Ποια ισόβια συμβόλαια υγείας δίνουν τις περισσότερες καλύψεις στην αγορά?

16 Νοέ
ΙΣΟΒΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ποια ισόβια συμβόλαια υγείας δίνουν τις περισσότερες καλύψεις στην αγορά?

Παρά την τάση της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς τα τελευταία χρόνια να στρέφεται σε ετησίως ανανεούμενα συμβόλαια υγείας λόγω περισσότερων δυνατοτήτων, μικρότερου κόστους και κατόπιν οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Solvency ΙΙ, υπάρχουν ακόμη ασφαλιστικές εταιρείες που συνεχίζουν να διατηρούν ισόβια συμβόλαια υγείας για νέους πελάτες. Αρκετοί είναι εκείνοι που προτιμούν τα παραδοσιακά ισόβια συμβόλαια, έναντι των ετησίως ανανεούμενων συμβολαίων υγείας που υπάρχουν πλέον στην αγορά. Οι Ασφαλιστικές εταιρείες αυτές, που συνεχίζουν και διαθέτουν για νέους πελάτες ισόβια συμβόλαια, είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού.

Γιατί κάποιος να επιλέξει ένα ισόβιο συμβόλαιο?

Ο βασικός λόγος για να επιλέξει κάποιος ένα ισόβιο συμβόλαιο είναι ότι κατόπιν υπογραφής – πληρωμής και έκδοσής του, η εταιρεία που το έχει εκδώσει δεν μπορεί να διακόψει, να καταργήσει ή να τροποποιήσει τους όρους του. Έτσι, ο κάτοχος ενός ισοβίου συμβολαίου γνωρίζει ότι οι όροι του δεν πρόκειται να αλλάξουν ή να σταματήσει η κάλυψή του, εκτός αν ο ίδιος σταματήσει την πληρωμή του συμβολαίου του ή θελήσει να το διακόψει ή να το τροποποιήσει (αν η εταιρεία το διατηρεί ακόμη για νέους πελάτες). Ένας άλλος λόγος, παρ’ ότι η κάλυψη αυτή τείνει να υπάρχει και στα ετησίως ανανεούμενα συμβόλαια, είναι για την πολύ σημαντική κάλυψη της απαλλαγής πληρωμής ασφαλίστρων ισοβίως σε περίπτωση ανικανότητας του ασφαλισμένου.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά δυο εκ των καλύτερων ισοβίων συμβολαίων της αγοράς:

Εθνική Ασφαλιστική – “Απόλυτη Προστασία”

• Κεφάλαιο νοσηλείας μέχρι: 2.129.168€
• Ασφάλιση ζωής: 5000€ κατ’ ελάχιστο
• Θέση νοσηλείας μέχρι και: Α’ (μονόκλινο δωμάτιο νοσηλείας)
• Συμμετοχή – απαλλαγή κατά νοσηλεία: 0€ – χωρίς την ανάγκη ύπαρξης άλλου φορέα ασφάλισης (πχ κρατικό ταμείο)
• Κάλυψη ημερήσιας νοσηλείας/ χειρουργείου (ODS/ODC)
• Κάλυψη αποκλειστικής νοσοκόμας για ενήλικες μέχρι 30 ημέρες ανά νοσηλεία/ έξοδα συνόδου για ανήλικους
• Κάλυψη εξόδων 45 ημέρες πριν & 45 ημέρες κατόπιν νοσηλείας
• Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας/ χειρουργικού επιδόματος/ νοσηλείας σε ΜΕΘ – όταν δεν γίνει χρήση του συμβολαίου
• Επίδομα τοκετού: 2.000€
• Διαγνωστικές εξετάσεις: 1.597€ κατ’ έτος
• Δωρεάν check up
• Δυνατότητα Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου σε περίπτωση ανικανότητας
• Κάλυψη κεφαλαίου μόνιμης ολικής/ μερικής ανικανότητας
• Δυνατότητα κάλυψης απώλειας εισοδήματος
• Κάλυψη ιατροφαρμακευτικών δαπανών από ατύχημα που δεν χρήζουν νοσηλείας
• 100% κάλυψη παγκοσμίως
• Διπλασιασμός ανώτατων ιατρικών αμοιβών σε ΗΠΑ – Καναδά
• Δυνατότητα εξασφάλισης κεφαλαίου σε περιπτώσεις σοβαρών ασθενειών
• Μεταφορά με κάθε μέσο σε έκτακτα περιστατικά
• Κάλυψη έκτακτων επειγόντων περιστατικών

Groupama – “Sante Privilege”

• Κεφάλαιο νοσηλείας μέχρι: 1.096.750€
• Ασφάλιση ζωής: 25.000€ κατ’ ελάχιστο
• Θέση νοσηλείας μέχρι και : Suite
• Συμμετοχή – απαλλαγή κατά νοσηλεία: 0€ – χωρίς την ανάγκη ύπαρξης άλλου φορέα ασφάλισης (πχ κρατικό ταμείο)
• Κάλυψη ημερήσιας νοσηλείας/ χειρουργείου (ODS/ODC)
• Κάλυψη αποκλειστικής νοσοκόμας για ενήλικες μέχρι 45 ημέρες κατ’ έτος/ έξοδα συνόδου για ανήλικους
• Κάλυψη εξόδων 45 ημέρες πριν & 60 ημέρες κατόπιν νοσηλείας
• Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας/ χειρουργικού επιδόματος – όταν δεν γίνει χρήση του συμβολαίου
• Δυνατότητα Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου σε περίπτωση ανικανότητας
• Κάλυψη κεφαλαίου μόνιμης ολικής/ μερικής ανικανότητας
• Κάλυψη ιατροφαρμακευτικών δαπανών από ατύχημα που δεν χρήζουν νοσηλείας
• Χωρίς πίνακα ιατρικών αμοιβών – κάλυψη 100% των ιατρικών αμοιβών σε Ελλάδα & εξωτερικό
• Κάλυψη 100% στην Ελλάδα
• Κάλυψη 100% στο εξωτερικό (σε συμβεβλημένα νοσοκομεία)
• Κάλυψη 80% στο εξωτερικό σε μη συμβεβλημένα νοσοκομεία
• Μεταφορά με κάθε μέσο σε έκτακτα περιστατικά
• Κάλυψη έκτακτων επειγόντων περιστατικών
• Δωρεάν check up

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας