Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης – Directors & Officers Liability 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Με την ασφάλιση ευθύνης στελεχών διοίκησης, προστατεύονται κυρίως τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, οι διευθυντές και τα στελέχη μιας επιχείρησης (φυσικά πρόσωπα), έναντι απαιτήσεων που μπορεί να εγερθούν εναντίον τους από τρίτους (επίσημες αρχές – μετόχους – υπαλλήλους – συναλλασσόμενους κλπ)  με τον ισχυρισμό ότι τους προκάλεσαν οικονομική βλάβη στα πλαίσια λήψης αποφάσεων, εξάσκησης διοικητικών καθηκόντων ή μη τήρησης των υποχρεώσεων τους ως όφειλαν.

Βασικές καλύψεις ενός συμβολαίου Directors & Officers 

 • Κάλυψη της ευθύνης του διοικητικού συμβουλίου (διευθυντών και στελεχών) της εταιρίας, έναντι απαιτήσεων τρίτων όπως επίσημες αρχές, συναλλασσόμενοι, μέτοχοι, εργαζόμενοι, πελάτες, εξαιτίας αποφάσεων – λαθών – παραλήψεων κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους
 • Προστασία του ισολογισμού της εταιρίας
 • Διευκόλυνση των επιχειρήσεων να απορροφήσουν ευκολότερα τις οικονομικές απώλειες χωρίς να επηρεαστούν αρνητικά τα κέρδη τους
 • Προστασία των συμφερόντων των μετόχων αλλά και η προσωπική περιουσία των στελεχών
 • Προστασία των στελεχών από ανασφάλεια για το μέλλον τους όσο αυτά ασκούν τα καθήκοντα τους
 • Ασφαλέστερη ανάπτυξη της επιχείρησης εφόσον έχουν παρθεί μέτρα από πιθανούς κινδύνους

Σε ποιους απευθύνεται

 • Ιδιωτικές επιχειρήσεις
 • Δημόσιες επιχειρήσεις
 • Εταιρίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο (Ελλάδα & Εξωτερικό)
 • Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί
 • Πολυεθνικές εταιρίες
 • Φιλανθρωπικοί οργανισμοί

Έξοδα που καλύπτονται

 • Χρηματικά ποσά εξώδικου συμβιβασμού
 • Ποσά που θα εκδικαστούν ως χρηματική αποζημίωση
 • Έξοδα υπεράσπισης και ερευνών
 • Απώλεια χρημάτων εξαιτίας απιστίας υπαλλήλων
 • Έξοδα νομικής στήριξης

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Ασφάλιση Λαθών & Παραλείψεων – Errors & Omissions Insurance 

Ένας άλλος τύπος συμβολαίου Αστικής Ευθύνης, είναι αυτός των ‘Λαθών & Παραλείψεων”.

Τέτοιου είδους συμβόλαια απευθύνονται κυρίως σε εταιρίες που έχουν τεχνικούς και σε ελεύθερους επαγγελματίες (τεχνικούς), οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν ζημιά σε τρίτους από την εργασία τους λόγω λάθους ή παράληψης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Ασφάλιση ευθύνης εταιριών διαχείρισης – Management Liability 

Η ασφάλιση ευθύνης εταιριών διαχείρισης (management companies), έχει αρκετά κοινά με την ασφάλιση ευθύνης στελεχών διοίκησης (D&O), όμως απευθύνεται κυρίως σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται με τη διαχείριση και παρέχει κάλυψη στα στελέχη της εταιρίας καθώς και την ίδια την εταιρία, από πιθανές νομικές απαιτήσεις τρίτων.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.