Ομαδικά Προγράμματα ασφάλισης υγείας

02 Αυγ
Ομαδικά Προγράμματα ασφάλισης υγείας

Ομαδικά Προγράμματα ασφάλισης υγείας

Με τα ομαδικά προγράμματα ασφάλισης υγείας μπορεί να καλυφθεί μια ολόκληρη ομάδα ατόμων. Μέσα από την ασφάλιση αυτή καλύπτονται τα μέλη της ομάδας που εργάζονται σε μια επιχείρηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το κόστος της ομαδικής ασφάλισης είναι πολύ μικρότερο από αυτό που θα πλήρωναν οι εργαζόμενοι για παρόμοιο συμβόλαιο ατομικής ασφάλισης. Όσον αφορά τις βασικές ανάγκες των ατόμων στην ασφάλιση υγείας, τις καλύπτει η κοινωνική ασφάλιση. Η ομαδική ασφάλιση αναλαμβάνει τον ρόλο της και έρχεται να συμπληρώσει και να αναβαθμίσει τις βασικές ανάγκες των ατόμων. Τέλος, στην κορυφή της πυραμίδας της ασφάλισης υγείας, βρίσκεται η ατομική ασφάλιση η οποία καλύπτει εξατομικευμένες ανάγκες.

Ποια είναι τα οφέλη των Ομαδικών Προγραμμάτων ασφάλισης για τον Εργοδότη;

Ένας εργοδότης αποκομίζει σημαντικά οφέλη μέσω της ασφάλισης των εργαζομένων του. Ορισμένα από αυτά είναι:

 • Φοροαπαλλαγή (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία)
 • Ανάπτυξη σύγχρονων πακέτων αμοιβών
 • Ενισχύει την παραγωγικότητα των υπαλλήλων, άρα και της επιχείρησης σαν σύνολο
 • Προσφέρει δυνατότητα προσέλκυσης και διατήρησης αξιόλογου ανθρώπινου δυναμικού
 • Παροχή ασφαλιστικών καλύψεων με χαμηλό κόστος και αύξηση κύρους εταιρείας

Ποια είναι τα οφέλη των Ομαδικών Προγραμμάτων για τον Εργαζόμενο;

 • Σημαντική οικονομική προστασία στις δύσκολες στιγμές
 • Εξασφάλιση της οικογένειας του εργαζομένου σε περίπτωση πρόωρης απώλειας ζωής (εφόσον υπάρχει ασφάλιση ζωής)
 • Πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας για τον εργαζόμενο και την οικογένειά του
 • Προσφέρει ασφάλεια και αίσθηση σιγουριάς
 • Δυνατότητα ασφάλισης της οικογένειας του εργαζομένου με εξίσου χαμηλό κόστος
 • Έμμεση βελτίωση αποδοχών

Πόσο ευέλικτα είναι τα ομαδικά προγράμματα ασφάλισης;

Τα ομαδικά προγράμματα ασφάλισης υγείας είναι αρκετά ευέλικτα, οπότε ανάλογα την επιχείρηση και τις ανάγκες της μπορεί να διαμορφωθεί συγκεκριμένο και μοναδικό πρόγραμμα για την εκάστοτε επιχείρηση. Επίσης, αναλόγως το πλήθος των ατόμων που συμπεριλαμβάνονται στο ομαδικό συμβόλαιο (εργαζόμενοι) διαμορφώνεται το κόστος, καθώς όσα περισσότερα άτομα υπάρχουν τόσο οικονομικότερη γίνεται η ασφάλιση κατά άτομο. Επιπλέον, δύναται η δυνατότητα να ασφαλιστούν στο ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα της επιχείρησης τα μέλη της οικογενείας των εργαζομένων ως εξαρτόμενα μέλη. Το κόστος για αυτά τα μέλη είναι εξίσου χαμηλό και υπάρχει η δυνατότητα το κόστος να το αναλάβει η επιχείρηση ή ο εργαζόμενος της επιχείρησης που επιθυμεί να ασφαλίσει την οικογένειά του. Συνήθως, στην ομαδική ασφάλιση δεν γίνεται προ ασφαλιστικός έλεγχος από τις ασφαλιστικές εταιρείες, όπως στα ατομικά συμβόλαια ασφάλισης ζωής και υγείας. 

Ενδεικτικές καλύψεις που περιλαμβάνουν τα ομαδικά προγράμματα ασφάλισης υγείας;

 • Ασφάλιση ζωής (πρόωρη απώλεια ζωής λόγω ατυχήματος/ ασθένειας)
 • Μόνιμη ολική ανικανότητα/ Μόνιμη μερική ανικανότητα
 • Νοσοκομειακή περίθαλψη από ασθένεια/ ατύχημα
 • Έξοδα Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) – ΜΑΦ
 • Κάλυψη ημερήσιας νοσηλείας/ χειρουργικής επέμβασης
 • Κάλυψη εξόδων νοσηλείας σε θέση έως και Α’ (μονόκλινο δωμάτιο)
 • Δυνατότητα κάλυψης εντός και εκτός Ελλάδος
 • Νοσοκομειακό/ χειρουργικό επίδομα
 • Κάλυψη ιατρικών αμοιβών
 • Ασφάλιση πρόσκαιρης ανικανότητας για εργασία από ατύχημα ή ασθένεια (απώλεια εισοδήματος)
 • Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες από ατύχημα (εντός/ εκτός νοσοκομείου)
 • Επίδομα μητρότητας (φυσιολογικός τοκετός/ καισαρική/ αποβολή)
 • Επιδόματα σοβαρών ασθενειών & παθήσεων
 • Εξωνοσοκομειακές καλύψεις – Διαγνωστικές εξετάσεις
 • Επισκέψεις σε ιδιωτικούς ιατρούς (επιλογή του ασφαλισμένου)
 • Check up
 • Φάρμακα/ εμβολιασμοί
 • Κάλυψη φυσιοθεραπειών
 • Κάλυψη εξόδων επείγουσας μεταφοράς με κάθε μέσο
 • Έκτακτα και επείγοντα περιστατικά 24/7
 • Οφθαλμολογικές παροχές
 • Οδοντιατρικές παροχές
 • Κάλυψη προϋπάρχουσων παθήσεων (κατά περίπτωση)
 • Ταξιδιωτική ασφάλιση
 • Επιπλέων καλύψεις σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης
 • Δυνατότητα ασφάλισης προσωπικού εταιρειών που έχουν γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ομαδική ασφάλιση επικοινωνήστε μαζί μας