Πόσο καλά έχετε προστατέψει την περιουσία σας ;

22 Ιαν
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Πόσο καλά έχετε προστατέψει την περιουσία σας ;

Οι μεγαλύτερες καταστροφικές συνέπειες που μπορεί να υποστεί η περιουσία κάποιου, έρχονται συνήθως μετά από φωτιά – έκρηξη, σεισμό ή πλημμύρα.

Κάνοντας μια ανασκόπηση σε μερικές από τις μεγαλύτερες ζημιές, από φυσικά φαινόμενα, που έπληξαν την χώρα μας την περασμένη χρονιά 2017, μπορούμε να διαπιστώσουμε τα κεφάλαια που καταβλήθηκαν από ασφαλιστικές εταιρίες για την επισκευή των ζημιών.  Μερικές από τις  μεγαλύτερες καταστροφές στη χώρα μας ήταν: στην Κω τον Ιούλιο του 2017 μετά από σεισμική ακολουθία, στην Κρήτη τον Οκτώβριο του 2017 από βροχοπτώσεις & πλημμύρα και τέλος στην Δυτική Αττική το Νοέμβρη του 2017 από ακραία φαινόμενα βροχόπτωσης και πλημμύρας. Τα στατιστικά στοιχεία για την εκτίμηση των ζημιών, καθώς και τα χρήματα που καταβλήθηκαν στους ασφαλισμένους πληγέντες αναλύθηκαν από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

  • Ζημιές που καταγράφηκαν σε Ασφαλισμένες κατοικίες:

Πιο αναλυτικά, μπορούμε να δούμε πως για τις ζημιές μετά από το σεισμό της Κω, ο αριθμός των ασφαλισμένων κατοικιών που επλήγησαν ανέρχεται στις 66, ενώ οι ζημιές που καταγράφηκαν στο σύνολο αυτών ήταν 577.084 Ευρώ.  Όσον αφορά το μέσο όρο ζημιάς της κάθε ασφαλισμένης κατοικίας, αυτός ανέρχεται στις 8.744 Ευρώ.

Όσον αφορά τις ζημιές από την ακραία βροχόπτωση & πλημμύρα που δηλώθηκαν προς αποζημίωση από τις ασφαλισμένες κατοικίες στην Κρήτη, τον Οκτώβρη του 2017, ο αριθμός αυτών ανήλθε στις 24 κατοικίες, το σύνολο των ζημιών των κατοικιών ανήλθε στις 320.562 Ευρώ, ενώ ο μέσος όρος ζημιάς της κάθε κατοικίας ήταν 13.357 Ευρώ.

Όσον αφορά τις ζημιές που καταγράφηκαν στις ασφαλισμένες κατοικίες στη Δυτική Αττική το Νοέμβρη του 2017, αυτές ανήλθαν στις 78 με συνολικό κόστος ζημιάς 710.963 Ευρώ, ενώ ο μέσος όρος ζημιάς 9.1115 Ευρώ.

Πολλοί θεωρούν ότι η ασφάλιση κατοικίας κοστίζει αρκετά χρήματα γι’ αυτό και ο μεγαλύτερος αριθμός κατοικιών στη χώρα μας, αν δεν υπάρχει ενυπόθηκο ενδιαφέρον,  παραμένει ανασφάλιστος. Πόσο όμως κοστίζει πραγματικά η ασφάλιση μιας κατοικίας? Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

  • Ζημιές που καταγράφηκαν σε Ασφαλισμένες επιχειρήσεις – ξενοδοχεία:

Αναλύοντας τις ζημιές των ασφαλισμένων επιχειρήσεων στην Κω, βλέπουμε ότι στο σύνολο 51 ασφαλισμένων επιχειρήσεων, το σύνολο των ζημιών από το σεισμό ανέρχεται στα 2.832.415 Ευρώ, ενώ ο μέσος όρος ζημιάς της κάθε επιχείρησης ανέρχεται στις 55.538 Ευρώ. Όσον αφορά τις ζημιές που υπέστησαν από ξενοδοχειακές μονάδες στο νησί, από το σύνολο 23, οι ζημιές ανήλθαν στα 6.103.000 Ευρώ, ενώ ο μέσος όρος ζημιάς ήταν 265.348 Ευρώ.

Όσον αφορά τις ζημιές που δηλώθηκαν στις ασφαλισμένες επιχειρήσεις και τα ξενοδοχεία στην Κρήτη τον Οκτώβριο του 2017 από τις ακραίες βροχοπτώσεις αυτές ήταν: 72 σε επιχειρήσεις με συνολικό κόστος ζημιάς 1.881.721 Ευρώ, με μέσο όρο 26.135 Ευρώ, ενώ όσον αφορά τις ξενοδοχειακές μονάδες δηλώθηκαν ήταν 44 με συνολικό κόστος ζημιάς 2.687.910 Ευρώ, με μέσο όρο ζημιάς 61.089 Ευρώ.

Όσον αφορά τις ζημιές που δηλώθηκαν στις ασφαλισμένες επιχειρήσεις στη Δυτική Αττική το Νοέμβριο του 2017, αυτές ήταν: 18 βιομηχανικές επιχειρήσεις με συνολικό κόστος ζημιών 5.271.000 Ευρώ με μέσο όρο ζημιάς 292.833 Ευρώ, ενώ οι εμπορικές επιχειρήσεις ανήλθαν στις 81 με συνολικό κόστος ζημιάς 5.670.504 Ευρώ και μέσο όρο ζημιάς τις 70.006 Ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση επιχειρήσεων από κάθε κίνδυνο πατήστε εδώ, ενώ για ξενοδοχειακές μονάδες πατήστε εδώ.

  • Ζημιές που καταγράφηκαν σε Ασφαλισμένα οχήματα

Σχετικά με τις ζημιές που καταγράφηκαν σε ασφαλισμένα οχήματα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα στη Δυτική Αττική το Νοέμβρη του 2017, τα οχήματα ανήλθαν στα 149 με συνολικό κόστος ζημιών 651.196 Ευρώ, ενώ ο μέσος όρος ζημιάς σε κάθε όχημα ανήλθε στις 4.370 Ευρώ.

Δυστυχώς πολλά από τα οχήματα που υπέστησαν ζημιές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, δεν είχαν προβλέψει την κάλυψη από φυσικά φαινόμενα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση οχημάτων από κάθε κίνδυνο καθώς και το κόστος ασφάλισης πατήστε εδώ.

 

 

Πηγές στατιστικών στοιχείων:

Ζημιές Κω
Ζημιές Κρήτη
Ζημιές Δυτικής Αττικής