Συμβουλές για τις Ασφάλειες

06 Ιούν
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Συμβουλές για τις Ασφάλειες

Πως μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το συμβόλαιο που έχουμε?

Πολλές φορές αναρωτίομαστε, αν το συμβόλαιο που έχουμε κάνει για την υγεία – την περιουσία – την αποταμίευση μας είναι αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε και έχουμε ανάγκη.

Ένας τρόπος να ώστε να είμαστε σίγουροι για το συμβόλαιο καλύψεων που έχουμε στα χέρια μας, πως είναι αυτό που χρειαζόμαστε και έχουμε ανάγκη, είναι να ακολουθηθεί η διαδικασία της ανάλυσης και ιεράρχησης αναγκών και η εφαρμογή της μεθοδολογίας του Financial Planning. Σύμφωνα με αυτήν, ο Financial Planner θα πρέπει να κάνει συλλογή στοιχείων και να αναλύσει τις τρέχουσες ανάγκες και τους στόχους του κάθε πελάτη, προκειμένου μετά από μελέτη να είναι σε θέση να προτείνει το καταλληλότερο συμβόλαιο για τον πελάτη του, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητές του. Μετά την σύναψη συμβολαίου θα πρέπει να γίνεται, τουλάχιστον μια φορά κάθε έτος, επανέλεγχος και επανεκτίμηση των δεδομένων του κάθε πελάτη, προκειμένου να είναι βέβαιο πως το συμβόλαιο που έχει στα χέρια του είναι αυτό που έχει ανάγκη ή χρειάζεται τροποποιήσεις.

Πολλές φορές κατά τον ετήσιο επανέλεγχο και προσδιορισμό αναγκών, προκύπτουν νέα δεδομένα που αφορούν την οικογενειακή ή οικονομική κατάσταση του ασφαλισμένου, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, ώστε ο ίδιος να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε πιθανούς ασφαλιστικούς και οικονομικούς κινδύνους που αφορούν τον ίδιο, τα αγαπημένα του πρόσωπα ή και την επιχείρηση του.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.