWhatsΑpp
 • Επικοινωνία μέσω Messenger
 • Με email: info@delta-ic.gr
 • Chat μέσα από το site μας www.delta-ic.gr
 • Τηλεφωνικώς στα τηλέφωνα 2103009287 & 6984244860
 • Μέσω του profile μας στο Instagram
 • Μέσω του profile μας στο Linkedin

Μάθετε περισσότερα για:

 • Ασφάλιση υγείας – καλύψεις από Κορονοϊό πατώντας εδώ
 • Ασφάλιση κατοικίας πατώντας εδώ
 • Ασφάλιση αυτοκινήτου & μηχανής πατώντας εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ή ζητήστε μας να σας καλέσουμε.

Ιδιωτική ασφάλιση υγείας - Κάλυψη για Kορονοϊό/ Covid 19

Ιδιωτική ασφάλιση υγείας – Κάλυψη για Kορονοϊό/ Covid 19

“Γιατί να αποκτήσετε ένα ακόμη έξοδο στον ήδη επιβαρυμένο και πιεσμένο ετήσιο προϋπολογισμό σας; Γιατί να δεχθείτε την πρόταση του Ασφαλιστή σας για ένα συμβόλαιο υγείας από τη στιγμή που μπορείτε να κάνετε χρήση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας; Με λίγα λόγια, γιατί αξίζει να έχετε Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας σήμερα;

Το τελευταίο διάστημα, με αφορμή την πανδημία του Covid-19, έχει ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα σχετικά με τις ικανότητες του Δημόσιου Συστήματος Υγείας αλλά και τη χρησιμότητα και ανταπόκριση των Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων και διαγνωστικών. Πώς αυτά τα δύο συστήματα μπορούν να συνυπάρχουν και πώς το ένα μπορεί και πρέπει να συμπληρώνει το άλλο (προφανώς το ιδιωτικό σύστημα έρχεται δεύτερο πίσω από τις κρατικές δομές και υπηρεσίες υγείας).

Τέλος, ποιος είναι ο ρόλος των Ασφαλιστικών εταιρειών; Γιατί αξίζει να έχετε σύμβουλο έναν Ασφαλιστικό Πράκτορα και πώς μπορείτε να επωφεληθείτε και των δύο συστημάτων για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα;

Εμείς σας δίνουμε 10 λόγους. Εσείς αποφασίζετε αν σας κάνουν! 

1. Τέλος στις περιττές αναμονές

Πρώτα απ’ όλα τα ιδιωτικά συμβόλαια υγείας εξασφαλίζουν στους ασφαλισμένους τους απαλλαγμένη από γραφειοκρατία – αξιοπρεπή νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αν βιάζεστε και η αναμονή του δημόσιου συστήματος υγείας δεν σας εξυπηρετεί τότε σας δίνεται αυτή η εναλλακτική.

2. Κάλυψη των εξόδων νοσηλείας

Η Ασφαλιστική εταιρεία σας εγγυάται ότι θα καλύψει κάθε έξοδο της νοσηλείας σας σε όλα τα ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία της χώρας μέχρι το συμφωνηθέν ανώτατο όριο ευθύνης (οι εταιρείες συνήθως καλύπτουν από 10.000 ευρώ μέχρι και άνω του 1.000.000).

3. Κάλυψη Διαγνωστικών εξετάσεων

Ένα συμβόλαιο υγείας σας καλύπτει έξοδα εξωνοσοκομειακών διαγνωστικών εξετάσεων από ασθένεια ή ατύχημα σε διαγνωστικά κέντρα της χώρας. Γρήγορα, άμεσα και χωρίς περιττές καθυστερήσεις.

4. Επείγουσα αερομεταφορά

Επειδή ζούμε στην ποικιλόμορφη Ελλάδα, αν είσαι σε δυσπρόσιτη περιοχή – σε ένα νησί π.χ. διακοπές ή μόνιμος κάτοικος – ένα συμβόλαιο υγείας μπορεί να σας εξασφαλίσει επείγουσα αερομεταφορά σε περίπτωση που την χρειαστείτε.

5. Επιλογή δεύτερης γνωμάτευσης

Η δεύτερη γνωμάτευση ή η επιλογή να νοσηλευτούμε σε νοσοκομείο και ιατρό της επιλογής μας είναι δικαίωμα όλων. Για πολλές Ασφαλιστικές Εταιρείες σας καλύπτουν τα έξοδα να νοσηλευτείτε σε νοσοκομείο και του εξωτερικού (συνήθως Αμερική & Ευρώπη).

6. Χρήση Ασφαλιστικού Φορέα ή νοσηλεία σε Δημόσιο Νοσοκομείο

Σε επικοινωνία με τον Ασφαλιστικό σας Πράκτορα μπορείτε να προσαρμόσετε το συμβόλαιο σας στα μέτρα σας βάσει των αναγκών σας και των οικονομικών δυνατοτήτων σας. Αν θέλετε μπορείτε να συμπεριλάβετε στο συμβόλαιό σας και τη χρήση του Ασφαλιστικού σου φορέα σε ιδιωτικό νοσοκομείο ή να επιλέξετε να νοσηλευτείτε σε δημόσιο νοσοκομείο. Σε αυτή την περίπτωση η ασφαλιστική σας δίνει ένα extra επίδομα για την επιλογή σας αυτή.

7. Αμοιβές Γιατρών

Ένα συμβόλαιο υγείας καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος – αν όχι όλο – των αμοιβών των γιατρών, όπως και τις περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις (ο Ασφαλιστής σας πρέπει να είναι σε θέση να σας τις αριθμήσει).

