Ταξίδι με αυτοκίνητο στο εξωτερικό.

14 Δεκ
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ταξίδι με αυτοκίνητο στο εξωτερικό.

Πολλοί είναι εκείνοι που επιλέγουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, στις γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες, χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητό τους. Ανεξάρτητα από το σκοπό του ταξιδιού τους, είτε είναι για λόγους αναψυχής και τουρισμoύ (roadtrip) είτε για επαγγελματικούς λόγους, ο οδηγός του αυτοκινήτου θα πρέπει να είναι βέβαιος πριν ξεκινήσει το ταξίδι του, για την ασφάλεια του αυτοκινήτου.

Εκτός από τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας όσον αφορά τα μηχανολογικά μέρη του αυτοκινήτου, τα φρένα, τα απαραίτητα υγρά που πρέπει να έχει το αυτοκίνητο, η κατάσταση των ελαστικών και η πίεση τους, οι υαλοκαθαριστήρες κλπ, οδηγός θα πρέπει να είναι βέβαιος για την ασφαλιστική κάλυψη του οχήματός του, στις χώρες που πρόκειται να επισκεφτεί. Το σημαντικότερο έγγραφο που θα πρέπει να έχει απαραιτήτως ένας οδηγός μαζί του, προκειμένου να ταξιδέψει με αυτοκίνητο από τη χώρα μας και να επισκεφθεί μία άλλη χώρα, είναι η πράσινη κάρτα.
Η έκδοση της πράσινης κάρτας εκδίδεται από τον Aσφαλιστικό Σύμβουλο, είναι δωρεάν και μπορεί να εκδοθεί ακόμη και αυθημερόν. Όσον αφορά τα εταιρικά οχήματα, δηλαδή τα οχήματα των οποίων ο ιδιοκτήτης είναι νομικό πρόσωπο και όχι φυσικό πρόσωπο (ιδιώτης), οι οδηγοί θα πρέπει να φέρουν μαζί τους και άλλα δικαιολογητικά έγγραφα προκειμένου να ταξιδέψουν με το όχημα στο εξωτερικό, τα οποία εκδίδονται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας στην οποία ανοίκει το όχημα που πρόκειται να οδηγήσουν.

Πολλοί πελάτες μας μας ρωτούν, τι είδους ασφαλιστική κάλυψη τους παρέχεται στο εξωτερικό. Οι συνηθισμένες καλύψεις που παρέχονται στο εξωτερικό δωρεάν από τις ασφαλιστικές εταιρίες, είναι η κάλυψη της Αστικής Ευθύνης προς τρίτους καθώς επίσης και η οδική βοήθεια (αν υπάρχει ήδη στο συμβόλαιο). Παρόλα αυτά, πολλοί είναι εκείνοι που μας ζητούν και πρόσθετες καλύψεις στο εξωτερικό, όπως κλοπή – πυρκαγιά – φυσικά φαινόμενα – θραύση κρυστάλλων, ακόμα και ζημιές ιδίου (μικτή κάλυψη). Υπάρχουν ασφαλιστικές εταιρίες, οι οποίες παρέχουν τέτοιου είδους καλύψεις σε οχήματα που πρόκειται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, είτε δωρεάν είτε με την πληρωμή σχετικού επασφάλιστρου. Έτσι, οι οδηγοί των αυτοκινήτων είναι βέβαιοι για την ασφάλιση του οχήματος τους και στο εξωτερικό, όπως θα ένιωθαν στη χώρα τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση αυτοκινήτου πατήστε εδώ.

Ένα άλλο είδος ασφαλιστικής κάλυψης για όσους ταξιδεύουν στο εξωτερικό, είναι η ταξιδιωτική ασφάλιση. Με την κάλυψη αυτή, οδηγός του οχήματος καθώς επίσης και τα μέλη που ταξιδεύουν μαζί του (είτε οικογένεια είτε συνεργάτες) έχουν κάλυψη από πιθανούς κινδύνους που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Η κάλυψη αυτή μπορεί να διαρκέσει μόνο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ή ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει ετήσια διάρκεια κάλυψης αν ταξιδεύει συχνά στο εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ταξιδιωτική ασφάλιση πατήστε εδώ