Τι είναι η Ασφάλιση Σοβαρών Ασθενειών και ποιες περιπτώσεις καλύπτονται?

13 Ιούλ

Τι είναι η Ασφάλιση Σοβαρών Ασθενειών και ποιες περιπτώσεις καλύπτονται?

Η ασφάλιση σοβαρών ασθενειών, πολλές φορές ονομάζεται και Α.Σ.Α, είναι η οικονομική ενίσχυση που λαμβάνει ο ασφαλισμένος κατόπιν διάγνωσής του με μια σοβαρή ασθένεια –σοβαρό ατύχημα ή μια σοβαρή κατάσταση που απειλεί ή μπορεί να απειλήσει τη ζωή του.

Με την οικονομική ενίσχυση που θα λάβει ο ασφαλισμένος με ένα συμβόλαιο ασφάλισης σοβαρών ασθενειών, εξασφαλίζει τόσο τα άμεσα έξοδα διαβίωσης που θα να προκύψουν για τον ίδιο και την οικογένειά του, όσο και τα μελλοντικά έξοδα που θα προκύψουν, τα οποία προκλήθηκαν από την επέλευση της σοβαρής κατάστασης της υγείας του.

Μπορεί η Ασφάλιση Σοβαρών Ασθενειών να είναι μια κάλυψη από μόνη της?

Η ασφάλιση σοβαρών ασθενειών μπορεί να συνδυαστεί με ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής/ υγείας, χωρίς αυτό να είναι και απαραίτητο. Ένα συμβόλαιο ασφάλισης σοβαρών ασθενειών, μπορεί να είναι ξεχωριστό συμβόλαιο, μόνο του, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης άλλου συμβολαίου (πχ ασφαλιστήριο ζωής/ υγείας). Η οικονομική ενίσχυση που λαμβάνει ο ασφαλισμένος μέσω της ασφάλισης σοβαρών ασθενειών, καταβάλλεται ανεξάρτητα από το αν πραγματοποιηθούν άλλα έξοδα για την αποκατάσταση της υγείας του.

Ποιες σοβαρές περιπτώσεις καλύπτονται με ένα συμβόλαιο Ασφάλισης Σοβαρών Ασθενειών?

Οι περιπτώσεις που καλύπτονται μέσα από ένα συμβόλαιο ασφάλισης σοβαρών ασθενειών ενδεικτικά είναι: καρκίνος, καρδιακή προσβολή, χειρουργική επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (by pass), χειρουργική επέμβαση καρδιακής βαλβίδας, χειρουργική επέμβαση αορτής, σοβαρή στεφανιαία νόσος, εγκεφαλικό επεισόδιο, νεφρική ανεπάρκεια, απλαστική αναιμία, τύφλωση, πνευμονική νόσος σε τελικό στάδιο, ηπατική ανεπάρκεια σε τελικό στάδιο, κώμα, κώφωση (απώλεια της ακοής), απώλεια της φωνής, σημαντικά εγκαύματα, μεταμόσχευση σημαντικού οργάνου, σκλήρυνση κατά πλάκας, παράλυση (απώλεια της χρήσης των άκρων), νόσος του Parkinson, νόσος του Alzheimer/ σοβαρή άνοια (πριν την ηλικία των 60 ετών), κεραυνοβόλος ηπατίτιδα, πρωτοπαθής πνευμονική υπέρταση, καλοήθης όγκος εγκεφάλου, εγκεφαλίτιδα, πολιομυελίτιδα, βακτηριακή μηνιγγίτιδα, μείζον τραύμα κεφαλής, σύνδρομο απαντητικού αρνητισμού, προϊούσα σκληροδερμία, συστηματικός ερυθηματώδης λύκος με νεφρίτιδα του λύκου κ.α.

Τι κεφάλαιο κάλυψης δίνεται στην Ασφάλιση Σοβαρών Ασθενειών?

Το κεφάλαιο κάλυψης καθορίζεται από τον ασφαλισμένο, αναλόγως τις ανάγκες του και την οικονομική του δυνατότητα. Ενδεικτικά, η κάλυψη μπορεί να ξεκινά από 15.000€ και μπορεί να φτάσει και 1.000.000€.

Ποιες ηλικίες μπορούν να ασφαλιστούν με ένα συμβόλαιο Ασφάλισης Σοβαρών Ασθενειών?

Οι ηλικίες που ασφαλίζονται με ένα συμβόλαιο ασφάλισης σοβαρών ασθενειών είναι συνήθως από 18 μέχρι 65 ετών, με μέγιστη ηλικία έναρξης τα 55 έτη. Υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί κάλυψη και σε παιδία από 1 έτους μέχρι 17 ετών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση σοβαρών ασθενειών πατήστε εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.