Τι είναι η απαλλαγή στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας?

13 Δεκ
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Τι είναι η απαλλαγή στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας?

Τι είναι η απαλλαγή στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας?

Η απαλλαγή ή αλλιώς το απαλλασσόμενο ή εκπιπτόμενο ποσό στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας, είναι το συμφωνημένο εκείνο ποσό το οποίο ο ασφαλισμένος θα κληθεί να καταβάλει σε μια περίπτωση νοσηλείας του, είτε λόγω ασθένειας είτε λόγω χειρουργικής επέμβασης που θα πραγματοποιήσει. Ουσιαστικά, είναι η συμμετοχή του ασφαλισμένου στα έξοδα νοσηλείας, είτε λόγω ασθένειας είτε λόγω επέμβασης που θα πραγματοποιηθεί σε κάποιο νοσηλευτικό ίδρυμα. Η απαλλαγή αυτή, ανάλογα το συμβόλαιο που θα επιλέξει ο ασφαλισμένος, μπορεί να είναι είτε ανά περιστατικό είτε κατ’ έτος (μια φορά το χρόνο).

Τι ποσό απαλλαγής μπορεί να έχει ένα συμβόλαιο υγείας?

Τα ποσά απαλλαγής (συμμετοχής του ασφαλισμένου στα έξοδα νοσηλείας) που συναντάμε συνήθως σε ιδιωτικά συμβόλαια υγείας, μπορεί να είναι είτε 0€ (τότε μιλάμε για 100% κάλυψη από το 1ο € χωρίς καμία συμμετοχή του ασφαλισμένου), είτε 500€ – 1.000€ – 1.500€ – 3.000€ – 6.000€ , ακόμη και 10.000€. Όσο μεγαλύτερη είναι η απαλλαγή ενός συμβολαίου υγείας, τόσο λιγότερα είναι τα ασφάλιστρα που θα καταβάλει ο ασφαλισμένος κάθε χρόνο προκειμένου να έχει ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Επίσης, συχνά συναντάται το φαινόμενο, συμβόλαια με μεγαλύτερες απαλλαγές να έχουν μικρότερες ετήσιες αναπροσαρμογές ασφαλίστρων, σε σύγκριση με συμβόλαια που έχουν μικρότερες απαλλαγές.

Πως μειώνεται η συμμετοχή του ασφαλισμένου σε μια νοσηλεία?

Στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας, δεν είναι απαραίτητο ο ασφαλισμένος να έχει και Κρατικό φορέα ασφάλισης (πχ ΙΚΑ – ΕΦΚΑ – ΝΑΤ – ΤΣΜΕΔΕ – ΤΣΑΥ κλπ ταμεία ασφάλισης). Αν παρ’ όλα αυτά υπάρχει και κρατικός φορέας ασφάλισης και συμβάλει σε μια νοσηλεία, τότε η απαλλαγή (συμμετοχή) του ασφαλισμένου από το ιδιωτικό του συμβόλαιο υγείας, είτε μειώνεται είτε μηδενίζεται, χωρίς να χρειάζεται να πληρώσει και ο ίδιος χρήματα για τη νοσηλεία του.Ένας άλλος τρόπος μείωσης της συμμετοχής (απαλλαγής στα έξοδα νοσηλείας) πέρα από τη χρήση Κρατικού φορέα ασφάλισης, είναι η ύπαρξη και συμμετοχή ομαδικού συμβολαίου ασφάλισης. Πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις παρέχουν ομαδική ασφάλιση υγείας στους εργαζομένους τους ως προνόμιο συνεργασίας με την επιχείρηση. Έτσι, κάποιος ο οποίος εργάζεται σε μια επιχείρηση που του παρέχει και ομαδική ασφάλιση, επιλέγει ατομικό συμβόλαιο υγείας με μεγάλη απαλλαγή, συνήθως 6.000€ – 10.000€, ούτως ώστε να λειτουργεί ως επέκταση κάλυψης του ομαδικού του, με πολύ χαμηλά ασφάλιστρα. Τέλος, ένας άλλος τρόπος μείωσης της απαλλαγής είναι η ύπαρξη άλλων ιδιωτικών συμβολαίων υγείας που καλύπτουν απαλλαγές.

Πώς υπολογίζεται στην πράξη η αποζημίωση μιας νοσηλείας για ένα συμβόλαιο που έχει απαλλαγή (συμμετοχή στα έξοδα νοσηλείας)?  

Ας πάρουμε για παράδειγμα ένα συμβόλαιο υγείας το οποίο έχει απαλλαγή 1.500€. Αν τα συνολικά έξοδα μιας νοσηλείας κοστίσουν 3.000€, τότε, το ιδιωτικό συμβόλαιο υγείας θα καλύψει 1.500€, ενώ τα πρώτα 1.500€ θα πρέπει να τα πληρώσει ο ίδιος ο ασφαλισμένος. Εναλλακτικά, αν ο ασφαλισμένος έχει και Κρατικό φορέα ασφάλισης και τον χρησιμοποιήσει σε μια νοσηλεία, τότε η απαλλαγή του θα μειωθεί ή θα μηδενιστεί, ανάλογα με το ποσό που θα καταβάλει ο Κρατικός φορέας ασφάλισης. Έτσι, αν υποθετικά, το κόστος μιας νοσηλείας κοστίσει 5.000€, ο ασφαλισμένος έχει επιλέξει ένα συμβόλαιο με 1.500€ απαλλαγή και ο Κρατικός φορέας καταβάλει 1.300€, ο ίδιος θα χρειαστεί να καταβάλει 200€, ενώ το ιδιωτικό του συμβόλαιο θα καταβάλει 3.500€ στο νοσοκομείο που έγινε η νοσηλεία. Φυσικά, υπάρχει και το ενδεχόμενο ο ασφαλισμένος να μη χρειαστεί να πληρώσει καθόλου για τη νοσηλεία του, αν ο Κρατικός του φορέας ασφάλισης καταβάλει ίδιο ή και μεγαλύτερο ποσό από το ποσό της απαλλαγής του ιδιωτικού του συμβολαίου.

Ποιο ποσό καλύπτει η ασφαλιστική εταιρεία σε περίπτωση νοσηλείας?

Η ασφαλιστική εταιρεία καλύπτει το ποσό που προκύπτει από τα συνολικά έξοδα μιας νοσηλείας και μέχρι το ανώτατο όριο κάλυψης που έχει συμφωνηθεί στους όρους του συμβολαίου, εφόσον πρώτα αφαιρεθεί το απαλλασσόμενο ποσό. Αν για παράδειγμα ο ασφαλισμένος έχει επιλέξει συμβόλαιο με απαλλαγή 1.500€ και με ανώτατο όριο 1.000.000€, αν μια νοσηλεία κοστίσει 50.000€, η ασφαλιστική εταιρεία θα καλύψει 48.500€ ενώ ο ίδιος θα χρειαστεί να καλύψει τα πρώτα 1.500€.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ιδιωτική ασφάλιση υγείας επικοινωνήστε μαζί μας ή ζητήστε μας να σας καλέσουμε.

 

Ιδιωτική ασφάλιση υγείας

 

Ιδιωτική ασφάλιση υγείας για παιδιά

 

Premium Ιδιωτική ασφάλιση υγείας