8. Επιδόματα & Κεφάλαια αποκατάστασης

Επίδομα και κεφάλαια αποκατάστασης. Γνωρίζετε ότι μέσα στα συμβόλαια υγείας σας, μπορείτε να συμπεριλάβετε επιδόματα απαλλαγής ασφαλίστρων/απώλειας εισοδήματος λόγω ατυχήματος ή ασθένειας; Και αυτά είναι τα βασικά. Υπάρχουν πολλά περισσότερα τα οποία μπορεί να σας  εξηγήσει/ αναλύσει ο Ασφαλιστής σας.

9. Έχετε έναν Σύμβουλο για τις απορίες σας

Δεν θυμάστε απ’ έξω τις καλύψεις του συμβολαίου σας; Γι’ αυτό υπάρχει ο Ασφαλιστικός σας Σύμβουλος. Ρωτήστε τον. Η δουλειά του είναι να σας συμβουλεύει και να σας καθοδηγεί.

10. Τα περισσότερα συμβόλαια καλύπτουν Kορονοϊό/ Covid-19

Και τέλος οι περισσότερες Ασφαλιστικές Εταιρείες έχουν ήδη ανακοινώσει ότι καλύπτουν την περίπτωση να νοσήσετε από Covid-19. Όχι αναγκαστικά τα έξοδα νοσηλείας που ούτως ή άλλως προς το παρόν καλύπτει το δημόσιο αλλά και διαγνωστικές εξετάσεις ή απώλεια κερδών λόγω μη εργασίας.”

Πηγή: InsuranceDaily

Για περισσότερες πληροφορίες για θέματα ασφάλισης ζωής και υγείας πατήστε εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας εδώ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΟΙΩΝ

Tρεις μεγάλοι κίνδυνοι που απασχολούν τη ναυτιλία

Μηχανικές βλάβες λόγω προβλημάτων στην καύση νέων μειγμάτων καυσίμων σε κινητήρες εσωτερικής καύσης, γεωπολιτικές διαταραχές από τα συνεχιζόμενες εντάσεις στην Μέση Ανατολή, κυβερνοεπιθέσεις. Είναι οι τρεις μεγαλύτεροι κίνδυνοι για την εμπορική ναυτιλία. Για το yachting οι μηχανικές βλάβες και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Ο κίνδυνος των κυβερνοεπιθέσεων – Cyber Insurance

Οι cyber κίνδυνοι βρίσκονται στις τοπ απειλές για τις ναυτιλιακές εταιρείες καθώς όλα τα νέα πλοία είναι εξοπλισμένα με μηχανήματα τελευταία τεχνολογίας. Οι γέφυρες των πλοίων είναι εξοπλισμένες με συστήματα ψηφιακά ενώ με το διαδίκτυο είναι συνδεδεμένα όλα τα βοηθητικά συστήματα πλοήγησης. Μία επίθεση σε ένα εμπορικό πλοίο ή σε ένα σκάφος αναψυχής μπορεί να προκαλέσει τεράστιες απώλειες που έχουν να κάνουν με απώλεια εμπορευμάτων, τραυματισμούς, προσκρούσεις.

Η ασφαλιστική αγορά δεν έχει ευθυγραμμιστεί πλήρως στην ατζέντα της ΕΕ προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια στην ναυσιπλοία. Στην πλειοψηφία τους οι ασφαλιστικές δεν προσφέρουν ασφάλιση cyber. Από την 1η Ιανουαρίου 2021 βάσει οδηγίας και του ΙΜΟ θα είναι υποχρεωτική.

Οι μηχανικές βλάβες

H υποχρεωτική προσαρμογή στα νέα αποθειωμένα καύσιμα αυξάνει τα έξοδα των πλοιοκτητών αλλά και τους κινδύνους βλαβών.  Ειδικοί εκτιμούν ότι θα υπάρξουν βλάβες στις μηχανές από προβληματικές καύσεις. Και εδώ η αγορά δεν έχει προετοιμαστεί. Ενδιαφέρον αποτελεί στο πως θα αλλάξουν οι όροι κάλυψης του Hull & Machinery

Ασφάλιστρα κινδύνου πολέμου – K&R 

Εχουν διπλασιαστεί τα ασφάλιστρα κινδύνου για τάνκερ που διασχίζουν την Μέση Ανατολή.  Οι εντάσεις δεν πρόκειται σύντομα να καταλαγιάσουν  και οι ασφαλιστικές μαζί με τους μεσίτες καλούνται να δώσουν λύσεις.

Τι λένε τα στοιχεία της της Διεθνούς Ένωσης Θαλάσσιων Ασφαλίσεων (IUMI).

Κοντά στα 29 δισεκατομμύρια διαμορφώθηκε η παγκόσμια παραγωγή ναυτασφαλίσεων το 2018, αυξημένη κατά 1%  σε σχέση με το 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς Ένωσης Θαλάσσιων Ασφαλίσεων (IUMI). Το 2019 αναμένεται ελαφριά ανάκαμψη.

Ανά γεωγραφική περιοχή τα μερίδια κατανέμονται ως εξής: το 46,4% στην Ευρώπη, το 30,7% στην Ασία και Ειρηνικό, το 10,4% στην Λατινική Αμερική το 6% στις ΗΠΑ. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής  προέρχεται από το φορτίου, ακολουθεί η ασφάλιση κύτους, η υπεράκτια ενέργεια, η αστική ευθύνη.

Τα ναυτασφάλιστρα μετά από χρόνια συνεχιζόμενης υποχώρησης, έχουν ξεκινήσει να ανακτούν το χαμένο έδαφος. Οι τάσεις δείχνουν αυξήσεις και αναπροσαρμογές.

Πηγή: insuranceworld

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση κυβερνοεπιθέσεων – cyber insurance πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες για θαλάσσιες ασφαλίσεις πατήστε εδώ

 

Για επικοινωνία πατήστε εδώ